fbpx

JAK|flow napohámá k úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, I.den

“Pokud jste v depresi,  žijete v minulosti. Pokud jste v úzkosti, žijete v budoucnosti. Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.” LAO-C’

FLOW. Dnes tolik propagované slovo. Málokdo však dokáže popsat tento stav nebo jej dokonce vysvětlit. Mihaly CSIKSZENTMYHALYI, který tento jev zkoumá již od 70 let dvacáteho století jej popsal takto: “Když jste ve stavu flow, obvykle nepociťujete žádné štěstí – a to z prostého důvodu, ve stavu flow cítíte jen to, CO je důležité pro danou činnost. Pocit štěstí, by vás jen rozptyloval. Básník uprostřed psaní básně nebo vědec zabraný do výpočtu rovnic, nepociťují štěstí, alespoň ne bez toho, že by  ztratili nit svých myšlenek. FlowTeprve když přestaneme být ve stavu flow, po ukončení činnosti, nebo v okamžiku jejího přerušení, můžeme si dopřád pocity štěstí. A když je báseň dokončena, nebo teorém dokázán, dostaví se příval pohody a uspokojení.”  Zjednodušeně řečeno při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Dále CSIKSZENTMYHALYI uvádí: “Ke stavu flow, nevedou žádné zkratky. Musíte naopak zapojit své nejlepší vlohy a schopnosti, abyste toho stavu dosáhli.” Martin SELIGMAN jestě dodává: “Pro dosažení zaujetí je tudíž velmi důležité, umět identifikovat své silné stránky a naučit se je ve svém životě více využívat.”

Můžeme tedy usilovat o to, abychom při práci a povinnostech zapojili dovednosti – silné stránky, které rádi používáme? Rozhodně ano. Pokud se při práci dokážeme plně ponořit do toho CO právě děláme, cítíme radost a netrápíme se v jednom kuse obavami a následky, pak dosáhnete skutečně naplnující a uspokojivý stav  – stav flow. Ať jde o duševní či fyzickou práci. Flow je jedním z klíčů, který nám odemyká dveře na cestu k úspěchu. A v konečném důsledku je to “zábava”. Zábava pro dospělé. A úspěšný život zahrnuje mnoho stavů flow. Proto bychom z něho měli učinit pravidelnou součást našeho pracovního života.

Přeji vám úspěšný start do nového pracovního týdne a pohodové pondělí …

Testy silných stránek:

 

About the Author

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

  • […] úkol, učit se, ale také zdárně tvořit. A jak jsem uvedl ve včerejším příspěvku – JAK|flow napohámá k úspěchu, k dosažení plynutí je třeba spojit, to CO děláme, s tím CO máme rádi. Pak nám práce […]

  • >
    %d bloggers like this: