fbpx

RUNNÍ Zamyšlení, II.týden, II.den

By Vojtěch Novotný / September 5, 2017

WLPR|FCB|RUNNI Zamysleni

Twiter: “II.týden, II.den – Konečně malé zlepšení v pravidelném dýchání ve zvlněném terénu. Chce to jen vytrvat! Nebo ne? Více na blogu…”


VYTRVALOST, jedna z 24 silných stránek. Ph.D. Martin Seligman, ji popisuje ve své knize Flourish takto:

“Když něco začnete, tak to i dokončíte. Pracovitý člověk se ujímá náročných projektů, které dokončí a navíc je realizuje s dobrou náladou a s minimem stížností. Uděláte co jste si předsevzali, nikdy ne méně, spíš více. Vytrvalost ale zároveň znamená, že člověk tvrdohlavě či s chorobnou nutkavostí trvá na splnění nedosažitelných cílů. Skutečně pracovitý člověk je flexibilní, realistický a není perfekcionistou.”

Ale stačí to na to, abychom opravdu dokončili to jsme si předsevzali? NESTAČÍ! Abychom byli opravdu úspěšní a dokončovali jsme to, co jsme si předsevzali, chce to ještě špetku urputného odhodlání, ketré se projevuje dvojím způsobem. Zaprvé to chce odolnost a pracovitost, a za druhé, a to je to podstatné, někde tam hluboko uvnitř sebe vědět, co CHCI. Takže mám odhodlání, ale zároveň mám i jasný směr. Dalo by se tedy říci, že odhodlání a vize je ta jediná cesta, která nás opravdu dovede k tomu co jsme si předsevzali.

A přesto, dnes a denně se setkávám s odkládáním úkolů, selháním nebo dokonce vyhořením. PROČ? Proč lidé, kteří věnují svým cílům a vizím spoustu času a nergie, skončí vyhořením i přesto, že si napočátku svého předsevzetí z celého srdce nepřáli nic jiného? Jedním z mnoha faktorů je obnova “zdrojů” přesněji řečeno kognitivních zdrojů. Já tomu říkám dobíjení baterky.

Vzpomínáte na jezdce a slona? Pokud nespolupracují, co se stane? Prostě jezdci dojdou síly. A my lidé, neradi jednáme jedním způsoben, a přitom myslíme jiným. Jakmile tedy provedeme jeden malý krok za svým předsevzetím a začneme se chovat novým způsobem, bude pro nás obtížnější stavět se na odpor vůči vlastnímu jednání. A aby toho nebylo málo, tak jakmile začneme sami o sobě přemýšlet jiným způsobem, naše vyvíjející se identita – nebo také “vymezení se”, začne posilovat naše nové způsoby jednání. A TADY člověk narazí do zdi! Do zdi, které se říká OKOLÍ. A naše nejbližší okolí jsou naše rodiny, partneři a lidé, se kterými každý den trávíme spousty času. Proto tedy pokud CHCEME být úspěšní (a ukažte mi někoho, kdo nechce) a dokončovat svá předsevzetí, je  tou nejdůležitější činností, kterou tak často opomíjíme KOMUNIKACE !!! To je ta jediná, správná cesta pro dokončení toho, co jsme si předsevzali.

Takže, přátelé a kamarádi, až se večer sejdu se svou rodinou u stolu, ke společné večeři, budu hovořit o tom co nového jsem se dnes naučil a dozvěděl. Zároveň však nezapomenu věnovat pozornost tomu, co mi říkají moji nejbližší. Moje rodina. Neboť člověk má jednu pusu, ale dvě uši.

Přeji Vám krásný a pohodový den…    

 

RUNNÍ Zamyšlení, II.týden, I.den

By Vojtěch Novotný / September 4, 2017

WLPR|FCB|RUNNI Zamysleni

Twitter – II.týden, I.den.” První školní den! Na co jiného myslet, když moje nejmladší dítě – dcerka, jde do školy poprvé”…..


POZORNOST. To je to co zaměstnávalo moji mysl, když jsem ráno, v mlhavém a studeném počasí vyběhl. Pozornost zaměřena na první školní den mojí nejmadší dcerky. I přesto, že jsem tento den žažil ve své životě opakovaně (osobní zkušenost, ale i zkušenost se stařím synem). I přesto, je to veliká  událost pro všechy. Usednutím do školní lavice, člověk překročí harnici mezi dětsvím a dospíváním. Už tahle skutečnost člověka nutí k zamyšlení, minimálně nad tím jak ten čas utíká. Samotný výběr školy, kterému jsme společně s mojí ženou věnovali spoustu pozornosti, času, návštěv a pohovorů, také nebyl jednoduchý. A konečně i finanční odpovědnost nás přinutila se zamyslet nejen nad tím kolik bude stát školné, ale také kolik, nás všechy v rodině, bude “stát” dojíždění a to nejen finančně, ale hlavně časově.

A to vše, je ode dneška každodenní realitou, už od rána. A musím říct, že všechna ta pozornost při rozhodování a ten čas tomu všemu věnovaný, stál za to. Nevybrali jsme státní školu, ne proto, že by na státní škole bylo něco špatného. Syn chodí na “sportovku” a pí. učitelka je opravdu člověk, na svém místě. Spíš jsme vybrali na základě přístupu k dítěti a výuce. Také tradice hrála svoji roli. Ale hlavně, jsme nakonec vybrali na základě vzájemných sympatií mezi pí. učitelkou a dcerkou. Přece jenom, bude naše “beruška” trávit ve škole spousty času a návyky, které si zde osvojí, dovednosti a znalosti které zde získá, si “ponese” celý svůj život. A to za tu POZORNOST určitě stojí.

Takže, přátelé a kamarádi, přeji vám úspěšné vykročení nejen do nového školního roku, ale i do pracovního týdne. A zkuste, při svých každodenních činnostech, věnovat svoji pozornost právě tomu, co zrovna děláte. Protože pozornost, je základem našeho uvědomění si světa a vědomého usměrňování našich myšlenek a pocitů. Jak pronesl mistr Yoda z Hvězdných válek “Vaše realita jo to, na co zaměříte svoji POZORNOST”

RUNNÍ Zamyšlení, I.týden, VI.den

By Vojtěch Novotný / September 2, 2017

WLPR|FCB|RUNNI ZamysleniTwitter: I.týden,VI.den, “Hlava už chce bězet, tělo ještě NE! Je to stejné, jako vztah mezi Slonem a Jezdcem. Více na blogu…”


“Jezdec a Slon”, “Malá a Velká mysl”, “Pomalé a Rychlé myšlení”, nebo také “Racionální a Emocionální myšlení”. Dva nezávislé systémy, které operují v našem mozku v jednom okamžiku. Už Platon tvrdil, že vnašich hlavách sídlí racionální vozataj, který musí držet na uzdě nezvladatelného koně, který se “biči a bodcům jen stěží podvoluje”. Freud píše o sobeckém Id a zásadovém superegu (a také o samotném egu, které se pohybuje mezi nimi). Psycholog Jonathan Haidt z univerzity ve Virginii, nazývá naši emocionální složku “Slonem” a racionální “Jezdcem”. Jezdec sedí v sedle na slonovi, drží otěže a zdá se, že právě on určuje směr. Ve skutečnosti, má ale  velmi vratkou pozici, protože je vůči slonovi velmi malý. Kdykoliv se šestitunový slon a jeho jezdec neshodnou na směru cesty jezdec prohrává a slon ho úplně porazí. Všichni už jsme to zažili nesčetněkrát. Kdykoliv odkládáme práci, přestáváme kouřit, pít, jíst čokoládu, vynecháváme pravidelné cvičení, nebo se jenom cítíme nejistí. Ta dobrá zpráva je, že v tomto “boji” nemá ini jeden trvale navrh.

Slon je líný a náladový a raději hledá rychlou, okamžitou úlevu. Ale to vůbec neznamená že je špatný, naopak. Součástí slona jsou ty nejsilnější emoce jako je láska, soucit, pochopení a oddanost. Ochraňuje nás a naše děti před nebezpečím a on je ten hrdě povzbuzující pocit, když se postavíme na vlastní nohy – ať v dětství, nebo v dospělosti.

Naproti tomu jezdec dlouhodobě  plánuje, přemýšlí nad naší budoucností a má i vidění do budoucnosti – intuici. Dokáže celé hodiny přemítat, analyzovat, přemýšlet a mluvit o svých nových nápadech, ale nikdy neudělá žádné rozhodnutí.

Pokud se tedy slon a jezdec neshodnou na směru pohybu, nastává problém. Jezdec může do svého směru krátkodobě slona vychýlit – zatáhne-li  za opratě tak silně, že se slon podvolí. Ale dlouho tenhle souboj s tak velkým zvířetem vést nevdrží. Prostě mu dojdou síly.

Takže přátelé a kamarádi, pokud máme nadále pokračovat v cestě a jít si za svojí vizí, nebo snem, je zítra na pořadu dne – regenerace. A to nejen ta fyzická, ale i ta duševní. Ať si hlava říká co chce! 

Přeji vám krásný a pohodový víkend, v klidu odpočívejte a užívejte života. “Neboť i náš stvořitel po šest dní pracoval a sedmý den dělal H…..”. (viz. česká pohádka, Anděl páně II.)

RUNNÍ Zamyšlení, I.týden, V.den

By Vojtěch Novotný / September 1, 2017

WLPR|FCB|RUNNI ZamysleniTwitter: I.týden, V.den – bolest a euforie zároveň. Bolí mě snad vše. Euforie z toho, že přes bolest a počasi je na blogu zase o čem psát..


Bolest a Euforie provděpodobně jedny z nejsilnějších emocí vůbec. Kvůli nim jsme schopni konat, pracovat a milovat. Měnit svoje zvyky, návyky, vztahy a v konečném důsledku i životy. A v mnoha případech nejen svoje, ale i životy svých blízkých. Dobrá zráva je, že ani bez jedné bychom zde nebyli více jak 2,5 tis. let. Jedna produkuje adrenalin ta druhá endorfin. Díky oběma si utváříme vzpomínky a rozvíjíme svoje životní “kariéry” nebo “role”, jak chcete.

Ta špatná zpráva je, že dnešní doba není o prožívání emocí, ale penězích, kariéře, výkonnost a vztazích. Jinak řečeno, dnešní doba je více zaměřena na tzv. “Hmotný svět” než na ten “Nehmotný” – duševní. Přičem MYŠLENKA je oslím můstkem mezi oběma světy. Takže to co cítíme, na to myslíme, a to přenášíme do reálného světa prostřednictvím našeho konání a bytí.

Zkuste si, po dnešním obědě, nebo na cestě domu v tramvaji, v metru, popř. doma po práci, na chvilku zavřít oči a soustředit se na svůj dech. “Uvidíte”  ten mazec, co všechno se nám honí v hlavě. A co jste přitom zažili emocí! Ta první bude naštvannost, protože na místo dechu, myslíte na něco úplně jiného, v tom lepším případě, na něco pěkného. Ale pravěpodobně se vám vybaví záporné emoce, doprovázené tím, co se vám za ten den přihodilo. Záporné emoce, totiž vnímáme daleko silněji, než ty kladné. Díky nim ještě dnes chodíme po tomto světě, ale díky nim, si také škodíme sami sobě a svému okolí.      

Takže, přátelé a kamarádi, pozor na myšlenky,  jsou to stíny našich emocí…

Přeji vám krásný a pohodový den.

RUNNÍ Zamyšlení, I.týden, IV.den

By Vojtěch Novotný / August 31, 2017

WLPR|FCB|RUNNI ZamysleniTwitter: “dnes ráno jsem prožil čistou mysl, v duši klid jenom tělo dávalo najevo že běhání si opravdu odvyklo! Poslední výběh 2014.”


PROČ mě tento prožitek utkvěl v mysli a PROČ mě ten pocik klidu tak překvapil. Vždyť se toho tolik děje. Přípravy na školní rok, moje nejmenší dcera jde do první třídy, takže VELKÝ den pro všechny, projekt FLOURISH nabírá na otáčkách a diář se plní schůzkami ze kterých jsou nové úkoly. Co se tedy změnilo?!

PSANÍ !!! Poslední dva týdny jsem byl vnějšími okolnosti “přinucen” vzít do ruky tužku a papír. PROČ? Nikde v dosahu žádné připojení na internet. Nejbližší – 20 min chůze !!! Takže, žádná synchronizace dat. A když jsem s někým hovořil potřeboval jsem si zapsat poznámky, schůzky a ůkoly, a tak “nezbylo nic jiného než tužka-papír”. A najednou…, najednou se zpousta věcí zjednodušila.

  • Jedno “zařízení” kdykoliv po ruce, kdykoliv aktivní. Tolikrát jsem to četl v knížkách, které se věnují osobní produktivitě, psychologii, a time -managemntu. A přesto jsem tvrdošínně zůstaval u notebooku, telefonu a iPadu.
  • Propojení ruka – hlava. Tuhle větu jsem už tolikrát slyšel, ale nikdy jsem ji nevěnoval pozornost, vždyť “…je jedno jestli píši do notebooku (dále jen NTB), nebo na papír….”. OMYL. Psaní na papír je o emocích. Neexistuje  tlačítko “Delete”. Jediná možnost je napsané slovo, větu, myšlenku, škrtnout a začít znovu. FRUSTRACE = EMOCE! Frustrace z toho “Jak to proboha vypadá”, nebo “Ta věta nedává smysl a vůbec, to patří do předchozího odstavce!”. Emoce, spojené s danou činností, tvoří vzpomínky. Takže při přepisování toho co jste již napsali a nebyli jste s tím spokojeni, začnete víc přemýšlet nad tím co je vlastně “nosná myšlenka”. Kam poznámku zařadím, do jaké oblasti, činnosti či projektu. A najednou zjistíte kolik balastu odpadne a mysl se pročistí. A kolik si budete pamatovat.
  • Návyk a technika. I po příjezdu domu pokračuji v režimu tužka papír. Do NTB přenáším sdílené poznámky a úkoly, nebo úkoly s delším horizontem než je 1týden. Nápady, operativní úkoly a osobní poznámky zůstavají na papíru – bez škrtání a balastu. A každý večer 30 min před spaním si vše zreviduji a zapíši. A na to používám techniku GTD od Davida Allena. A konečně jsem pochopil hloubku jeho “Daily Review”, které jsem dříve vnímal jako povinnost pro aktualizaci všech dat za uplynulý den. Dnes těch zmiňovaných 30 min před spaním je spíš zhodnocení pocitů z uplynulého dne. A to je pro mě největší PLUS návratu “tužka-papír”.

Přeji Vám krásný a pohodový den….

Vzkvétání projektu FLOURISH

By Vojtěch Novotný / August 30, 2017

BLOG|Picture|RozvojPřátelé, kamarádi, protože se projekt Flourish dostal, a to hlavně díky vám, do další etapy svého rozvoje, bude postupně v průběhu září docházet nejen ke grafickým úpravám stránek, resp. ke sjednocení grafiky, ale i k reorganizaci struktury stránek nejen na zde na blogu, ale i na Facebooku a Twitteru.

“RUNní zamyšlení ” je projekt ve kterém od Pondělí do Soboty budu na Facebooku a Twitteru sdílet svoje pokroky k dosažení cíle uběhnout 5km pod 30 min pravidelně 6 dní v týdnu. Termín pro splnění jsem si stanovil do konce letošního roku (bohužel app. Runtastic nemá sdílení pro WordPress, proto pouze FB a Twitter), a zároveň sdílet myšlenky a pocity které mi “běží” hlavou při tom, když běžím já . Výzva sdílet svoje myšlenky a pocity je hlavně v omezení limitu počtu znaků na Twiteru a budou zveřejněny i zde na blogu.

Nově se na Facebooku objeví stránka “LifeDesign” která bude tématicky zaměřena na zvýšení kvality života ve všech 6-sti základních životních oblastech kterými jsou:

  1. Intelekt
  2. Zdraví – Health
  3. Osobní – Personal
  4. Vzhaty – Relationship
  5. Pracovní – Work
  6. Finance

Zde se chci věnovat každé jednotlivé oblasti podrobněji včetně vazeb mezi jednotlivými oblastmi ať už uvnitř dané oblasti nebo mimo ni.

Zde na blogu se nově objeví stránka “BlackDragon” která je na FB od začátku projektu Flourish. Tato stránka bude více zaměřena na změnu návyků, které nám spíše škodí než pomáhají, i když se to zpočátku jeví opačne. To co je pro mě velkým příslibem pro rozvoj této stránky do budoucna, je odborná spolupráce s lékaři a mentory, kteří se danou problematikou zabývají.

Pravidelně, 1x do měsíce budou pokračovat tématické workshopy. Termíny a témata ještě v průběhu cca 2 týdnů upřesním po dohodě s přednášejícími.

Jak vydíte, je před námi hodně novinek a změn. Pevně věřím, že budou všem zúčastněným k prospěchu. A že zde zveřejněné informace, tipy a techniky vám napomohou neustále zvyšovat kvalitu prožívání každodenního žívota s vědomím PROČ ráno vstávám z postele a CO je smyslem našeho bytí.


Jěště jednou Vám všem děkuji za přízeň, prosím o trpělivost v průběhu září a přeji Vám krásný a pohodový den

1 12 13 14
Page 14 of 14
>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?