fbpx

PROČ|je dobré vytvořit kompas na cestě k úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, IV.den

“Všechno je na začátku nejdřív na prd.” Ed CATMUL

CompassLifeUž víme že k trvalému úspěchu vedou jen dvě věci: Dovednost a Úsilí. Dovednost  je ovlivněna naším talentem. JAK rychle se naše dovednosti zdokonalují, závisí na vynaloženém úsilí pro rozvoj talentu. Zároveň, úsilí činí naší dovednost produktivní. PROČ to právě teď opakuji? Protože pokud si máme vytvořit kompas na vlastní cestu k úspěchu, potřebujeme zjistit dvě věci:

  1. PROČ pracujeme , neboli k čemu je práce a co pro mne znamená
  2. Důležité životní hodnoty, tedy věci na nichž mi nejvíce záleží

Je totiž zoufalé trávit převážnou část dne děláním něčěho, co postrádá smysl. Je zaptřebí se se dívat na to CO dělám a ptát se, jakou to má souvislost s druhými lidmi. JAK to zapadá do do celkového obrazu JAK vyjadřovat naše životní hodnoty. Psycholog Martin Seligman zjistil, že lidé schopní vnímat svou práci jako významnou pro společnost, pravděpodobně nacházejí uspokojení a lépe se dokážou vyrovnat ze stresem a kompromisy, které se s prací v našem světě nevyhnutelně pojí.

PROČ je tedy dobré mít svůj vnitřní kompas? Protože nemusím vždy vědět, kam se ubírám – ale vždy bych měl vědět, zda jdu správným směrem. A k tomu potřebuji znát: kde se muj pohled na práci vzájemně doplňuje s mými hodnotami, kde ne a zdali jeden z pohledů určuje ten druhý a JAK.

Přeji Vám úspěšný a pohodový den …

příloha: Martin Seligman o pozitivní psychologii

 

About the Author

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

  • […] JAK zjišťovat kam jdeme, když vlastně neznáme svůj cíl. Potřebujete k tomu kompas (viz. PROČ|je dobré vytvořit kompas na cestě k úspěchu) a směr. Obchod mého klienta nezklamal. On nevěnoval pozornost svému životu. Ve svých 33 […]

  • >
    %d bloggers like this: