fbpx

PROČ|je tvořivý proces základem úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, I.den

“Kreativita, je prosté spojování věcí.” Steve JOBS

CO je to Kreativita a Tvořivý proces. PROČ je potřebujeme pro dosažení úspěchu? JAK do toho všeoho zasahují emoce?

CreativityKreativita je využití dobře známých myšlenek nově. Rozvíjení kreativity není nic nového, například v oboru financí, se ceny burzovních derivátů stanovují kombinací vzorců, původně určených pro popis pohybu prachových částic a techniky hazardních her. Sociolog Ronald BURT svým zkoumáním 73 manžerů zjistil, že nápady – kreativní nápady – vzešli od lidí, kteří dokázali převzít koncept jednoho oddělení a vysvětlit je zaměstnancům jiných oddělení. Tito lidé dokázali věnovat pozornost svým emocím. Dokázali motivovat lidi, aby se hlouběji podívali do svého nitra a nalezli zde něco skutečného ze svého života, CO by pomohlo novou myšlenku přenést z papíru do reálného světa.

Tvořivý proces, zase hodně závisí na schopnosti udržet si odstup. Nenechat se zahltit “tvorbou”. Tenhle problém zná snad každý, kdo někdy pracoval na tvůrčím projektu. Když do tohoto procesu necháte lidi přinést různé názory, vzniká tvůrčí energie, která o něco zvýší napětí v týmu. Toto napětí pak může vést ke zvýšení kreativity. Častěji  ve svém nitru objevíme něco nového ve stavu nouze, když nás velký strach nebo frustrace přimějí aplikovat známé věci v nových podmínkách. Psychologové to nazívají “Kreativní zoufalství”

PROČ se tomu tak děje? Protože všechny rozdíly podněcují schopnost vidět něco nového, očima toho druhého. “Řešíte-li velký problém a napětí zmizí, stává se, že vsichni začnou přemýšlet stejným způsobem a také podobně přemýšlejí. Pak zapomínáme na všechny možnosti, které máme před sebou” řekla Franceska GINO, která studuje psychologii kreativity na harvardské fakultě.

CO z toho vyplývá? Tvořivost nelze naplánovat. Ale, lze ji dosáhnout vytvořením vhodných podmínek v Tvořivém procesu. Víme, že pokud věnujeme myšlenkám a pocitům pozornost, lépe oddělíme “zrno od plev”. Intenzivní strach a stres, nás během tvorby zase nutí přezkoumat zaběhlé postupy a principy. A nakonec: pamatujte že úleva která doprovází tvůrčí proces, je sice příjemná, ale zabraňuje vnímat další alternativy. Uspěšní lidé vědí, že pocit strachu je dobrým znamením. Jen mu musíme věřit natolik, abychom v sobě uvolnili tvořivost.

Přeji vám úspěšný start do nového pracovního týdne a pohodový den …

 

 

 

About the Author

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

>
%d bloggers like this: