JAK udělat ze seznamu úkolů, seznam úspěchů?

“Věci, které jsou nejdůležitější, nekřičí vždy nejhlasitěji.“ – Bob HAWKE Ze seznamu úkolů se stane seznam úspěchů, když na něj použijete Paretův princip. Ukazuje se, že Paretův princip je stejně reálný jako gravitační zákon, a přesto většina lidí nevidí jeho důležitost. Nejde jen o teorii – je to dokazatelná a předvídatelná jistota přírodního dění a jedna […]

JAK se postarat, aby jste každý den dělali to, na čem nejvíce záleží?

“Věci, na kterých nejvíce záleží, nesmějí záviset na věcech, na kterých záleží nejméně.“ Johann Wolfgang GOETHEJAK řekl Henry David Thoreau (americký filosof, jeden z hlavních představitelů transcendentalismu, esejista, moralista a básník) : „Nestačí být pilný, to jsou i mravenci. Otázka zní, čemu tu píli věnovat?” Vyřídit sto úkolů z jakéhokoli důvodu je chabou náhražkou vyřízení […]

JAK docílit úspěchů vírou v úspěch

„Úspěch je jednoduchý. Dělejte to, CO je správné, a dělejte to správným způsobem ve správný čas.“ Arnold H. GLASOWÚspěch je v nás! Každý člověk si přeje dosáhnou úspěchu! Úspěch je velkým životním cílem. Úspěch znamená svobodu, sebeúctu a sebeuspokojení. Úspěch ale také znamená, že můžete podporovat lidi, kteří jsou na vás závislí. Každý den začínají lidé […]

JAK nastoupit cestu k úspěchu

„Abychom prošli tou nejtěžší cestou, stačí, když vždycky uděláme jen jeden krok; ale musíme dělat jeden za druhým.“ Čínské příslovíJeden krok, může znít nudně, ale je to stále pravda. Bez ohledu na důvod nebo cíl, cesta k čemukoli vždy začíná jedním krokem. Když odstraníte meze svého uvažování, rozšíříte meze svého života. Můžete doufat ve velký život […]

JAK sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 2.

“Moudrost spočívá v umění vědět, co přehlédnout.“ – William JAMESStanovujte si cíle a plánujte tak, abyste měli dostatek duševní energie – špatné spravování osobní energie je tichým zlodějem produktivity. Když žijeme na úkor budoucnosti, protože si špatně chráníme osobní energii, má to předvídatelné následky: buď nám pomalu dojde šťáva, nebo předčasně vyhoříme. Vidíte to všude kolem […]