fbpx

JAK|nastoupit cestu k úspěchu

By Vojtěch Novotný / April 10, 2019

"Abychom prošli tou nejtěžší cestou, stačí, když vždycky uděláme jen jeden krok; ale musíme dělat jeden za druhým." Čínské přísloví

Jeden krok, může znít nudně, ale je to stále pravda. Bez ohledu na důvod nebo cíl, cesta k čemukoli vždy začíná jedním krokem. Když odstraníte meze svého uvažování, rozšíříte meze svého života. Můžete doufat ve velký život jen tehdy, když si jej dokážete představit. My kdo máme to štěstí žít v moderním světě se svobodou volby a pohybu, s přístupem ke vzdělání a technologiím, však bohužel trávíme většinu času v prostředí posedlém optimalizací. Pokaždé přeci existuje lepší myšlenka, lepší způsob - dokonce i nejlepší způsob. A právě takový způsob uvažování je dost nebezpečný. Problém totiž je, že prožít CO největší život znamená nejen myslet velkoryse, ale také podniknout i nutné kroky, abyste svého cíle dosáhli. Přesto myslete velkoryse - ve velkém záběru - a povedete velkolepý život plný mimořádných výsledků , štěstí, úspěchů, příjmů, přátelství, respektu a uznání.
Mimořádné výsledky pak vyžadují, abyste se soustředili na omezený počet věcí.Co největší soustředění zjednodušuje vaše uvažování a ujasňuje, CO je třeba udělat. Bez ohledu na velikost svého cíle, víte-li, kam jdete, a propracujete-li se nazpět k výchozímu bodu, vždy zjistíte, že vše začíná jednou věcí. Budete-li si však klást malé cíle, váš život pravděpodobně zůstane omezený. Proto myslete velkoryse a váš život získá příležitost vyrůst. Volba je na vás. Když si vyberete velký život, budete nutně muset vyjít z mála. Musíte prozkoumat alternativy, zúžit svůj výběr, seřadit priority a dělat to nejdůležitější. Musíte začít soustředěně. Musíte najít svou JEDINOU věc.

Žijte svůj život. Žijte jej naplno a bez obav. Žijte s účelem, dejte mu všechno a nikdy se nevzdávejte. Úsilí je důležité, protože bez něj nikdy neuspějete na nejvyšší úrovni. Úspěch je důležitý, protože bez něj si nikdy plně neuvědomíte své úplné možnosti. Sledování smyslu života je důležité, protože bez něj nikdy nemusíte dosáhnout trvalého štěstí. Věřte tomu, že tyto věci jsou pravdivé. Žijte život, který za to stojí, a nakonec budete moci říci: “Jsem rád(a), že jsem žil(a)!”
To je pro dnešek vše. V příštím článku se podíváme na JAK docílit úspěchů vírou v úspěch.
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 2.

By Vojtěch Novotný / April 3, 2019

“Moudrost spočívá v umění vědět, co přehlédnout.“ - William JAMES

 1. Stanovujte si cíle a plánujte tak, abyste měli dostatek duševní energie - špatné spravování osobní energie je tichým zlodějem produktivity. Když žijeme na úkor budoucnosti, protože si špatně chráníme osobní energii, má to předvídatelné následky: buď nám pomalu dojde šťáva, nebo předčasně vyhoříme. Vidíte to všude kolem sebe. Pokud se nesoustředíme na to CO je podstatné, důležité - JEDINOU věc, a místo toho děláme příliš mnoho - a protože tento přístup dlouhodobě nefunguje, škodíme sami sobě, protože tento přístup dlouhodobě nefunguje. Lidé se často snaží se o úspěch na úkor svého zdraví. Zůstávají dlouho vzhůru, vynechávají jídlo nebo jedí špatně, a úplně zanedbávají cvičení. Osobní energie je odstavena na vedlejší kolej; nechat zdraví a domácí život trpět je najednou přijatelné Lidé jsou hnáni snahou dosáhnout své cíle a myslí si, že se mohou ošidit, ale dlouhodobě takto nelze vyhrávat. Nejenom že tímto přístupem neposlouží své práci, ale je nebezpečné předpokládat, že zdraví a domácí pohoda budou čekat na to, že se k nim někdy v budoucnu vrátíte. Velké úspěchy a mimořádné výsledky vyžadují hodně energie. Jde o to naučit se ji získat a udržet si ji.
 2. Rezervujte si čas na JEDINOU věc, abyste měli pracovní energii - rezervovaný čas si za každou cenu chraňte. Rezervování času funguje jen tehdy, je-li vaší mantrou „Nic a nikdo nemá svolení vyrušovat mě od mé JEDINÉ věci“. Bohužel, vaše odhodlání nezabrání ostatním, aby se o to pokoušeli, takže buďte kreativní, když můžete, a neoblomní, když musíte. Váš rezervovaný čas je vaší nejdůležitější schůzkou celého dne, takže musíte udělat cokoli, abyste jej ochránili.
Celé tajemství JAK sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků je v tomto: strávíte-li časné hodiny dne získáním energie, vydržíte po zbytek dne s malým dodatečným úsilím. Nesnažíte se, aby byl celý den dokonalý, ale abyste každý den začali plni energie. Dokážete-li být vysoce produktivní do oběda, zbytek dne už nějak dopadne. Pozitivní energie vytváří pozitivní setrvačnost. Uspořádání časných hodin každého dne je nejjednodušší cestou k mimořádným výsledkům.
To je pro dnešek vše. V příštím článku se podíváme na CESTU - Odyseovu cestu. Možná zjistíte kolik pravdy se nachází v této staré řecké báji a JAK je aktuální i dnes. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

JAK|sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 1.

By Vojtěch Novotný / March 28, 2019

“Je-li neuspořádaný stůl znakem neuspořádané mysli, čeho je potom znakem prázdný stůl?“ Albert EINSTEIN

Velké úspěchy a mimořádné výsledky vyžadují hodně energie. Jde o to naučit se ji získat a udržet si ji. CO tedy můžete dělat?

 • Meditujte a modlete se, abyste získali duchovní energii - pohlížejte na sebe jako na úžasný biologický stroj, a vezměte v úvahu svůj denní plán spotřeby energie vzhledem k vysoké produktivitě. Začněte časně ráno meditací a modlitbou, abyste získali duševní energii; když zahájíte svůj den uvědoměním si svého vyššího účelu, uvede to vaše myšlenky a činy do souladu s celkovým obrazem.
 • Správně jezte, cvičte a dostatečně spěte, abyste měli fyzickou energii - po jídle jděte cvičit, abyste uvolnili stres a posílili tělo. Cvičení zvýší vaši výdrž, což je kritické pro maximální produktivitu. Máte-li málo času na cvičení, můžete nosit krokoměr popř. stáhnout appku. Nebo si kupte Apple Watch - mě to hodně pomohlo JAK v náhledu na moji denní fyzickou aktivitu, tak v aktivitách samotných! Ke konci dne se na něj podívejte, a pokud jste neudělali svých deset tisíc kroků, jděte je někam odchodit. Vaší JEDINOU věcí v oblasti cvičení by mělo být ujít každý den deset tisíc kroků. Tento návyk změní váš život. Postarejte, abyste spali osm hodin. Výkonné stroje potřebují vychladnout a odpočinout si, než se dají znovu do práce, a pro vás to platí také. Potřebujete spánek, aby si vaše hlava a tělo odpočinuly a získaly energii na mimořádnou produktivitu příští den.
 • Objímejte a líbejte své blízké a smějte se s nimi, abyste získali emoční energii - abyste mohli dosáhnout mimořádných výsledků, lidé, kteří vás obklopují i vaše fyzické prostředí musí podporovat vaše cíle. Od kolegů přes přátele po rodinu, nemají-li lidé ve vašem okolí pozitivní vztah k životu nebo k práci, něco z jejich negativního přístupu vás ovlivní. Přístup je nakažlivý a rychle se šíří. I když si myslíte, že jste silní, nikdo není dost silný, aby se navždy vyhýbal vlivu negativity. Je proto nutné obklopit se správnými lidmi. Zatímco lidé se špatným přístupem vás připraví o energii, úsilí a odhodlání, nápomocní lidé udělají maximum, aby vás povzbudili nebo vám pomohli. Přítomnost lidí, kterým záleží na úspěchu, nakonec vytváří něco, čemu výzkumníci říkají ”pozitivní spirála úspěchu“ - tito lidé vás pozvednou a pošlou správným směrem.

To je pro dnešek vše. V příštím článku se v rámci denního plánu zaměřím na stanovení cílů a jejich realizaci.Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

CO|děláme a CO za to dostáváme

By Vojtěch Novotný / March 27, 2019

“Rovnováha není "buď/anebo"; rovnováha znamená "a". Stephen R. COVEY

Často, když mentoruji výkonné lidi, se jich ptám: „Děláte toto jednoduše proto, abyste podali svůj nejlepší výkon, nebo to děláte proto, abyste to udělali CO nejlépe? Cesta k mistrovskému ovládnutí nějaké věci neznamená jen dělat to nejlepší, CO vy dokážete, ale dělat to i tím nejlepším způsobem, kterým se to dá dělat. Mnozí si uvědomí, že přestože vynakládají maximální úsilí, stejně nedělají to nejlepší možné, protože nejsou ochotni změnit to, CO dělají

PROČ? Když se ráno vykulíme z postele a vrhneme se na denní úkoly, děláme to dvěma způsoby: podnikavým, nebo účelným. Naším přirozeným přístupem je ten podnikavý. Ten znamená, že když chceme něco udělat, nebo vidíme něco, CO se udělat musí, pustíme se do toho s nadšením, energicky a podle vlastních přirozených schopností. Vysoce produktivní lidé se nespokojují s omezeními svého přirozeného přístupu při dosahování úspěchů. Když narazí na své meze, hledají nové modely a systémy, lepší způsoby, JAK dělat věci, které je dostanou dále. Na okamžik se zastaví, aby rozvážili své možnosti, vyberou tu nejlepší a dají se zase do práce. Tomuto přístupu se říká “Účelný”! Zodpovědní lidé, se zaměřují na výsledky a nikdy neobhajují jednání, dovednosti, modely, systémy nebo vztahy, které k požadovanému výsledku nevedou. Dobře totiž vědí, že jednání určuje výsledky a výsledky ovlivňují jednání.

4 tipy JAK dosáhnout mimořádných výsledků

 1. Zavažte se vydat ze sebe to nejlepší. Mimořádné výsledky se uskuteční jen tehdy, když se sebe vydáte to nejlepší, abyste se stali nejlepším v práci, na které vám nejvíce záleží. To je v zásadě i cesta k mistrovství, protože získání mistrovství vyžaduje čas a je potřeba závazku, abychom ho dosáhli.
 2. Přistupujte k věci účelně. Přejděte od “Podnikavého přístupu” k “Účelnému”. Hledejte modely a systémy, které vás zavedou nejdále. Nespokojujte se s tím, co přirozeně děláte - buďte otevření novému myšlení, novým dovednostem a novým vztahům. Je-li cesta k mistrovství závazkem vydat ze sebe to nejlepší, účelné chování je závazkem přijmout ten nejlepší možný přístup.
 3. Přijměte zodpovědnost za výsledek. Chcete-li mimořádné výsledky, nemůžete být obětí. Ke změně dojde jen tehdy, přijmete-li odpovědnost. Takže nikdy si nesedejte na stranu spolujezdce, vždy za volant.
 4. Najděte si kouče !!!. Těžko budete hledat osobu s vynikajícími výsledky, která by nějakého neměla.
V příštím článku se zaměřím ma  denní plán. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|bojovat proti vyrušení

By Vojtěch Novotný / March 21, 2019

“„Mým cílem není nadále udělat toho více, ale spíše mít toho méně na práci.“  Francine Jay

Produktivní lidé
toho více udělají, dosahují lepších výsledků a vydělávají za stejnou dobu více peněz než ti ostatní. PROČ tomu tak je? Je tomu tak proto, že věnují maximum svého času své nejvyšší prioritě, JEDINÉ věci. Vyhradí pro JEDINOU věc čas a ten pak urputně střeží. Tito lidé našli vazbu mezi soustavnou prací na své prioritě a mimořádnými úspěchy, které hledají. JAK na to? Tady je pár tipů:

 1. Najděte si tiché místo na práci, kde nebudete vystaveni vyrušování a rozptylování. Nesmrtelný Ernest Hemingway dodržoval přísný režim psaní, který začínal každé ráno v sedm hodin ve své ložnici. Smrtelný, ale mimořádně talentovaný autor knih o podnikání Dan Heath „si koupil starý laptop, odinstaloval internetový prohlížeč a pro jistotu i ovladač bezdrátového připojení“ a vzal si svůj „archaický“ stroj do kavárny, aby se vyhnul rozptýlení. Kromě těchto dvou extrémů můžete také jednoduše najít nějakou prázdnou místnost a zavřít dveře.
 2. Sežeňte včas zásoby. Mějte po ruce veškerý materiál, potřeby, jídlo a nápoje, abyste kromě návštěvy toalety nemuseli z bunkru vycházet. Obyčejný výlet k automatu na kávu může váš den vykolejit, potkáte-li tam někoho, kdo vás bude chtít zapojit do svého dne.
 3. Odstraňte miny. Vypněte telefon, zavřete email a prohlížeč. Vaše nejdůležitější práce si zaslouží vaši stoprocentní pozornost.
 4. Zajistěte si podporu. Řekněte všem, kteří vás budou nejspíše shánět, CO děláte a KDY budete k dispozici. Je pozoruhodné, jak vstřícní dokážou ostatní být, když vidí celkový obraz…
Příští týden se zaměřím na to CO děláte a CO dostáváte.Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|ve třech krocích objevit účel svého života

By Vojtěch Novotný / March 20, 2019

“Plánování znamená zabývat se budoucností v přítomnosti, abyste ji mohli ovlivnit.“ Alan LAKEIN

Účel má sílu utvářet naše životy. Účel bez priorit je bezmocný. Záleží ale s jakými prioritami účel spojíme. Abych byl přesný, jde o jednu prioritu, ne priority. KDO/CO je vlastně priorita a CO to slovo vlastně znamená? Slovo “priorita” vzniklo ve 14. století z latinského prior, což znamená „první“. Jestliže na něčem nejvíce záleželo, šlo o prioritu. Je zajímavé, že slovo zůstalo bez plurálu až asi do 20. století, kdy začalo znamenat „něco, na čem záleží“ a objevil se plurál „priority“.
Žijte podle priorit !!! Spojte svůj dnešek se všemi zítřky. Záleží na tom. Naše schopnost dosahovat mimořádných výsledků v budoucnosti spočívá v propojování důležitých okamžiků, jednoho za druhým. To, CO děláte v danou chvíli, určuje to, CO zažijete v příští. Vaše „současné nyní“ a všechna „budoucí nyní“ jsou nepopiratelně určena tím, podle jaké priority právě žijete. JAK tedy zjistím vlastní priority - účel života?

 1. Vaší nejdůležitější prioritou je JEDINÁ věc, kterou můžete udělat právě teď, abyste dosáhli toho, na čem vám nejvíce záleží. Můžete mít více priorit, ale hledejte pečlivě a vždy přijdete na jednu, na které záleží nejvíce - JEDINOU věc.
 2. Stanovte si současný cíl. Znalost budoucího cíle je váš začátek. Uvědomění si kroků, které musíte na cestě k cíli podniknout, vám dovolí jasně myslet a odhalit tu pravou prioritu, které se musíte věnovat právě teď.
 3. Napište to. Zapište si své cíle a mějte je po ruce.
Zítra se zaměřím na plánování priorit a žárlivém střežení vlastního času. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

CO|je štěstí? Muška jenom zlatá.

By Vojtěch Novotný / March 13, 2019

“Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“ Jan WERICH

Jedním z největších problémů dneška, zvláště pak u milénialů, je postarat se, aby se z účelu našeho života nestala bezedná tůň touhy hledající neustále další a další příležitost, která nám přinese štěstí. Taková strategie vede k prohře. Obstarat si peníze nebo něco, CO skutečně chceme, může na chvíli zvýšit náš pocit štěstí. Pak se vrátí původní stav. Během věků největší myslitelé přemýšleli o štěstí a jejich závěry se v zásadě neliší: vlastnictví peněz a věcí nevede automaticky k trvalému štěstí. Dr. Martin Seligman, bývalý president Americké psychologické společnosti, věří, že k našemu štěstí přispívá pět faktorů: pozitivní emoce a potěšení, úspěch, vztahy, angažovanost a smysl. Z nich považuje angažovanost a smysl za nejdůležitější. Nejjistější cestou k trvalému štěstí je více se angažovat hledáním způsobu, JAK dát svému životu smysl. Když naše každodenní jednání slouží nějakému vyššímu účelu, dostaví se největší a nejtrvalejší pocity štěstí.

Domnívám se, že štěstí člověk nalezne na cestě k naplnění. Všichni chceme být šťastní, ale hledání štěstí není nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. Nejjistější cestou k dosažení trvalého štěstí je, když se váš život točí kolem nějaké velké věci, když vaše každodenní jednání má smysl a účel. Proto objevte účel svého života. Zeptejte se, co vás pohání. PROČ ráno vstáváte z postele a PROČ vytrváte, když jste unaveni a vyčerpáni. Někdy tomu říkám „velké PROČ“. Je to důvod, PROČ vás život vzrušuje. Je to důvod, PROČ děláte to, CO děláte.
A když nemáte odpověď, zvolte alespoň směr. Myslete na JEDINOU věc, která by měla být v životě nejdůležitější. Sepište si, čeho chcete dosáhnout v následujících pěti letech, a pak popište, JAK to uděláte.
JAK objevit účel svého života se dozvíte zítra. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK| začít budovat správné návyky

By Vojtěch Novotný / March 7, 2019

“Soustředit se něco znamená rozhodnout se CO nebudeme dělat.“ John CARMACK

Scénárista Leo Rosten (1908 - 1997) řekl, “Nevěřím, že účelem života je být šťastný. Myslím že účelem života je být užitečný, zodpovědný, soucitný. Především jde o to, aby život měl nějaký smysl, aby na něm záleželo, abychom měli jasné přesvědčení, a aby po nás něco zůstalo.”
Rozhodující faktorem pro to, aby "po nás něco zůstalo" ,však nejsou úkoly v našich ToDo listech, aplikacích, nebo nedej bože, v našich hlavách. Rozhodujícím faktorem je čas. I ty nejlepší úmysly mohou snadno ztroskotat pokud si neohlídáte a neochráníte váš čas. ČAS je totiž  jediná deviza kterou vám NIKDO nevrátí. JAK na to? JAK začít budovat správné návyky, aby rok 2019 nebyl rokem 2019?

Začněte říkat „NE“
Vždy si pamatujte, že když na něco řeknete ano, znamená to říci ne všemu ostatnímu. Je to podstata dodržení závazku. Začněte ostatní požadavky na místě odmítat nebo řekněte „Teď nemůžu“, aby vás nic neodvedlo od vaší hlavní priority. Naučíte-li se říkat ne, osvobodí vás to. Jen tak najdete čas na svou JEDINOU věc.

Smiřte se se zmatkem. 
Uvědomte si, že důraz na JEDNU věc odsouvá vše ostatní do pozadí. Nedokončená práce vám může připadat jako nástrahy, které se vám pletou do cesty. Takový zmatek je nevyhnutelný. Smiřte se s ním. Naučte se s ním vypořádat. Úspěch, který získáte dokončením JEDINÉ věci, vám bude neustále připomínat, že jste se rozhodli správně.

Spravujte správně svou energii.
Neobětujte své zdraví snaze udělat toho příliš mnoho. Vaše tělo je obdivuhodný stroj, ale nemá žádnou záruku, nemůžete ho vyměnit za nové a opravy mohou být drahé. Je důležité spravovat svou energii, abyste mohli udělat vše potřebné, dosáhli svého cíle a žili život, jaký chcete.

Postarejte se o své prostředí.
Ujistěte se, že lidé kolem vás a vaše fyzické prostředí podporuje vaše cíle. Správní lidé ve vašem životě a správné fyzické prostředí ve vaší denní rutině podpoří vaše úsilí pracovat na…

Žijte s účelem, žijte podle priorit a žijte pro produktivitu. Držte se těchto tří doporučení ze stejného důvodu, ze kterého jste přijali vlastní závazky a vyhnuli se tak každodenním nástrahám - protože chcete, aby po vás něco zůstalo. Chcete, aby život měl smysl. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|vypěstovat úspěšný návyk

By Vojtěch Novotný / March 6, 2019

“Osobní disciplína je jedním z nejvíce převládajících mýtů naší kultury” Leo BABAUTA

Otázka za “bambilion” dolarů: Potřebujeme více disciplíny, než kolik ji už máme abychom byli úspěšní? NE - nepotřebujeme! Jenom ji potřebujeme lépe řídit a usměrňovat. Když víme CO je potřeba udělat, prostě potřebujeme návyk; udělat to. A základem úspěchu je pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco, nezačne pracovat pro vás. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina - jinými slovy návyk. Klíčem k úspěchu je zvolit si ten správný návyk a být “jen” natolik disciplinovaní abyste si jej vybudovali. Odměna za vybudování toho správného návyku je zřejmá - zjednoduší vám to život a přinese vám to úspěch, který hledáte.

JAK dlouho tedy trvá, než si vypěstujete nový návyk? Tuto otázku si v roce 2009 položily výzkumníci z University College of London. Výzkumníci požádali studenty, aby na učité období přijali závazek cvičit a sledovali jejich pokroky. Výsledky naznačují, že vytvoření nového návyku trvá v průměru šedesát šest dní. Vytvořit si správný návyk trvá dlouho, tak to nevzdávejte předčasně.
A pakliže jste tím, CO opakovaně děláte, pak úspěch není akcí, pro kterou se rozhodnete, ale zvykem, který se stal součástí vašeho života. Úspěch je postupný, ne současný. Proto si vytvářejte současně pouze jeden návyk. A když je návyk vybudován můžete ho buď vylepšovat, nebo se pustit do dalšího. Postupně budujte jeden návyk za druhým a nezapomeňte, že jeho vytvoření trvá v průměru šedesát šest dní.
A to je vše. Zítra se zaměřím na vybudování úspěšného návyku. Neustále totiž získáváme nové a nové návyky - nevědomky. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER
Page 2 of 14
>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?