JAK sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 1.

“Je-li neuspořádaný stůl znakem neuspořádané mysli, čeho je potom znakem prázdný stůl?“ Albert EINSTEINVelké úspěchy a mimořádné výsledky vyžadují hodně energie. Jde o to naučit se ji získat a udržet si ji. CO tedy můžete dělat? Meditujte a modlete se, abyste získali duchovní energii – pohlížejte na sebe jako na úžasný biologický stroj, a vezměte v […]

CO děláme a CO za to dostáváme

“Rovnováha není „buď/anebo“; rovnováha znamená „a“. Stephen R. COVEY​Často, když mentoruji výkonné lidi, se jich ptám: „Děláte toto jednoduše proto, abyste podali svůj nejlepší výkon, nebo to děláte proto, abyste to udělali CO nejlépe? Cesta k mistrovskému ovládnutí nějaké věci neznamená jen dělat to nejlepší, CO vy dokážete, ale dělat to i tím nejlepším způsobem, […]

JAK|bojovat proti vyrušení

“„Mým cílem není nadále udělat toho více, ale spíše mít toho méně na práci.“  Francine JayProduktivní lidé toho více udělají, dosahují lepších výsledků a vydělávají za stejnou dobu více peněz než ti ostatní. PROČ tomu tak je? Je tomu tak proto, že věnují maximum svého času své nejvyšší prioritě, JEDINÉ věci. Vyhradí pro JEDINOU věc […]

JAK|ve třech krocích objevit účel svého života

“Plánování znamená zabývat se budoucností v přítomnosti, abyste ji mohli ovlivnit.“ Alan LAKEIN​Účel má sílu utvářet naše životy. Účel bez priorit je bezmocný. Záleží ale s jakými prioritami účel spojíme. Abych byl přesný, jde o jednu prioritu, ne priority. KDO/CO je vlastně priorita a CO to slovo vlastně znamená? Slovo “priorita” vzniklo ve 14. století […]

CO|je štěstí? Muška jenom zlatá.

“Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“ Jan WERICHJedním z největších problémů dneška, zvláště pak u milénialů, je postarat se, aby se z účelu našeho života nestala bezedná tůň touhy hledající neustále další a další příležitost, která nám přinese štěstí. Taková strategie vede k prohře. Obstarat si peníze nebo něco, CO skutečně […]

JAK| začít budovat správné návyky

“Soustředit se něco znamená rozhodnout se CO nebudeme dělat.“ John CARMACKScénárista Leo Rosten (1908 – 1997) řekl, “Nevěřím, že účelem života je být šťastný. Myslím že účelem života je být užitečný, zodpovědný, soucitný. Především jde o to, aby život měl nějaký smysl, aby na něm záleželo, abychom měli jasné přesvědčení, a aby po nás něco […]

JAK|vypěstovat úspěšný návyk

“Osobní disciplína je jedním z nejvíce převládajících mýtů naší kultury” Leo BABAUTAOtázka za “bambilion” dolarů: Potřebujeme více disciplíny, než kolik ji už máme abychom byli úspěšní? NE – nepotřebujeme! Jenom ji potřebujeme lépe řídit a usměrňovat. Když víme CO je potřeba udělat, prostě potřebujeme návyk; udělat to. A základem úspěchu je pravidelně na něčem pracovat, […]