fbpx

JAK|využít informace pro dosažení úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, II.den

“Mít toho hodně na práci, je forma lenosti – lenosti uvažovat  a rozmyslet si konání.” Tim FERRISS

Každá volba, kterou v životě učiníme, je experiment. A’t jde o volbu střední, nebo vysoké skoly, o volbu kariéry, životního partnera, nebo dokonce o volbu prezidenta. MobileData.jpegKaždý den nabízí nové příležitosti, pro nalezení nových východisek pro rozhodnutí. Žijeme v době, kdy je k dispozici daleko více dat, než kdykoliv před tím. Naše smartphony nám doručí informace až pod nos. Ale přesto jak snadno jsou pro nás data dostupná, jsou pro nás užitečné jen tehdy, pokud víme JAK je chápat. Úspěšní lidé proměňují informace ve svůj prospěch, namísto toho, aby je pasivně přijali. Kdykoliv mohou, využijí data k experimentu. PROČ? Protože vědí, že pokud data lépe rozloží, lépe je i pochopí. Mají systém který je učí přimět, vidět problémy neotřelým způsobem a ví JAK vnímat alternativy. Naučit se řešit věci tímto způsobem znamená objektivněji hodnotit svůj život, pororvnat emoce a předsudky a získat poučení z naší minulosti.

Ten systém se jmenuje “Inženýrský tvůrčí proces” a je to série kroků, které provádějí inženýři, pokud se snaží řešit problém a vymyslet jeho řešení. Díky  schopnosti pojmout velké množství informací rozkladem na menší části se informace v naší mysli změní na znalosti. Pokud se přinutíme zabývat informacemi, které máme před sebou, proměníme je v sérii otázek které je třeba odpovědět, nebo v rozhodnutí, které je třeba učinit. Tak či onak, základní kognitivní proces je pořád stejný, informace zpracujeme tak, aby bylo pro nás lepší je pochopit.

Přes veškerou dostupnost a znalosti – je  neschopnost využít data je stále častější. Tzv. “informační slepota” má za následek to, že naše mysl není schopna přijímat informace, pokud je jich příliš mnoho. V kognitivní psychologii se tomu říká “oddělování zrna od plev” nebo “stavba lešení” Mentální lešení je podobné  kartotéce ze složkami, které nám napomáhají uchovávat informace a v případě potřeby je najít. Zkušení lidé se tak od nezkušených, liší mimo jiné i tím, kolik složek se skrývá v jejich mysli.

Za posledních dvacet let se množství iformací v našem běžném životě prudce zvýšilo. Dnes si můžeme přesně změřit kolik kalorií denně zkonzumujeme, kolik kroků uděláme za den uděláme, jaké množství tekutiny denně vypíjeme, nebo kolik času jsme strávili v tělocvičně. Tyto informace mohou mít ohromný vliv na naše zdraví. Pokud je však správně využijeme. Pokud ano, pak můžeme být výkonnější, naše strava zdravější a náš plnohodnotný život delší. Pokud…

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

 

About the Author

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

  • […] techniku zvanou „Inženýrský tvůrčí proces“ o které jsem psal v příspěvku JAK|využít informace pro dosažení úspěchu. Jdeme na to […]

  • >
    %d bloggers like this: