RUNNÍ Zamyšlení, III.týden, II.den - Flo-in.com

RUNNÍ Zamyšlení, III.týden, II.den

By Vojtěch Novotný / September 12, 2017

WLPR|FCB|RUNNI Zamysleni

Twitter – III.týden, II.den, První 20-ti minutovka HURÁ, ale bylo to “na morál”. Další bude v sobotu! Na blogu dnes o hluboké a mělké práci. Tak zatím “RUN” 

V dnešní době, která je extrémně založena na výkonnosti, kariéře a penězích, v době neustálé dostupnosti ON-LINE, většina lidí ztratila schopnost ponořit se do práce, která vyžaduje soustředění, bez rozptylování. Této kognitivně náročné práci se také říká “Hluboká práce”. A právě hluboká práce, nám umožňuje rychle pohopit složité problémy a podávat lepší VÝKON v kratším čase.

Oproti tomu “Mělká práce” jsou kognitivně nenáročné úkony, nebo činnosti, na které se často ani nemusíme soustředit. Tyto činnosti nevytvářejí v materiálním světě nové hodnoty a jsou často replikovatelné.

To byla omáčka, ted’ MASO! V době internetu a chytrých telefonů, jsme neustále vyrušováni posíláním a přijímáním e-mailů, sms zpráv, ale také různými oznámeními, ať už ze sociálních sítí nebo z různých aplikací. Tzn. že rozsáhlejší činnosti, kterým by svědčilo hluboké přemýšlení (napsání důležité zprávy, vytvoření nové strategie, příprava na jednání, dokonce plánování využití pracovní části dne s ohledem na své cíle a vize, atd., atd….) se tříští mezi nesoustředěné momenty, produkující mizernou kvalitu. Navíc množí se důkazy, že příklon k “Mělké práci” (tzn, nejdu k jádru problému a kloužu po povrchu, protože neustálým vyrušováním, nemám dostatek času na pochopení problému proto, abych udržel VÝKON) je změna kterou nelze tak snadno zvrátit. PROČ? Protože strávíteli dostatek času ve stavu “Mělké práce” SNÍŽÍTE svou schopnost provádět hlubokou práci trvale. Jednoduše řečeno, zrácíte shopnost se UČIT! A mít schopnost se učit, v dnešní ekonomice znamená UDRŽET SI CENU!!!! Protože na každém začátku naší cesty je MYŠLENKA…

Přeji Vám krásný a pohodový den


>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?

%d bloggers like this: