fbpx

JAK|se vám daří – vyvažovat

By Vojtěch Novotný / February 22, 2019

“Mimořádný život je o vyvažování” Mr. Timekeeper

Život je o vyvažování. Když pracujeme příliš dlouho, náš osobní život nakonec utrpí. A dost často, když náš pracovní život nepředstavuje problém, náš osobní život může být sám o sobě plný úkolů, které je třeba udělat. A někdy to schytáme z obou stran. Když tedy říkáme, že postrádáme rovnováhu, obvykle máme pocit, že některé věci na kterých nám záleží - jsou zanedbávány. Problém je v tom, že když se zaměříte na opravdu důležité věci, něco bude vždy zanedbáno. I když se budete jakkoli snažit, na konci dne týdne, měsíce, roku či života, vždy zůstane něco nedokončeno. Otázka rovnováhy je tedy otázkou priorit.

Existují dva typy vyvažování: Vyvažování mezi prací a životem a vyvažování v každé z těchto oblastí. Přemýšlejte ve dvou oblastech. Oddělte svou práci a osobní život. Každá oblast má své cíle a metody vyvažování.
Pracovní oblast - dívejte se na práci jako na činnost, která vyžaduje dovednosti nebo znalosti, které je třeba ovládnout. Váš pracovní život se dělí na dvě kategorie - na priority a všechno ostatní. Priority musíte dovést do extrému a smířit se stím CO se stane s ostatním. Pracovní úspěch to vyžaduje.
Osobní oblast - ve vašem osobním světě je jediná priorita a tou je vědomí. Vědomí vlastní duše a těla, vědomí rodiny a přátel, osobních potřeb. Zanedbejte jedno z nich a pocítíte důsledky. To vyžaduje neustálé podvědomí o stavu. Nikdy nesmíte zajít příliš daleko, nebo odejít na příliš dlouho. Váš osobní život to potřebuje.
A to je vše. Příští týden se zaměřím na návyky. Volba, která stojí před námi, zní, zda si chceme , nebo nechceme vypěstovat návyky, které nám poskytnou to, CO od života chceme. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com , kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|se navrátit k životní rovnováze

By Vojtěch Novotný / February 20, 2019

“Pravdou je, že rovnováha je blábol. Je to nedosažitelný sen…. Hon za rovnováhou mezi prací a životem, JAK jsme zvyklí o ní uvažovat, není úspěšný koncept; jo to destruktivní koncept, který páchá škody. Keith H. HAMMNONDS

Nic není nikdy v absolutní rovnováze. NIC. Ve skutečnosti jde o proces hledání rovnováhy. Vyrovnaný život je mýtus - který většina lidí přijímá, aniž by se nad ním doopravdy zamyslela. Vyrovnaný život le lež. Problém rovnovážného stavu spočívá v tom, že se věnujete všemu, ale přitom ničemu pořádně. To je někdy dobře a jindy nikoli. Vědět KDY se držet kolem středu a KDY se pustit do extrému, je v podstatě počátek pravé moudrosti - mimořádných výsledků a moudře využívaného času. Důvodem, PROČ bychom se neměli snažit o rovnováhu je to, že k zázrakům NIKDY nedochází uprostřed, ale v extrémních polohách. To představuje obrovskou výzvu, kterou přirozeně chápeme, ale nevíme JAK se vypořádat se životem, KDYŽ se v ní nacházíme.

Čas na nikoho nečeká
Čas je jediná deviza, kterou nelze vrátit! Když hazardujete se svým časem, uzavíráte možná sázku, kterou nedokážete pokrýt. Budete -li si hrát s časem, dostanete se do propasti ze které není úniku. Nezvládnuté hledání středu může být jednou z nejdestruktivnějších věcí, které vás KDY potkají. Je li tedy dosažení rovnováhy lží, CO byste měli dělat? Vyrovnávat. Nahradte slovo rovnováha slovem vyrovnávání.
Vyrovnání je proces, ke kterému dospějete časem. Myšlenka vyrovnávání spočívá v tom, že nikdy nezajdete tak daleko, abyste nenašli cestu zpět ani nezůstanete tak dlouho, abyste po návratu nic nenašli. JAK k němu dospějete a CO je zapotřebí proto udělat, si řekneme v pátečním příspěvku. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com , kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|může mentor prospět vašemu rozhodovacím procesu

By Vojtěch Novotný / February 15, 2019

“Když jsem byl na dně, pomohlo mi představit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči. Najednou jsem měl moc změnit všechno.“ Jan TŘÍSKA 

Mentoři mohou velice hodnotně přispět, stojíte-li na životní křižovatce, nebo na konci jedné etapy KDY nastává čas učinit rozhodnutí. Důležitá rozhodnutí jsou zřídkakdy snadná a do celého procesu se zamotá mnoho protichůdných problémů a otázek výří vaši mysl. Mentor vás vyslechne a vy přitom ze sebe dostanete všechny myšlenky. Dobrý mentor vám pomůže roztřídit vaše mašlenky na důležité a podstatné, nedůležité a irelevantní. Přitom bude postupovat pečlivě, protože ví, že tříděním problémů vede k naměřování člověka k jeho preferované volbě. Dobrý mentor vám proto neřekne CO máte dělat, ale bude se vás snažit ovlivnit co nejméně.  Někdy je to dřina …

Mentoři také mají mnoho různých podob. Někteří lidé mají velké štěstí a najdou celoživotního mentora - někoho - komu opravdu záleží na jejich životě a chce jim mnoho let “kráčet po boku”. Můžete také najít mentory pro různá životní témata: finance, kariéru, vztahy …. Nebo si jen najít příležitostné mentory, třeba při těhotenství, nebo nástupu na první manažerskou pozici. V tomto přípdě nelze mluvit o žádných pravidlech - prostě si jen všímejte lidí, kteří vám mohou poskytnout mentorské služby. KDE je všechny najdete?
Existuje mnoho lidí s velkými životními zkušenostmi a s ochotou nasloucha a konzultovat. V takovém případě je pro vás velice výhodné být dobrým příjemcem. Nepotřebujete stoprocentní mistry. Ano jsou samozřejmě skvělí a máte-li kolem sebe nějaké, držtese jich. Mnohdy vám však postačí lidé schopni mentorovat - ne dávat rady. Až určíte někoho KDO by vám mohl posloužit jako mentor, vyhraďte si ne něj čas a zaměřte se v rozhovoru na oblasti, vnich potřebujete pomoct. Využijte jeho poznatky a zkušenosti k rozrtřídění vlastních myšlenek. Tak překvapivě snadné to je.
Pro tento týden je to vše. Příští týden se zaměřím na Lifebalance. Prozradím vám JAK k němu dospějete a CO je zapotřebí udělat proto, abyste životní rovnováhy dosáhli. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|poznám “dobrou” radu od konzultace a CO je pro mne lepší

By Vojtěch Novotný / February 13, 2019

“K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká.” Marcus Tullius Cicero

Konzultace nebo rada? JAK to poznám a CO je pro mne lepší ?…
Když vám někdo řekne “No, kdybych byl na tvém místě, udělal bych bla, bla, bla …. “ - dostávate radu. Někdo vám tím říká, CO by udělal ve vaší situaci. To je SUPER za předpokladu že jste naprosto stejní - nejlépe jeho genetické dvojče. Rady jsou užitečné - jen musíte postupovat velice opatrně a nepřijímat je bezmyšlenkovitě. Dostáváte-li radu, pokuste se nejdříve zjistit hodnoty, priority a úhel pohledu rádce. Dobré rady přicházejí od lidí jež jsou nepopiratelně odborně způsobilí. Například já v tomoto období potřebuji odborníka na daňové přiznání - a nejen já… Avšak neexistuje žádný odborník na váš život. Lidé mi občas říkají: “Dostal jsem špatnou radu”. Já říkám: “Nedostal jsi špatnou radu, ale nevhodnou!” Mnoho lidí, je vždy “připraveno” poskytnout Vám radu ohledně vašeho života, ale nikdo “nechodí” ve vašich botách.  Proto buďte opatrní !!!

Oproti tomu konzultace, to je jiný kafe! To je něco zcela odlišného. Konzultace je užitečná vždy! Význam slova “Konzultace” (counsel) totiž znamená, že se vám někdo snaží pomoct přijít na to CO si myslíte. Proto je skvělé najít někoho, KDO s vámi přínosně konzultuje vaše záležitosti a pravidelně vám pomáhá čistit vaši mysl a ujasnit vaše myšlenky. Mentoring stojí na osobních konzultacích a skutečně vynikající mentoři to vědí. Zde neplatí žádné “instantní” řešení o deseti radách. Správná konzulatce vždy začíná mnoha otázkami zaměřenými na přesné pochopení vaší osobnosti, toho CO říkáte a CO právě prožíváte. Dobří konzulatnti se vás budou zdánlivě ptát klidně i pětkrát na jednu otázku, aby se ujistili že vás dobře chápou. Jsou totiž zaměřeni na vás. Mentoři jsou pro vás velice důležití ne proto, aby vám při konzultacích předávali své rady, ale kvůli přístupu k jejich ohromným zkušenostem a objektivitě, díky nimž vidí vaši realitu z jiného úhlu pohledu. Dobří mentoři většinu času naslouchají a po té vám nabídnou možné přerámování vaší situace. To vám umožní přijít na nové nápady a odpovědi, které budou skutečně fungovat - ne proto že je dobrý mentor, ale protože jste si na to přišli vy sami !!! Ale to vše je samozřejmě jenom moje rada…
JAK může mentor prospět vašemu rozhodovacím procesu a KOLIK podob mají mentoři si řekneme v pátečním příspěvku. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|zní základní pravidlo týmu

By Vojtěch Novotný / February 8, 2019

“Musíte myslet jen ja jidinou věc. Usilujte o jednu věc pro kterou jste se rozhodli” - Generál George S. Patton
Základní pravidlo zní - NEKOMPLIKUJTE TO.
Tým se soustředí na podporu vize - projektu. Na nic jiného. Jeho členové nejsou vaši teraputi, finanční poradci ani duchovní guruové. Jsou to spolutvůrci realizace vaší vize. Zbýva jediná věc, kterou když uděláte, vše ostatní bude snažší nebo zbytečné. Diskuse - diskuse je nejdůležitější věc. Proto je dobré mít v týmu facilitátora. Osobu, která organizuje KDY se sejdete a CO děláte. Stará se o harmonogram a komunikaci, zajišťje chod týmu. Obvykle jste to vy. Je to tak nejlepší.

Úlohou facilitátora při diskusi není být šéfem, rozhodčím nebo lídrem - nikoho takového v rámci diskuse nepotřebujete. Facilitátor diskusi usměrňuje, dohlíží na její průběch a zajistí, že se vyjádří všichni a klíčové myšlenky a podněta se neztratí v šumu. Pomůže týmu určit, kterou sestou se vydat, když se najednou vynoří více problémů nebo otázek. CO se pravidel týká doporučuji pouze čtyři
Zajistěte aby sezení bylo:
1. Ohleduplné
2. Důvěrné
3. Kooperativní
4. Produktivn
í - konstruktivní, ne skeptické ani hodnotící

A to je pro dnešek vše. V příští týdem se zaměřím Mentoring, který v posledních lete nabral na popularitě. Uvedu pár věcí které jsem o něm zjistil a které pomohli našim klientům” nejvíce. Mentoři totiž mají v týmu pro realizaci vaší vize zcela jedinečnou úlohu. Pokud máte dobrého mentora vaše úsilí při realizaci vaší vize se výrazně zvýší. Proto všem doporučuji pokusit se ho získat.
Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER 

JAK|vztahy ovlivňují naší cestu k úspěchu

By Vojtěch Novotný / February 6, 2019

"Žijte a ralizujte svoji vizi, ve spolupráci s ostatními." Mr. Timekeeper

Spolupráce - hlavní ingredience na cestě k úspěchu. Můžete mít sebelepší myšlenku, nebo projekt na úspěsnou, skvělou a zářivou budoucnost, ale bez spolupráce ji NIKDY nedosáhnete. Ano, pokud chcete být úspěšní, pak musíte mít vlastní vizi - své PROČ, plán - JAK, ale hlavně tým - KDO/CO. Hledáte-li cestu v před a krok za krokem tvoříte (nikoli řešíte) svoji budoucnost, pak jde o proces. Nápady a příležitosti které realizujete, jsou spoluvytvářeny s vámi ve spolupráci s celou komunitou stejně orientovaných lidí, fadnů, hráčů - prostě s lidmi s nimiž se potkáváte v životě. Ať už o tom sami přemýšlejí jakkoli, všichni lidé, s nimiž se setkáte, nebo s nimiž budete ověřovat vaše nápady v průběhu vaší realizace, patří do vaší komunity a jsou součástí vašeho týmu.
Za součást svého týmu byste měli považovat všechny KDO se podíleli na tvorbě vaší vize tím či oním způsobem. Tito lidé mohou mít různé role, které je užitečné si pojmenovat.

Podporovatelé - jsou lidé, za kterými jdete, protože se můžete spolehnout, že je váš život zajímá. Většinou jsou to lidé natolik blízcí, že jejich podpora vám pomáhá žít dál a jejich zpětná vazba je skutečně užitečná.
Hráči - jsou aktivní účastníci podílející se na vašich projektech, zejména pak procovních a volnočasových projektech. S těmito lidmi pracujete a jsou tak vašimi spolupracovníky v tradičním slova smyslu.
Důvěrníci - patří mezi ně členové rodiny, ti nejbližší i vzdálenější a taklé nejdůvěrnější prátelé. Tito lidé jsou důležitou součástí vašeho života a tak je nevynechávejte. Když např. svou manželku překvapíte informací, že právě plánujete život mimo civilizaci na celý letošní rok, zřejmě to nezkousne úplně lehce
Tým - s těmito lidmi sdílíte specifika svého projektu - své vize. Budou vás v jeho průběhu sledovat v pravidelných intervalech. Při realizaci vaší vize, nebo projektu potřebujete skupinu lidí, která vám půjde bok po boku. Nemusejí to být vaši nelepší přátelé. Musejí jen být ochotni ukázat se, být užitečně naslouchající a schopni se s vámi zamyslet. Musejí respektovat celý proces a mít o něj zájem - nesmějí mít však spoustu odpovědí a rad.
Optimálně by Váš tým mělo tvořit tři až pět lidí. Jsou-li zapojeni tři lidé, do hry vstupuje mnohem aktivnější dynamiky amůže započít konverzace se skutečně širokým rozsahem. Tento proces funguje do počtu možná šesti lidí a potom jeho účinnost začíná klesat.Když je v týmu více než šest lidí prostor pro každého z účastníků je omezený. Sestavit tým o třech až pěti lidech zajistí nejlepší dynamiku a největší inovativnost -zvláště když k sezení přihodíte pořádně velkou pizzu - ta se nikdy neztratí :-).

A to je pro dnešek vše. V pátek se zaměřím na týmové role a pravidla. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|změnit pohled na selhání

By Vojtěch Novotný / February 1, 2019

“Věřím, že láska je lepší učitel, než povinnost. Alespoň u mě to tak je.” Albert EINSTEIN

Představte si, že existuje vakcína, po jejíž aplikaci už NIKDY neselžete. Jedno malé šťípnutí a váš život půjde přesně podle plánu – bezproblémová cesta a úspěch za úspěchem. Milník za milníkem – až na samý obzor. Zkrátka život bez zklamání, překážek, potíží, ztrát a smutku. Nikdo z nás nemá rád selhání. Je to příšerný pocit – sevřený žaludek, tíha na prsou, jako kdyby Vám tam někdo najednou položil drtivé závaží. Žádná taková vakcína bohužel neexistuje a upřímně – je nemožné neselhat. Avšak imunní vůči slehání být můžeme. Jde “jen” o změnu pohledu toho “CO vidím a JAK to vnímám”. Dnes vám ve třech krocích ukáži JAK na to.

1.KROK – zapisujte si svá selhání – ANO přátelé zase je to práce, ale víte CO, bez práce nejsou koláče a rychlá instatntní řešení zatím nikdo nevymyslel. Takže, kdykoliv se budete domnívat, že jste něco pokazili prostě si to zapište. Třeba jednou za týden, za měsíc nebo rok. Fungovat může jakýkoliv časový úsek. Ale chcete-li si vypěstovat návyk, nebo zvyk přeměny, pak je lepší zapisovat 1x – 2x do měsíce. Já například zapisuji denně v rámci tzv. PM reflection. To ale neznamená že každý den mám pocit že jsem selhal, ale mám příležitost si, pokud mám ten dojem, své “selhání” zaznamenat.2.KROK – kategorizujte – já jsem si vytvořil tři jednoduché kategorie# přeslap – prostá chyba ve věcech které se mi “normálně” daří# záliba – je chyba kterou dělám pořád dokola. A PROČ jí říkám záliba, no prostě proto, že pokud ji dělat nechceme, tak ji dělat přestaneme. #příležitost – TO jsou právě ta “selhání” kdy máte k dipsozici prostředky k nápravě 3 KROK – hledejte – hledejte jednu jedinou příleřitost k vašemu růstu takovou, že když ji napravíte, vše ostatní bude snažší, nebo zbytečné. Vzpomínáte když jsem vám na začátku ledna říkal minimalizujte? Pokud ne, tak zde je najdete příspěvěk na toto téma. A to je pro dnešek vše. Přístí týden se zaměřím na téma VZTAHY. Práve vztahy ovlivňují naší vnitrní míru spokojenosti až z 80%. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

PROČ|jsou pro nás nové výzvy tak důležité

By Vojtěch Novotný / January 30, 2019

“Život není výsledek, ale proces.” Mr. Timekeeper

Vždy rosteme od přítomnosti do budoucnosti, a proto se neustále měníme. S každou změnou v našem životě přichází nová výzva. Život není NIKDY dokončený - dokud neskončí. Pokud jste se do teď drželi mých doporučení, pak jste na základě úvah o vašem Pohledu na práci a Pohledu na život vylepšili svou schopnost žít smysluplný život - takový, v němž panuje soulad mezi tím, KÝM JSTE, v CO věříte a CO děláte. Zároveň jste si zvýšili jednoznačnost vlastního vnímání. 

PROČ je to důležité? Když přijde ve vašem životě změna, začnete tím, kdo jste. Potom máte mnoho nápadů JAK se se změnou vyrovnat a CO budete muset udělat, abyste obstáli sami před sebou. Potom učiníte nejlepší možné rozhodnutí a uděláte CO je zapotřebí. A během toho všeho se stáváte víc sami sebou.

PROČ tomu tak je? Na tuto otázku hledala odpověď mladá psycholožka, která po 25 letém výzkumu dostala Nobelovu cenu za teorii “Růstového nastavení mysli”. Jmenuje se Carol Dweck. A na CO přišla?
Všechny životní výzvy - báječné vítězné, bolestivě složité i zkrušující utužují naše tzv. “Nastavení mysli”. Jinými slovy utužují schopnost překonávat překážky. Možná si teď říkáte, že to zní dobře, ale v reálném světě to tak jednoduché není. Pokud ale alespoň připustíte, že selhání je součástí procesu a nezbytnou surovinou pro úspěch, pak dokážete přetavit svůj problém ve výhodu. Výhodu, která vám umožní žít nejlepší možný život i tváří v tvář nepřízni osudu.
A JAK na to si řekneme v pátečním příspěvku JAK|změnit pohled na selhání.
Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE, v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|najít průnik mezi pracovní a osobní oblastí – čast druhá

By Vojtěch Novotný / January 25, 2019

“Žádná správná volba neexistuje - pouze dobrý proces výběru”                             Mr. TImekeeper

Ve středu jsem Vás požádal o krátkou úvahu o vašem Pohledu na práci. Dnes Vás žádám znovu. Tentokrát ale půjde o úvahu o vašem Pohledu na život. Napište ji stejným způsobem jako úvahu o pohledu na práci. Opět by vám neměla zabrat více než půl hodiny a 250 slov. Ano, je to práce a ano, pokud chcete být v r. 2019 úspěšní a nejen v roce 2019, je to neustálá práce. Nikdy není u konce, ale, a to mi věřte - stojí to za to! Nakonec zjistíte, že jediné, na čem v životě záleží, je ten pocit svobody. Svobody být sám sebou. Ale zpět do práce…

Nejdůležitější ze všeho je sepsat všechny důležité hodnoty a názory, na nichž stojí vaše chápání života. Váš pohled na život totiž poskytuje definici toho, CO bývá nazýváno “Věci, na kterých vám nejvíce záleží ”

Zde je několik otázek, které často řešíme při psaní Pohledu na život:
- CO je dobré a CO špatné?
- JAKÝ účel nebo smysl má život?
- JAKÝ je vztah mezi jednotlivcem a ostatními?
- JAK do toho zapadá rodina, stát a zbytek světa?
- JAKOU úlohu mají v životě radost, smutek, spravedlnost, nespravedlnost, láska, mír a spory?
- PROČ tu jsme?

Pokud jste došli v úvahách až sem, je na čase provést propojení obou pohledů. Na to vám stačí odpovědět na poslední tři otázky:
- Ve kterých bodech se váš Pohled na život a Pohled na práci vzájemně doplňují?
- Ve kterých bodech si odporují?
- Určuje jeden z pohledů ten druhý? Jaký?

V této fázi přichází nejvíce "AHA" momentů, proto berte tuto část cvičení opravdu vážně a nad propojením obou pohledů se vážně zamyslete. Máte na to dostatek času. Až skončíte, zvýšíte jednoznačnost vlastního vnímání a vylepšíte svou schopnost žít smysluplný život - takový, v němž panuje soulad mezi tím kým jste, v CO věříte a CO děláte! Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER
Page 3 of 14
>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?