Blog - Flo-in.com

JAK|zjistit CO od života skutečně chci? Dva nejdůležitější pohledy.

By Vojtěch Novotný / August 13, 2019

“Žádná správná volba neexistuje - pouze dobrý proces výběru” ...

Vždy rosteme od přítomnosti do budoucnosti. Proto se také neustále měníme. S každou změnou v našem životě, přichází nová výzva. Žijeme ve světe který se mění rychleji, než kdy před tím a život není NIKDY dokončený - dokud neskonční! JAK tedy vlastně dnes žijeme? Jaký vliv má naše práce 💼 a postavení na naše zdraví 💔? Možná, že všichni vlastně chceme v životě totéž - zdraví a dlouhý život, práci, která nás baví a má význam, lásku a smysluplné vztahy ❤️ a přitom hromadu zábavy - liší se však způsob, jakým uvažujeme o možnostech. JAK tedy vlastně zjistit CO od života skutečně chci? CO|je a CO není ve vašem životě možné?

Napište si krátkou úvahu o svém pohledu na práci a krátkou úvahu o pohledu na život. Nechci po vás závěrečnou esej - nikdo vás přeci nebude známkovat! Ale nedělejte to jen v duchu - opravdu si to sepište - nejlépe na papír! Pokuste se s úvahou vejít na jednu stránku A4. Úvaha by vám tak měla zabrat max 30 min. 
Pohled na práci 💼by měl zohlednit důležité aspekty s pojené s tím, CO je vlastně práce a CO pro vás dobrá práce znamená. Nedělejte seznam toho CO a KOLIK od své práce očekáváte, ale spíš obecné “prohlášení”. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • CO pro vás práce znamená?
 • JAK s tím souvisejí peníze?
 • JAK s tím souvisejí zkušenosti, růst a naplnění?
 • JAK to souvisí s vámi, s ostatními a celou společností?
 • JAK definujeme dobrou nebo užitečnou práci?
 • PROČ pracovat?
V úvaze o pohledu na život se zase pokuste sepsat všechny důležité hodnoty a názory, na nichž stojí vaše chápání života. Váš pohled na život totiž poskytuje definici toho, CO bývá nazýváno “Věci na kterým vám nejvíce záleží”❤️
Tady je několik otázek, často řešených při psaní pohledu na život:

 • CO je dobré a CO špatné?
 • JAKÝ účel nebo smysl má život?
 • JAKÝ je vztah mezi jednotlivcem a ostatními?
 • JAK do toho zapadá rodina, stát a zbytek světa?
 • JAKOU úlohu mají v životě radost, smutek, spravedlnost, nespravedlnost láska, mír a spory
 • PROČ tu jsme?
Až skončíte, zvýšíte svou schopnost žít smysluplný život - takový v němž panuje soulad mezi tím kým jste v CO věříte a CO děláte! Přesto, ale nakonec pravděpodobně zjistíte, že jediné na čem v životě záleží je pocit svobody. Svobody, být sám sebou a nést odpovědnost za to KDO jsem, CO dělám a za čím jdu...

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?

JAK|dát svému životu smysl

By Vojtěch Novotný / July 22, 2019

"Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“ Jan WERICH

Jedním největších problémů dneška , zvláště pak u generace milénialů je postarat se, aby se z účelu našeho života nestala bezedná tůň touhy, která bude neustále hledat další a další příležitost, která mi přinese štěstí. Taková strategie vede k prohře. Obstarat si peníze nebo něco, CO skutečně chceme, může zvýšit náš pocit štěstí na chvíli. Pak se vrátí původní stav. JAK se tomuto stavu mysli vyhnout jsem popsal v minulém příspěvku: CO|je a CO není ve vašem životě možné

Během věků největší myslitelé přemýšleli o štěstí a jejich závěry se v zásadě neliší: vlastnictví peněz 💰 a věcí nevede automaticky k trvalému štěstí. Dr. Martin Seligman, bývalý president Americké psychologické společnosti, věří, že k našemu štěstí přispívá pět faktorů: pozitivní emoce a potěšení, úspěch, vztahy, angažovanost a smysl. Z nich považuje angažovanost a smysl za nejdůležitější. Nejjistější cestou k trvalému štěstí je více se angažovat hledáním způsobu, JAK dát svému životu smysl. Když naše každodenní jednání slouží nějakému vyššímu účelu, dostaví se největší a nejtrvalejší pocity štěstí.

Já se domnívám 🤔, že štěstí člověk nalezne na cestě k naplnění. Všichni chceme být šťastní, ale hledání štěstí není nejlepším způsobem, JAK toho dosáhnout.
👉Nejjistější cestou k dosažení trvalého štěstí je, když se váš život točí kolem nějaké velké věci, když vaše každodenní jednání má smysl a účel. Proto objevte účel svého života. Zeptejte se, co vás pohání. PROČ ráno vstáváte z postele a PROČ vytrváte, když jste unaveni a vyčerpáni. Někdy tomu říkám "Velké PROČ“. Je to důvod, PROČ vás život vzrušuje. Je to důvod, PROČ děláte to, CO děláte.
👉A když nemáte odpověď, zvolte alespoň směr. Myslete na JEDINOU věc, která by měla být v životě nejdůležitější. Sepište si, čeho chcete dosáhnout v následujících pěti letech - vizi 💭, a pak popište, JAK to uděláte - cíle 🎯 .
V následujícím příspěvku se budu věnovat tématu: JAK žít smysluplný život. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?

CO|je a CO není ve vašem životě možné …

By Vojtěch Novotný / July 15, 2019

Nemusím vždy vědět, kam se ubírám - ale vždy bych měl vědět, zda jdu správným směrem …

Jde o to, že na světě, stejně tak jako v našich hlavách je mnoho hlasů a mnohdy mocných hlasů, které nám říkájí CO máme dělat, anebo “jestě lépe” JAK máme žít. Od útlého dětství jsou nám vštěpovány modely určitého chování, mnohdy bez ohledu na naše potřeby. A právě naše potřeba “PROČ ráno vstáváme z postele …”, je určující při zformulování našich cílů.🎯
Primárním cílem každého znás, je vést spokojený život. Takový život, ve kterém jsou v souladu tři věci : to kým jsme  v CO věříme a CO děláme. Tyto tři věci věci utvářejí naši vizi 💭- naše poslání. A pokud vám v životě budou tyto souvislosti chybět  - pak následkem tohoto konání je zklamání a nespokojenost, která se promítá hlavně do našich vztahů 💔. A naoplátku, naše vztahy z 80% ovlivňují míru naší vnitřní spokojenosti. Když ale vidíte spojení mezi tím, kým jste v CO věříte a CO děláte, poznáte, kdy se ubíráte správným směrem, kdy dochází k napětí a kdy potřebujete výrazně změnit kurz. JAK tedy najít vlastní cíle a zároveň zjistit CO je a CO není v našem životě možné? 
Sepište si dvě úvahy. Úvahu o pohledu na práci 💼 a druhou úvahu o pohledu na život ❤️. Potom najděte průnik, ve kterém se oba pohledy vzájemně doplňují. Identifikujte oblasti ve kterých si naopak odporují a určete, JAK se oba pohledy vzájemně ovliňují. Vyšetřete si na to prosím dostatek času ⏰ - ve většině případů tato úvaha povede k úpravě jednoho nebo obou vašich pohledů. Odměnou Vám bude zjištění Co je a CO není ve vašem životě možné. 
V následujícím příspěvku se budu věnovat tématu: JAK dát svému životu smysl. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?

JAK|rozvíjet postoj “Jsem aktivní”

By Vojtěch Novotný / June 21, 2019

“Oči vidí jen světlo, uši slyší jen zvuk, ale srdce, které naslouchá, vnímá smysl.” David STEINDL - RAST

Postoj má základní význam! 🤔 Správný postoj vám pomůže v jednání s lidmi a umožní vám stát se vůdcem - lídrem. Postupně vám budu představovat tři základní postoje, které jsou pro každého úspěšného lídra důležité 🧩.

Ten první základní zní: “Jsem aktivní.”
Výsledky kterých dosahujete, jsou v přímém vztahu s vaším nadšením. A nadšení neznamená nic jiného, než pocit vyjádřený těmito slovy: “To je skvělé!”
JAK tedy docílit nadšení? Prohlubujte své znalosti. Prohlubování znalostí je obzvláště důležité, pokud chcete probudit nadšení u lidí. Snažte se CO nejvíce dozvědět o člověku, u kterého chcete nadšení vyvolat. Ptejte se na jeho práci, rodinu, původ - na jeho myšlenky, cíle a vizi 🎯. To v něm vyvolá nadšení.
Zrovna tak vaše nadšení - nebo jeho nedostatek, je znát ve všem CO děláte. Začněme třeba stiskem ruky. Naplňujte ho svým nadšením. Dejte svým stiskem najevo: “Opravdu mě těší, že vás poznávám.” Nebo: "Těší mě, že vás zase vidím”.
.
👉 To samé platí i pro poděkování! Běžné, automatické “DÍKY”, není o nic lepší, než kdyby jste řekli “blabla”. Je to prázné slovo - NIC neznamená, NIC neovlivní. Vyjádřete svým “díky” tato slova: “Děkuji vám velmi srdečně”
Když si zvyknete vkládat do svých slov upřímné city , velmi brzy zpozorujete, JAK sílí vaše schopnost docílit nadšení okolí. 
Naplňte proto všechno CO děláte a říkáte životem. Budete tím svému okolí dávat jasně najevo:Ten člověk je plný života. Myslí to, CO říká a dělá, upřímně. Ten dokáže hodně.” 🏆
V následujícím příspěvku se budu věnovat postoji “Každý je významný”. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?

JAK|se nechat okolím dovést k úspěchu

By Vojtěch Novotný / June 6, 2019

“ Život je tak rafinovaný, že si někdy ani nevšimnete, když procházíte dveřmi, za jejichž otevření jste se kdysi modlili.” - Briana WIESTOVÁ

Mimořádné výsledky vyžadují velkou odpověď. Vysoce úspěšní lidé rádi sahají k mezím úspěchu. Nejenom že sní o tom, co je mimo jejich dosah, oni po tom hluboce touží. Vědí, že tento typ odpovědi je nejtěžší získat, ale také vědí, že když se přemůžou, aby ji našli, rozšíří a obohatí svůj život.

Chcete-li ze své odpovědi získat co nejvíce, musíte si uvědomit, že leží mimo vaši obvyklou oblast. To je neprobádané území. Velká odpověď není nikdy na očích, ani k ní není vyznačená cesta. Odpověď“ typu „snad možné“ leží mimo oblast toho, co je již známé a uskutečněné. Ale stejně jako u obtížného cíle můžete začít výzkumem, tak svoji cestu za úspěchem můžete začít studiem života jiných - velmi úspěšných lidí. Nezapomínejte, že člověk je “produktem” svého životního prostředí.
Zde je pět 🖐 tipů JAK| se nechat svým okolím dovést k úspěchu
 • Vždy si své okolí uvědomujte, formuje vaši osobnost. 
 • Nestrpte, aby negativně smýšlející lidé nasměřovali vaše myšlení k porážkám.
 • Orientujte se na velkorysé lidi
 • Pokuď jde o vaši budoucnost, raďte se s úspěšnými lidmi.
 • A při tom všem CO děláte - jezděte první třídou, NIC jiného si nemůžete dovolit! 🙂
 ​
V následujícím příspěvku se budu věnovat postoji. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?

JAK|naše okolí utváří naše myšlenky

By Vojtěch Novotný / May 30, 2019

​„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“ Karel ČAPEK

Člověk je produktem, svého životního prostředí. Naše každodenní činnosti - ještě lépe návykynaše uvažování - neboli rozumje řízeno naším vědomím. 

Když tedy rozum jakýmkoliv způsobem pracuje v náš prospěch, “bere si svou potravu” výhradně z našeho vědomí. A podle toho JAK je naše vědomí utvářeno, produkuje rozum v rámci uvažování myšlenky. Myšlenky jsou takovím oslím můstkem mezi “naší virtuální realitou” a skutečným - “reálným světem”. Mezi světem duchovním a hmotným. A myšlenky zase mohou být buď pozitívní - konstruktivní, nebo negativní - destruktivní. Zkrátka, naše myšlenky, jsou utvářeny naším vědomím!
Naše vědomí - zjednodušeně řečeno - je utvářeno naším okolím - tzv. Životním prostředím, v kterém se pohybujeme. To se zkládá z mnoha podnětů, které vnímáme buď napřímo - zima, teplo, radost strach, nebo “běží někde “v úsporném režimu našeho podvědomí. A právě 80% podnětů které vnímáme, jsou lidé. Lidé které milujeme, obdivujeme, nebo naopak lidé, které odmítáme. Mezi další podněty, které výrazně ovlivňují naše vědomí resp. uvažování také patří:
 •  zvířata a rostliny, které jsou našemu srdci blízké nebo naopak v nás vzbuzují odpor 
 • hudba, kterou posloucháme - která nás vnitřně drásá 
 • knihy, které čteme - které nás svými výpovědmi nutí přemýšlet, a tak v nás vyvolávají nové myšlenkové proudy
 • a konečně i události veřejného života - s nimiž buď souhlasíme, nebo je odsuzujeme.
Tohle všechno a ještě mnohem víc, utváří naše vědomí. Experti se shodli na tom , že osobnostmi kterými jsme dnes - náš charakter, naše snahy, dokonce náš životní postoj, - jsou výsledkem našeho dosavadního životního prostředí. 

Lze tedy usoudit, že naše budoucí životní prostředí určí JAKÝM člověkem budu za pět, deset nebo dvacet let. Jaké budu mít návyky a uvažování, které je řízeno mým vlastním vědomím. Resp. JAKÉ bude mé vědomí, utvářet myšlenky.
 
V následujícím příspěvku se budu věnovat tomu, JAK se nechat svým okolím dovést k úspěchu.Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

JAK|nás vidí okolí

By Vojtěch Novotný / May 21, 2019

„Ještě nikdo nelitoval toho, že ze sebe vydal to nejlepší.“ George HALAS

JAKÝ postoj máte ke své současné práci vy? Vnímáte své aktuální místo za důležité? 


PROČ se vás na to ptám? To je jednoduché. Postoj člověka k práci prozrazuje mnoho o něm a o jeho schopnosti rozvíjet se tak, aby mohl převzít větší odpovědnost. Existuje velmi těsná souvislost mezi úctou člověka k práci a jeho pracovním výkonem. Když si například, při nástupu na novou pracovní pozici budete myslet, že jste slabí, že vám chybějí nepostradatelné schopnosti, že nejste prvotřídní - jste odsouzeni k průměrnosti. Raději si myslete: Jsem důležitý. Mám vše CO je třeba. Umím pracovat prvotřídně. Moje práce je důležitá. Když budete myslet tímto způsobem - váš úspěch je zaručený.
JAK to vše souvisí s tím JAK nás vidí okolí? Velmi, protože jediným skutečným základem, který mají ostatní lidé, aby vás mohli posuzovat jsou vaše činy. A vaše činy jsou řízeny vaším myšlením. Nezapomínejte proto, že jste tím, CO si myslíte. Pokud si zachováte pozitivní postoj ke své práci, nebo na činnosti které jsou před vámi, zachováte si kvalitativně vysoký výkon. A toho si okolí všimne určitě! Myslete tedy velkoryse za všech okolností. Myslete na to, že máte spoustu schopností a dovedností které vám umožňují odvádět prvotřídní práci, tak ji odvádějte. Když budete svouji práci považovat za důležitou, okolí si toho všimne! 

V následujícím příspěvku se zaměřím na to JAK naše okolí utváří naše myšlenky. 
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

JAK|naše myšlení určuje naše chování

By Vojtěch Novotný / May 17, 2019

Chceš-li, změnit svět, změn nejdříve sám sebe“ Loving Heart


Lidské chování před nás často staví hádanky. Zamysleli jste se někdy nad tím, PROČ se my - lidé, zdvořile dotazujeme jiných lidí na jejich přání a jiné lidi, téměř ignorujeme? PROČ muž jedné ženě otevře a přidrží dveře, zatímco u jiné ženy to neudělá? Nebo PROČ jednomu člověku pozorně nasloucháme, ale jinému ne?

Lidé v nás vidí to CO v sobě vidíme my sami. Jedná se s námi tak, JAK si podle vlastního mínění zasluhujeme. To naše myšlení, určuje naše chování. A naše chování, zase určuje, JAK na nás reagují ti druzí. Čím víc úcty máme sami k sobě, tím víc nám ji prokazují ostatní. Sebeúcta se projevuje ve všem, CO děláme. Proto je velice důležité věnovat se pouze těm věcem, které nám pomáhají posilovat sebeúctu, a tak následně ji získat i od svého okolí.
Jste tím CO si o sobě myslíte. Ale zároveň myslete na to, že váš zevnějšek “promlouvá” kvám i k ostatním. Spoluurčuje to, CO si o vás myslí vaše okolí. Proto se nezapomínejte oblékat správně, nemůžete si totiž dovolit to nedělat. Používejte své oblečení jako nástroj k tomu, JAK si pozvednout náladu a JAK si vybudovat sebedůvěru. Dnes se tomuto chování říká:"budování osobního brandu”. Pravda však je taková, že po celá staletí platí: “Čím lepší obal, tím lépe je přijímán obsah.”

Vnější vzhled dobře vypadajícího člověka pozitivně vypovídá o jeho sebeúctě. To samé platí i pro naše každodenní pomocníky, jako jsou mobilní telefon a notebook. Porozhlédněte se dnes, po cestě domu, v metru, v tramvaji, nebo ve vlaku kolem sebe, a možná s překvapením zjistíte, kolik lidí drží v ruce poškozený mobilní telefon. A zkuste se prosím zamyslet zamyslete se nad tím: “CO to asi o nich vypovídá?” A možná, podle množství lidí kterých si všimnete, vás napadne daleko zásadnější otázka: CO to vypovídá o nás? O této době - o této společnosti?

V příštím příspěvku, se budu věnovat postoji člověka. A začneme hned postojem k práci, protože v práci trávíme 2/3 času našeho života. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

JAK|to mohu dělat lépe

By Vojtěch Novotný / May 9, 2019

"Člověk patří tam, kam ho to táhne." Dr. Wernher von BRAUN

Základ úspěchu - pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco nezačne pravidelně pracovat pro nás. 

Když se podřizujete disciplíně, v zásadě se cvičíte jednat určitým způsobem. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina - jinými slovy návyk. A stejně tak je to i smyšlením. Sílu a schopnost vidění možného si můžete “vypěstovat” . Není totiž důležité CO člověk má, ale CO hodlá získat. Lidé s velkým myšlením se cítí členy týmu, který se společně snaží a společně vítězí nebo prohrává. Takoví lidé nevidí sebe jako jednotlivce, ale pomáhají jakýmkoliv způsobem, i když z toho pro ně neplyne žádný přímý bezprostřední zisk. Takže mějte vždy před očima velký cíl. Např. mým velkým cílem při práci s lidmi, je pomáhat jim k plnému rozvoji. Rozhodně nedělám z jejich malých chyb velké problémy. Naopak koncentruji je na jejich přednosti, tím že je cvičím vypěstovat mysl JAK dodat věcem, ostatním lidem a sobě sama větší ceny.

Nemyslete na nedůležité věci. Koncetrujte svoji pozornost na velké cíle. Buďte velcí tím, že budete myslet velkoryse. Když se do něčeho pouštíte, musíte tomu nejdříve věřit tomu, že je to proveditelné! PROČ? Protože když skutečně uvěříte že je něco proveditelné, zapojí se váš rozum a pomůže vám najít cesty pro uskutečnění. To platí ve všech situacích, nedůležitých ale i významných. Víra uvolňuje síly. Věřte a začnete myslet konstruktivně a kreativně. Vyškrtněte ze svého myšlení slovo "nemožné". Nemožné je slovo selhání. Raději myslete na to CO chcete dělat,  protože naši koncentraci si zaslouží pouze ty ty důvody, které hovoří pro uskutešnění přání. Když ale necháme svůj rozum ustrnout v tradičním myšlení není schopen produkovat nové nápady. Proto neustále experimentujte, čtěte nové knihy, uzavírejte nová prátelství, buďte pokrokoví! Úspěšní lidé tohle vědí a proto stále hledají nové cesty. A jejich otázka zní: JAK to mohu dělat lépe
Přístě se budu věnovat tomu JAK naše myšlení určuje naše chováníMezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 
1 2 3 15
Page 1 of 15
>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?