fbpx

JAK|spolu souvisí pozornost, flow a úspěch

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, II.den

“Lůzři mají cíle. Vítězové mají systém” Scott ADAMS

Pozornost je součástí mnoha duševních operací. Mezi ně patří porozumění, paměť, učení, vnímání vlastních pocitů a jejich příčin atd, atd… JAK si budeme v životě počínat, zda úspěšně či naopak, záleží z velké části na naší pozornosti. Pozornost se do značné míry cholvá jako sval. Používáme-li ji správně roste. Pozornost nás spojuje se světem, tvaruje a určuje naši zkušenost.
FocusLens.jpegPak je tu jakési jádro pozornosti – kognitivní sval, umožnující nám sledovat nit nějakého příběhu, dokončit úkol, učit se, nebo tvořit.  To vše nás stojí energii. Mozek je totiž velice hladový orgán, který vyžaduje obrovský přísun energie. Ze zhruba dvou tisíc kalorií, které za den přijmeme, spotřebujeme na provoz mozku pět set kalorií. Nelze se tedy divit, že způsob jakým investujeme svou pozornost je zcela rozhodující. Ať již ve vazbě na naše počínání, ale také ve vazbě na dostatek či nedostatek naší energie během dne.

Některé naše aktivity naši enerii šetří, zatímco jiné odčerpávají. Tyto energie je dobré sledovat. Například nuda nás připravuje o hodně energie, zrovna tak jako hádka s někým blízkým. A čím více se naše zásoba energie snižuje, tím se  rozostřuje naše pozornost, a tím méně se nám daří. V extrémních případech se člověk utápí v pocitech bezmoci, bezvýchodnosti a sebelítosti, případně prožívá paniku a katastrofické pocity, vedoucí k úzkostým duševním poruchám.

Naproti tomu stav flow nám napomáhá úspěšně dokončit započatý úkol, učit se, ale také zdárně tvořit. A jak jsem uvedl ve včerejším příspěvku – JAK|flow napohámá k úspěchu, k dosažení plynutí je třeba spojit, to CO děláme, s tím CO máme rádi. Pak nám práce přináší veliké uspokojení a úspěch. Přesto tento stav, zažívá jednou denně asi jen 20% lidí a okolo 15% lidí se do stavu flow během běžného dne ani nedostane. Tito lidé jsou povětšinu dne ve stresu, nebo se nudí.

Proto je velice užitečné sledovat v průběhu dne, kam naše energie proudí a PROČ. Jedině tak, jsme schopni lépe využít náš čas a nasměřovat tak náš osobní kompas, na cestu k úspěchu.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

About the Author

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

  • Souhlasím, že lůzři mají cíle a vítězové systém. Mně se osvědčilo dodržování dvou , možno to nazvat až životními krédy”
    První : neulpívám svojí pozorností tam, kde mně věci ZDRŽUJÍ či ROZČILUJÍ…..
    Druhé : mám odzkoušeno vlastní praxí, že |” TAM, KDE SCHÁZÍ POVĚDOMÍ, NASTUPUJE POVĚDOMÍ…. ” ( A TO NĚKDY BÝVÁ PĚKNÁ MRCHA…. )

  • >
    %d bloggers like this: