fbpx

JAK|nás vidí okolí

By Vojtěch Novotný / May 21, 2019

„Ještě nikdo nelitoval toho, že ze sebe vydal to nejlepší.“ George HALAS

JAKÝ postoj máte ke své současné práci vy? Vnímáte své aktuální místo za důležité? 


PROČ se vás na to ptám? To je jednoduché. Postoj člověka k práci prozrazuje mnoho o něm a o jeho schopnosti rozvíjet se tak, aby mohl převzít větší odpovědnost. Existuje velmi těsná souvislost mezi úctou člověka k práci a jeho pracovním výkonem. Když si například, při nástupu na novou pracovní pozici budete myslet, že jste slabí, že vám chybějí nepostradatelné schopnosti, že nejste prvotřídní - jste odsouzeni k průměrnosti. Raději si myslete: Jsem důležitý. Mám vše CO je třeba. Umím pracovat prvotřídně. Moje práce je důležitá. Když budete myslet tímto způsobem - váš úspěch je zaručený.
JAK to vše souvisí s tím JAK nás vidí okolí? Velmi, protože jediným skutečným základem, který mají ostatní lidé, aby vás mohli posuzovat jsou vaše činy. A vaše činy jsou řízeny vaším myšlením. Nezapomínejte proto, že jste tím, CO si myslíte. Pokud si zachováte pozitivní postoj ke své práci, nebo na činnosti které jsou před vámi, zachováte si kvalitativně vysoký výkon. A toho si okolí všimne určitě! Myslete tedy velkoryse za všech okolností. Myslete na to, že máte spoustu schopností a dovedností které vám umožňují odvádět prvotřídní práci, tak ji odvádějte. Když budete svouji práci považovat za důležitou, okolí si toho všimne! 

V následujícím příspěvku se zaměřím na to JAK naše okolí utváří naše myšlenky. 
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

JAK|naše myšlení určuje naše chování

By Vojtěch Novotný / May 17, 2019

Chceš-li, změnit svět, změn nejdříve sám sebe“ Loving Heart


Lidské chování před nás často staví hádanky. Zamysleli jste se někdy nad tím, PROČ se my - lidé, zdvořile dotazujeme jiných lidí na jejich přání a jiné lidi, téměř ignorujeme? PROČ muž jedné ženě otevře a přidrží dveře, zatímco u jiné ženy to neudělá? Nebo PROČ jednomu člověku pozorně nasloucháme, ale jinému ne?

Lidé v nás vidí to CO v sobě vidíme my sami. Jedná se s námi tak, JAK si podle vlastního mínění zasluhujeme. To naše myšlení, určuje naše chování. A naše chování, zase určuje, JAK na nás reagují ti druzí. Čím víc úcty máme sami k sobě, tím víc nám ji prokazují ostatní. Sebeúcta se projevuje ve všem, CO děláme. Proto je velice důležité věnovat se pouze těm věcem, které nám pomáhají posilovat sebeúctu, a tak následně ji získat i od svého okolí.
Jste tím CO si o sobě myslíte. Ale zároveň myslete na to, že váš zevnějšek “promlouvá” kvám i k ostatním. Spoluurčuje to, CO si o vás myslí vaše okolí. Proto se nezapomínejte oblékat správně, nemůžete si totiž dovolit to nedělat. Používejte své oblečení jako nástroj k tomu, JAK si pozvednout náladu a JAK si vybudovat sebedůvěru. Dnes se tomuto chování říká:"budování osobního brandu”. Pravda však je taková, že po celá staletí platí: “Čím lepší obal, tím lépe je přijímán obsah.”

Vnější vzhled dobře vypadajícího člověka pozitivně vypovídá o jeho sebeúctě. To samé platí i pro naše každodenní pomocníky, jako jsou mobilní telefon a notebook. Porozhlédněte se dnes, po cestě domu, v metru, v tramvaji, nebo ve vlaku kolem sebe, a možná s překvapením zjistíte, kolik lidí drží v ruce poškozený mobilní telefon. A zkuste se prosím zamyslet zamyslete se nad tím: “CO to asi o nich vypovídá?” A možná, podle množství lidí kterých si všimnete, vás napadne daleko zásadnější otázka: CO to vypovídá o nás? O této době - o této společnosti?

V příštím příspěvku, se budu věnovat postoji člověka. A začneme hned postojem k práci, protože v práci trávíme 2/3 času našeho života. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

JAK|to mohu dělat lépe

By Vojtěch Novotný / May 9, 2019

"Člověk patří tam, kam ho to táhne." Dr. Wernher von BRAUN

Základ úspěchu - pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco nezačne pravidelně pracovat pro nás. 

Když se podřizujete disciplíně, v zásadě se cvičíte jednat určitým způsobem. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina - jinými slovy návyk. A stejně tak je to i smyšlením. Sílu a schopnost vidění možného si můžete “vypěstovat” . Není totiž důležité CO člověk má, ale CO hodlá získat. Lidé s velkým myšlením se cítí členy týmu, který se společně snaží a společně vítězí nebo prohrává. Takoví lidé nevidí sebe jako jednotlivce, ale pomáhají jakýmkoliv způsobem, i když z toho pro ně neplyne žádný přímý bezprostřední zisk. Takže mějte vždy před očima velký cíl. Např. mým velkým cílem při práci s lidmi, je pomáhat jim k plnému rozvoji. Rozhodně nedělám z jejich malých chyb velké problémy. Naopak koncentruji je na jejich přednosti, tím že je cvičím vypěstovat mysl JAK dodat věcem, ostatním lidem a sobě sama větší ceny.

Nemyslete na nedůležité věci. Koncetrujte svoji pozornost na velké cíle. Buďte velcí tím, že budete myslet velkoryse. Když se do něčeho pouštíte, musíte tomu nejdříve věřit tomu, že je to proveditelné! PROČ? Protože když skutečně uvěříte že je něco proveditelné, zapojí se váš rozum a pomůže vám najít cesty pro uskutečnění. To platí ve všech situacích, nedůležitých ale i významných. Víra uvolňuje síly. Věřte a začnete myslet konstruktivně a kreativně. Vyškrtněte ze svého myšlení slovo "nemožné". Nemožné je slovo selhání. Raději myslete na to CO chcete dělat,  protože naši koncentraci si zaslouží pouze ty ty důvody, které hovoří pro uskutešnění přání. Když ale necháme svůj rozum ustrnout v tradičním myšlení není schopen produkovat nové nápady. Proto neustále experimentujte, čtěte nové knihy, uzavírejte nová prátelství, buďte pokrokoví! Úspěšní lidé tohle vědí a proto stále hledají nové cesty. A jejich otázka zní: JAK to mohu dělat lépe
Přístě se budu věnovat tomu JAK naše myšlení určuje naše chováníMezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

JAK|zlepšit výsledky

By Vojtěch Novotný / May 2, 2019

"Věřte tomu, že je něco proveditelné a váš rozum najde cesty." David J. SCHWARTZ

Uvědomte si, na čem momentálně nejvíce záleží, a věnujte tomu svou úplnou pozornost. Když se toho snažíte dělat najednou příliš mnoho, nejspíše neuděláte nakonec nic. Svět ve kterém dnes žijeme je přehlídkou rušivých požadavků - notifikací, na současnou práci. Zatímco se poctivě snažíte dokončit projekt, někdo vám sdílí na facebooku váš příspěvek - notifikace, do mailu vám přijde draft důležité smlouvy - notifikace, klient potřebuje posunout schůzku na zítřejsí odpoledne notifikace … Oznamovací systémy na pracovním stole neustále vyvolávají jednu připomínku za druhou. **Neustále dostáváte upozornění **na nové došlé emaily, zatímco se vás snaží upoutat proud zpráv ze sociálních sítí - váš telefon na stole vibruje v rytmu nové textové zprávy.

Výsledek? Na stole, nebo ve vašich Todo listech se vrší hromada nedokončené práce, zatímco kolegové vám celý den chodí klást otázky. Ztráta pozornosti, vyrušování, poruchy. Vydržet se věnovat úkolu je tak vyčerpávající. Když nustále “přepínáte z jednoho úkolu na druhý, dobrovolně nebo jinak, stanou se dvě věci. Ta první je téměř okamžitá: rozhodnete se přepnout. Ta druhá je méně předvídatelná: musíte aktivovat pravidla činnosti, na kterou chcete přejít. Vždy trvá určitý čas začít nový úkol nebo se vrátit k tomu, který jste předtím opustili, a nikde není zaručeno, že navážete na stejném místě, kde jste přestali. Za přecházení mezi úkoly platíte. Výdaje nadbytečného času při přecházení mezi úkoly záleží na tom, JAK složité tyto úkoly jsou.

CO se tedy vlastně děje, když děláme současně dvě věci? Je to jednoduché. Oddělíme je. Náš mozek má různé kanály a v jeho různých částech proto můžeme zpracovávat různá data. Proto můžeme současně chodit a mluvit. Kanály se vzájemně neovlivňují. Má to ale háček: ani na jednu činnost se opravdu nesoustředíte. Jedna se odehrává v popředí, druhá v pozadí. Kdybyste se pokoušeli někomu vysvětlit, jak se přistává s tryskovým letadlem, přestali byste chodit. Můžeme dělat dvě věci najednou, ale nedokážeme se na dvě věci současně efektivně soustředit. Chcete-li tedy dokončit váš úkol, či projekt včas, nemůžete přijímat lež, že snaha udělat dvě věci současně je správná. Přestože je multitasking někdy možný, nikdy není efektivní.

Přepínání mezi úkoly vyžaduje náklady - čas a zhoršenou kvalitu odvedené práce - které si jen málo lidí uvědomujePřístě se budu věnovat vůli a tvořivému myšlení. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. 

JAK|udělat ze seznamu úkolů, seznam úspěchů?

By Vojtěch Novotný / April 18, 2019

Věci, které jsou nejdůležitější, nekřičí vždy nejhlasitěji.“ - Bob HAWKE 

Ze seznamu úkolů se stane seznam úspěchů, když na něj použijete Paretův princip. Ukazuje se, že Paretův princip je stejně reálný jako gravitační zákon, a přesto většina lidí nevidí jeho důležitost. Nejde jen o teorii - je to dokazatelná a předvídatelná jistota přírodního dění a jedna z největších pravd o produktivitě, jaká byla kdy objevena. Richard Koch ve své knize The 80/20 Principle (_Pravidlo 80/20, Management Press 2010_) tento princip definoval stejně dobře jako jiní: “Princip 80/20 tvrdí, že menšina vstupů, příčin nebo úsilí obvykle vede k většině výsledků, výstupů nebo odměn.“ Jinými slovy, ve světě úspěchu věci nejsou stejné. Malé množství příčin vytváří většinu následků. Pouze ten správný vstup vede ke vzniku většiny výstupů. Vybrané úsilí vytváří téměř všechny odměny.

EXTRÉMNÍ PARETŮV PRINCIP
Úspěch vyžaduje, abyste používali princip 80/20, ale nemusíte zůstat u toho. Pokračujte. Můžete vzít 20 procent z 20 procent z 20 procent a pokračovat tak dlouho, dokud vám nezůstane jediná nejdůležitější věc! Nezáleží jaký je úkol, poslání nebo cíl, velký nebo malý. Začněte se seznamem libovolné délky, ale zvykněte si na přístup, že tento seznam zredukujete na několik kritických položek a nepřestanete, dokud vám nezůstane JEDNA podstatná, JEDNA nutná, zkrátka JEDINÁ věc.

Neúměrnost úsilí k výsledkům naleznete všude ve vašem životě, když se dobře rozhlédnete. A budete-li tento princip používat, umožní vám úspěch ve všem, na čem vám záleží. Vždycky bude několik věcí, na kterých bude záležet více než na ostatních, a jedna znich bude nejdůležitější. Stane-li se vám tento přístup vlastní, bude to, jako by vám dali kouzelný kompas. Kdykoli se budete cítit ztraceni nebo nebudete vědět, kterým směrem se vydat, můžete ho vytáhnout z kapsy, abyste si připomněli, že musíte objevit to, na čem nejvíce záleží.

Přístě se budu věnovat věčne diskutovanému tématu multitaskingu. Básník Billy Collins to shrnul dobře: „Říkáme tomu multitasking, což zní jako schopnost dělat spoustu věcí současně... Buddhista by řekl, že myslíme jako opice. Myslíme, že jsme současnou práci zvládli, ale děláme ze sebe blázny.“ Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

JAK|se postarat, aby jste každý den dělali to, na čem nejvíce záleží?

By Vojtěch Novotný / April 17, 2019

“Věci, na kterých nejvíce záleží, nesmějí záviset na věcech, na kterých záleží nejméně.“ Johann Wolfgang GOETHE

JAK řekl Henry David Thoreau (americký filosof, jeden z hlavních představitelů transcendentalismu, esejista, moralista a básník) : „Nestačí být pilný, to jsou i mravenci. Otázka zní, čemu tu píli věnovat?” Vyřídit sto úkolů z jakéhokoli důvodu je chabou náhražkou vyřízení byť jen jediného úkolu, pokud je skutečně zásadní. Na všem nezáleží stejně a úspěch není hra, kterou vyhrává ten, KDO toho udělá nejvíce. Přesně tak se ta hra ale často hraje. Úspěšní lidé pracují jinak. Mají nadání vidět to podstatné. Rozmyslí si, na čem záleží, a pak se tomu věnují. Úspěšní lidé udělají dříve to, CO ostatní plánují udělat později, a odkládají, možná na neurčito, to, co ostatní dělají nejdříve. Rozdíl není v úmyslech, ale v prioritách. Úspěšní lidé mají o prioritách vždy jasno.

Čas je jediná deviza kterou nelze vrátit. A čas nám všem byl pevně vyměřen. Proto místo seznamu úkolů potřebujete seznam úspěchů - seznam, který se úmyslně zaměřuje na mimořádné výsledky.
Seznamy úkolů bývají dlouhé; seznamy úspěchů jsou krátké. Podle prvního děláte na všem možném; ten druhý vás nasměruje jedním jasným směrem. Jeden je neorganizovaným přehledem, druhý je organizovanou směrnicí. Není-li seznam vybudován se zaměřením na úspěch, nepřivede vás k němu. Jestliže váš seznam úkolů obsahuje všechno, zavede vás pravděpodobně na různá místa, ale obvykle ne tam, kam se chcete dostat.
JAK tedy úspěšní lidé udělají ze seznamu úkolů seznam úspěchů? Když je tolik věcí, které byste mohli udělat, JAK se rozhodnete, na čem v danou chvíli v daný den nejvíce záleží? To bude tématem příštího článku.
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|docílit úspěchů vírou v úspěch

By Vojtěch Novotný / April 11, 2019

„Úspěch je jednoduchý. Dělejte to, CO je správné, a dělejte to správným způsobem ve správný čas.“ Arnold H. GLASOW

Úspěch je v nás! Každý člověk si přeje dosáhnou úspěchu! Úspěch je velkým životním cílem. Úspěch znamená svobodu, sebeúctu a sebeuspokojení. Úspěch ale také znamená, že můžete podporovat lidi, kteří jsou na vás závislí.

Každý den začínají lidé na celé zeměkouli pracovat. Všichni si přejí dospět jednou k vrcholu. CO je k tomu zapotřebí? Víra - víra ve svůj úspěch. Postoj který říká: “Dostanu se nahoru.” Díky svojí neochvějné víře se jistá menšina lidí nahoru skutečně dostane.Vaše víra v úspěch způsobí že najdete cestu a prostředky k uskutečnění předsevzetí. A vaše víra v úspěch také způsobí, že vám budou důvěřovat i ostatní. Člověk je “produktem” svých myšlenek. Věřte si a myslete náročně a velkoryse. Kdo věří sám sobě toho potkávají dobré a pozitivní věci. Věřte sami sobě a věřte že můžete mít úspěch - je to základní a absolutně nepostradatelný první krok na cestě za svým snem !!!

JAK sílu rozvíjet?  Za pomoci tří následujících doporučení:

  1. Myslete na úspěch, nikoli na nezdary - myšlenky na úspěch napomohou vašemu rozumu, aby vypracoval plány, které úspěch zaručí. 
  2. Nepodceňujte se - pravidelně si připomínejte že jste lepší, než si myslíte. I velmi úspěšní lidé jsou zase jenom lidé - kteří si vypěstovali víru v sebe samé a v úspěch svých aktivit.
  3. Myslete velkoryse - budtě velcí, když si stanovujete své síl. Když to uděláte a budete vlastním cílům věřit dosáhnete velkého úspěchu. Připomínejte si to tak často, JAK je to jen možné a uskutečníte velké myšlenky a velké plány.

JAK se postarat, aby jste každý den dělali to na čem nejvíce záleží? To bude tématem příštího článku. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

JAK|nastoupit cestu k úspěchu

By Vojtěch Novotný / April 10, 2019

"Abychom prošli tou nejtěžší cestou, stačí, když vždycky uděláme jen jeden krok; ale musíme dělat jeden za druhým." Čínské přísloví

Jeden krok, může znít nudně, ale je to stále pravda. Bez ohledu na důvod nebo cíl, cesta k čemukoli vždy začíná jedním krokem. Když odstraníte meze svého uvažování, rozšíříte meze svého života. Můžete doufat ve velký život jen tehdy, když si jej dokážete představit. My kdo máme to štěstí žít v moderním světě se svobodou volby a pohybu, s přístupem ke vzdělání a technologiím, však bohužel trávíme většinu času v prostředí posedlém optimalizací. Pokaždé přeci existuje lepší myšlenka, lepší způsob - dokonce i nejlepší způsob. A právě takový způsob uvažování je dost nebezpečný. Problém totiž je, že prožít CO největší život znamená nejen myslet velkoryse, ale také podniknout i nutné kroky, abyste svého cíle dosáhli. Přesto myslete velkoryse - ve velkém záběru - a povedete velkolepý život plný mimořádných výsledků , štěstí, úspěchů, příjmů, přátelství, respektu a uznání.
Mimořádné výsledky pak vyžadují, abyste se soustředili na omezený počet věcí.Co největší soustředění zjednodušuje vaše uvažování a ujasňuje, CO je třeba udělat. Bez ohledu na velikost svého cíle, víte-li, kam jdete, a propracujete-li se nazpět k výchozímu bodu, vždy zjistíte, že vše začíná jednou věcí. Budete-li si však klást malé cíle, váš život pravděpodobně zůstane omezený. Proto myslete velkoryse a váš život získá příležitost vyrůst. Volba je na vás. Když si vyberete velký život, budete nutně muset vyjít z mála. Musíte prozkoumat alternativy, zúžit svůj výběr, seřadit priority a dělat to nejdůležitější. Musíte začít soustředěně. Musíte najít svou JEDINOU věc.

Žijte svůj život. Žijte jej naplno a bez obav. Žijte s účelem, dejte mu všechno a nikdy se nevzdávejte. Úsilí je důležité, protože bez něj nikdy neuspějete na nejvyšší úrovni. Úspěch je důležitý, protože bez něj si nikdy plně neuvědomíte své úplné možnosti. Sledování smyslu života je důležité, protože bez něj nikdy nemusíte dosáhnout trvalého štěstí. Věřte tomu, že tyto věci jsou pravdivé. Žijte život, který za to stojí, a nakonec budete moci říci: “Jsem rád(a), že jsem žil(a)!”
To je pro dnešek vše. V příštím článku se podíváme na JAK docílit úspěchů vírou v úspěch.
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 2.

By Vojtěch Novotný / April 3, 2019

“Moudrost spočívá v umění vědět, co přehlédnout.“ - William JAMES

  1. Stanovujte si cíle a plánujte tak, abyste měli dostatek duševní energie - špatné spravování osobní energie je tichým zlodějem produktivity. Když žijeme na úkor budoucnosti, protože si špatně chráníme osobní energii, má to předvídatelné následky: buď nám pomalu dojde šťáva, nebo předčasně vyhoříme. Vidíte to všude kolem sebe. Pokud se nesoustředíme na to CO je podstatné, důležité - JEDINOU věc, a místo toho děláme příliš mnoho - a protože tento přístup dlouhodobě nefunguje, škodíme sami sobě, protože tento přístup dlouhodobě nefunguje. Lidé se často snaží se o úspěch na úkor svého zdraví. Zůstávají dlouho vzhůru, vynechávají jídlo nebo jedí špatně, a úplně zanedbávají cvičení. Osobní energie je odstavena na vedlejší kolej; nechat zdraví a domácí život trpět je najednou přijatelné Lidé jsou hnáni snahou dosáhnout své cíle a myslí si, že se mohou ošidit, ale dlouhodobě takto nelze vyhrávat. Nejenom že tímto přístupem neposlouží své práci, ale je nebezpečné předpokládat, že zdraví a domácí pohoda budou čekat na to, že se k nim někdy v budoucnu vrátíte. Velké úspěchy a mimořádné výsledky vyžadují hodně energie. Jde o to naučit se ji získat a udržet si ji.
  2. Rezervujte si čas na JEDINOU věc, abyste měli pracovní energii - rezervovaný čas si za každou cenu chraňte. Rezervování času funguje jen tehdy, je-li vaší mantrou „Nic a nikdo nemá svolení vyrušovat mě od mé JEDINÉ věci“. Bohužel, vaše odhodlání nezabrání ostatním, aby se o to pokoušeli, takže buďte kreativní, když můžete, a neoblomní, když musíte. Váš rezervovaný čas je vaší nejdůležitější schůzkou celého dne, takže musíte udělat cokoli, abyste jej ochránili.
Celé tajemství JAK sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků je v tomto: strávíte-li časné hodiny dne získáním energie, vydržíte po zbytek dne s malým dodatečným úsilím. Nesnažíte se, aby byl celý den dokonalý, ale abyste každý den začali plni energie. Dokážete-li být vysoce produktivní do oběda, zbytek dne už nějak dopadne. Pozitivní energie vytváří pozitivní setrvačnost. Uspořádání časných hodin každého dne je nejjednodušší cestou k mimořádným výsledkům.
To je pro dnešek vše. V příštím článku se podíváme na CESTU - Odyseovu cestu. Možná zjistíte kolik pravdy se nachází v této staré řecké báji a JAK je aktuální i dnes. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.
1 2 3 14
Page 1 of 14
>