fbpx
About the author

Vojtěch Novotný

Není to tak dávno kdy jsem každý den chodil do práce a budoval úspěšnou kariéru manažera korporátní společnosti. Každý den jsem se vzdělával a vytrvale pracoval i 12 hodin, abych dosáhl stanovených čísel business plánu “své” společnosti, pro dané odbdobí. Bez ohledu na naplnění vlastních potřeb a vizí. Jednoho dne, jsem souhlasil s dohodu o ukončení pracovního poměru a nastoupil na pracovní úřad. Následovalo několik měsíců, aktivního hledání zaměstnání, kde bych uplatnil svoje znalosti a dovednosti, ale s ohledem na moji “překvalifikovanost” jsem uplatnění nenašel. Díky tomu jsem čím dál více upadal do depresí a stresu vyvolaného obavami o budoucnost mojí a celé mé rodiny. Výsledkem bylo zjištění, že jsem prošel syndromem vyhoření se všemi jeho důsledky, které v roce 1974 popsal H. Freudenberg v článku "Staff burnout" v časopise Journal of Social Issues. Následovalo několikaleté období hledání příčin pozvolného procesu vyhoření, doprovázené vlastním studiem a odbornými konzultaceni. Až nakonec jsem v rámci projektu Flourish Institut vytvořil program Life Design, jehož cílem je přivést lidi k sobě tak, aby přestali hrát o své sny a aby si sami - uvnitř v sobě - uměli odpovědět na základní otázku “PROČ ráno vstávám z poslete…

Share

JAK|se nechat okolím dovést k úspěchu

By Vojtěch Novotný / June 6, 2019

“ Život je tak rafinovaný, že si někdy ani nevšimnete, když procházíte dveřmi, za jejichž otevření jste se kdysi modlili.” – Briana WIESTOVÁMimořádné výsledky vyžadují velkou odpověď. Vysoce úspěšní lidé rádi sahají k mezím úspěchu. Nejenom že sní o tom, co je mimo jejich dosah, oni po tom hluboce touží. Vědí, že tento typ odpovědi […]

Share

JAK|naše okolí utváří naše myšlenky

By Vojtěch Novotný / May 30, 2019

​„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“ Karel ČAPEKČlověk je produktem, svého životního prostředí. Naše každodenní činnosti – ještě lépe návyky, naše uvažování – neboli rozum, je řízeno naším vědomím. Když tedy rozum jakýmkoliv způsobem pracuje v náš prospěch, “bere si svou potravu” výhradně z našeho vědomí. A podle toho JAK je naše vědomí utvářeno, produkuje rozum v rámci […]

Share

JAK|nás vidí okolí

By Vojtěch Novotný / May 21, 2019

„Ještě nikdo nelitoval toho, že ze sebe vydal to nejlepší.“ George HALASJAKÝ postoj máte ke své současné práci vy? Vnímáte své aktuální místo za důležité? PROČ se vás na to ptám? To je jednoduché. Postoj člověka k práci prozrazuje mnoho o něm a o jeho schopnosti rozvíjet se tak, aby mohl převzít větší odpovědnost. Existuje velmi těsná […]

Share

JAK|naše myšlení určuje naše chování

By Vojtěch Novotný / May 17, 2019

Chceš-li, změnit svět, změn nejdříve sám sebe“ Loving HeartLidské chování před nás často staví hádanky. Zamysleli jste se někdy nad tím, PROČ se my – lidé, zdvořile dotazujeme jiných lidí na jejich přání a jiné lidi, téměř ignorujeme? PROČ muž jedné ženě otevře a přidrží dveře, zatímco u jiné ženy to neudělá? Nebo PROČ jednomu […]

Share

JAK|to mohu dělat lépe

By Vojtěch Novotný / May 9, 2019

“Člověk patří tam, kam ho to táhne.” Dr. Wernher von BRAUNZáklad úspěchu – pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco nezačne pravidelně pracovat pro nás. Když se podřizujete disciplíně, v zásadě se cvičíte jednat určitým způsobem. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina – jinými slovy návyk. A stejně tak je to i […]

Share

JAK|zlepšit výsledky

By Vojtěch Novotný / May 2, 2019

“Věřte tomu, že je něco proveditelné a váš rozum najde cesty.” David J. SCHWARTZUvědomte si, na čem momentálně nejvíce záleží, a věnujte tomu svou úplnou pozornost. Když se toho snažíte dělat najednou příliš mnoho, nejspíše neuděláte nakonec nic. Svět ve kterém dnes žijeme je přehlídkou rušivých požadavků – notifikací, na současnou práci. Zatímco se poctivě snažíte […]

Share

JAK|udělat ze seznamu úkolů, seznam úspěchů?

By Vojtěch Novotný / April 18, 2019

“Věci, které jsou nejdůležitější, nekřičí vždy nejhlasitěji.“ – Bob HAWKE Ze seznamu úkolů se stane seznam úspěchů, když na něj použijete Paretův princip. Ukazuje se, že Paretův princip je stejně reálný jako gravitační zákon, a přesto většina lidí nevidí jeho důležitost. Nejde jen o teorii – je to dokazatelná a předvídatelná jistota přírodního dění a jedna […]

Share

JAK|se postarat, aby jste každý den dělali to, na čem nejvíce záleží?

By Vojtěch Novotný / April 17, 2019

“Věci, na kterých nejvíce záleží, nesmějí záviset na věcech, na kterých záleží nejméně.“ Johann Wolfgang GOETHEJAK řekl Henry David Thoreau (americký filosof, jeden z hlavních představitelů transcendentalismu, esejista, moralista a básník) : „Nestačí být pilný, to jsou i mravenci. Otázka zní, čemu tu píli věnovat?” Vyřídit sto úkolů z jakéhokoli důvodu je chabou náhražkou vyřízení […]

Share

JAK|docílit úspěchů vírou v úspěch

By Vojtěch Novotný / April 11, 2019

„Úspěch je jednoduchý. Dělejte to, CO je správné, a dělejte to správným způsobem ve správný čas.“ Arnold H. GLASOWÚspěch je v nás! Každý člověk si přeje dosáhnou úspěchu! Úspěch je velkým životním cílem. Úspěch znamená svobodu, sebeúctu a sebeuspokojení. Úspěch ale také znamená, že můžete podporovat lidi, kteří jsou na vás závislí. Každý den začínají lidé […]

1 2 3 14
Page 1 of 14
>