Zone Out neboli "Toulavá mysl" - Flo-in.com

Zone Out neboli “Toulavá mysl”

By Vojtěch Novotný / October 10, 2017

Minulý měsíc BBC publikovala článek Five ways science can improve your focus , který je zaměřen na pozornost – Focus. BBC Capital v tomto, článku shrnulo vědecky podložené způsoby, které vám mohou pomoci zlepšit koncentraci, i když na první pohled působí kontra intuitivně. Toulavá mysl (Zone Out) a myšlenky, které nás v tomto stavu napadají, jsou pro naši mysl úkoly, z kategorie Důležité – naléhavé. Tématu “Toulavé mysli”, jsem se podrobněji věnoval v příspěvku RUNNÍ Zamyšlení, V.týden, V.den.


>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?

%d bloggers like this: