Blog - Page 3 of 15 -

JAK|ve třech krocích objevit účel svého života

By Vojtěch Novotný / March 20, 2019

“Plánování znamená zabývat se budoucností v přítomnosti, abyste ji mohli ovlivnit.“ Alan LAKEIN

Účel má sílu utvářet naše životy. Účel bez priorit je bezmocný. Záleží ale s jakými prioritami účel spojíme. Abych byl přesný, jde o jednu prioritu, ne priority. KDO/CO je vlastně priorita a CO to slovo vlastně znamená? Slovo “priorita” vzniklo ve 14. století z latinského prior, což znamená „první“. Jestliže na něčem nejvíce záleželo, šlo o prioritu. Je zajímavé, že slovo zůstalo bez plurálu až asi do 20. století, kdy začalo znamenat „něco, na čem záleží“ a objevil se plurál „priority“.
Žijte podle priorit !!! Spojte svůj dnešek se všemi zítřky. Záleží na tom. Naše schopnost dosahovat mimořádných výsledků v budoucnosti spočívá v propojování důležitých okamžiků, jednoho za druhým. To, CO děláte v danou chvíli, určuje to, CO zažijete v příští. Vaše „současné nyní“ a všechna „budoucí nyní“ jsou nepopiratelně určena tím, podle jaké priority právě žijete. JAK tedy zjistím vlastní priority - účel života?

  1. Vaší nejdůležitější prioritou je JEDINÁ věc, kterou můžete udělat právě teď, abyste dosáhli toho, na čem vám nejvíce záleží. Můžete mít více priorit, ale hledejte pečlivě a vždy přijdete na jednu, na které záleží nejvíce - JEDINOU věc.
  2. Stanovte si současný cíl. Znalost budoucího cíle je váš začátek. Uvědomění si kroků, které musíte na cestě k cíli podniknout, vám dovolí jasně myslet a odhalit tu pravou prioritu, které se musíte věnovat právě teď.
  3. Napište to. Zapište si své cíle a mějte je po ruce.
Zítra se zaměřím na plánování priorit a žárlivém střežení vlastního času. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

CO|je štěstí? Muška jenom zlatá.

By Vojtěch Novotný / March 13, 2019

“Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“ Jan WERICH

Jedním z největších problémů dneška, zvláště pak u milénialů, je postarat se, aby se z účelu našeho života nestala bezedná tůň touhy hledající neustále další a další příležitost, která nám přinese štěstí. Taková strategie vede k prohře. Obstarat si peníze nebo něco, CO skutečně chceme, může na chvíli zvýšit náš pocit štěstí. Pak se vrátí původní stav. Během věků největší myslitelé přemýšleli o štěstí a jejich závěry se v zásadě neliší: vlastnictví peněz a věcí nevede automaticky k trvalému štěstí. Dr. Martin Seligman, bývalý president Americké psychologické společnosti, věří, že k našemu štěstí přispívá pět faktorů: pozitivní emoce a potěšení, úspěch, vztahy, angažovanost a smysl. Z nich považuje angažovanost a smysl za nejdůležitější. Nejjistější cestou k trvalému štěstí je více se angažovat hledáním způsobu, JAK dát svému životu smysl. Když naše každodenní jednání slouží nějakému vyššímu účelu, dostaví se největší a nejtrvalejší pocity štěstí.

Domnívám se, že štěstí člověk nalezne na cestě k naplnění. Všichni chceme být šťastní, ale hledání štěstí není nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout. Nejjistější cestou k dosažení trvalého štěstí je, když se váš život točí kolem nějaké velké věci, když vaše každodenní jednání má smysl a účel. Proto objevte účel svého života. Zeptejte se, co vás pohání. PROČ ráno vstáváte z postele a PROČ vytrváte, když jste unaveni a vyčerpáni. Někdy tomu říkám „velké PROČ“. Je to důvod, PROČ vás život vzrušuje. Je to důvod, PROČ děláte to, CO děláte.
A když nemáte odpověď, zvolte alespoň směr. Myslete na JEDINOU věc, která by měla být v životě nejdůležitější. Sepište si, čeho chcete dosáhnout v následujících pěti letech, a pak popište, JAK to uděláte.
JAK objevit účel svého života se dozvíte zítra. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK| začít budovat správné návyky

By Vojtěch Novotný / March 7, 2019

“Soustředit se něco znamená rozhodnout se CO nebudeme dělat.“ John CARMACK

Scénárista Leo Rosten (1908 - 1997) řekl, “Nevěřím, že účelem života je být šťastný. Myslím že účelem života je být užitečný, zodpovědný, soucitný. Především jde o to, aby život měl nějaký smysl, aby na něm záleželo, abychom měli jasné přesvědčení, a aby po nás něco zůstalo.”
Rozhodující faktorem pro to, aby "po nás něco zůstalo" ,však nejsou úkoly v našich ToDo listech, aplikacích, nebo nedej bože, v našich hlavách. Rozhodujícím faktorem je čas. I ty nejlepší úmysly mohou snadno ztroskotat pokud si neohlídáte a neochráníte váš čas. ČAS je totiž  jediná deviza kterou vám NIKDO nevrátí. JAK na to? JAK začít budovat správné návyky, aby rok 2019 nebyl rokem 2019?

Začněte říkat „NE“
Vždy si pamatujte, že když na něco řeknete ano, znamená to říci ne všemu ostatnímu. Je to podstata dodržení závazku. Začněte ostatní požadavky na místě odmítat nebo řekněte „Teď nemůžu“, aby vás nic neodvedlo od vaší hlavní priority. Naučíte-li se říkat ne, osvobodí vás to. Jen tak najdete čas na svou JEDINOU věc.

Smiřte se se zmatkem. 
Uvědomte si, že důraz na JEDNU věc odsouvá vše ostatní do pozadí. Nedokončená práce vám může připadat jako nástrahy, které se vám pletou do cesty. Takový zmatek je nevyhnutelný. Smiřte se s ním. Naučte se s ním vypořádat. Úspěch, který získáte dokončením JEDINÉ věci, vám bude neustále připomínat, že jste se rozhodli správně.

Spravujte správně svou energii.
Neobětujte své zdraví snaze udělat toho příliš mnoho. Vaše tělo je obdivuhodný stroj, ale nemá žádnou záruku, nemůžete ho vyměnit za nové a opravy mohou být drahé. Je důležité spravovat svou energii, abyste mohli udělat vše potřebné, dosáhli svého cíle a žili život, jaký chcete.

Postarejte se o své prostředí.
Ujistěte se, že lidé kolem vás a vaše fyzické prostředí podporuje vaše cíle. Správní lidé ve vašem životě a správné fyzické prostředí ve vaší denní rutině podpoří vaše úsilí pracovat na…

Žijte s účelem, žijte podle priorit a žijte pro produktivitu. Držte se těchto tří doporučení ze stejného důvodu, ze kterého jste přijali vlastní závazky a vyhnuli se tak každodenním nástrahám - protože chcete, aby po vás něco zůstalo. Chcete, aby život měl smysl. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|vypěstovat úspěšný návyk

By Vojtěch Novotný / March 6, 2019

“Osobní disciplína je jedním z nejvíce převládajících mýtů naší kultury” Leo BABAUTA

Otázka za “bambilion” dolarů: Potřebujeme více disciplíny, než kolik ji už máme abychom byli úspěšní? NE - nepotřebujeme! Jenom ji potřebujeme lépe řídit a usměrňovat. Když víme CO je potřeba udělat, prostě potřebujeme návyk; udělat to. A základem úspěchu je pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco, nezačne pracovat pro vás. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina - jinými slovy návyk. Klíčem k úspěchu je zvolit si ten správný návyk a být “jen” natolik disciplinovaní abyste si jej vybudovali. Odměna za vybudování toho správného návyku je zřejmá - zjednoduší vám to život a přinese vám to úspěch, který hledáte.

JAK dlouho tedy trvá, než si vypěstujete nový návyk? Tuto otázku si v roce 2009 položily výzkumníci z University College of London. Výzkumníci požádali studenty, aby na učité období přijali závazek cvičit a sledovali jejich pokroky. Výsledky naznačují, že vytvoření nového návyku trvá v průměru šedesát šest dní. Vytvořit si správný návyk trvá dlouho, tak to nevzdávejte předčasně.
A pakliže jste tím, CO opakovaně děláte, pak úspěch není akcí, pro kterou se rozhodnete, ale zvykem, který se stal součástí vašeho života. Úspěch je postupný, ne současný. Proto si vytvářejte současně pouze jeden návyk. A když je návyk vybudován můžete ho buď vylepšovat, nebo se pustit do dalšího. Postupně budujte jeden návyk za druhým a nezapomeňte, že jeho vytvoření trvá v průměru šedesát šest dní.
A to je vše. Zítra se zaměřím na vybudování úspěšného návyku. Neustále totiž získáváme nové a nové návyky - nevědomky. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|se vám daří – vyvažovat

By Vojtěch Novotný / February 22, 2019

“Mimořádný život je o vyvažování” Mr. Timekeeper

Život je o vyvažování. Když pracujeme příliš dlouho, náš osobní život nakonec utrpí. A dost často, když náš pracovní život nepředstavuje problém, náš osobní život může být sám o sobě plný úkolů, které je třeba udělat. A někdy to schytáme z obou stran. Když tedy říkáme, že postrádáme rovnováhu, obvykle máme pocit, že některé věci na kterých nám záleží - jsou zanedbávány. Problém je v tom, že když se zaměříte na opravdu důležité věci, něco bude vždy zanedbáno. I když se budete jakkoli snažit, na konci dne týdne, měsíce, roku či života, vždy zůstane něco nedokončeno. Otázka rovnováhy je tedy otázkou priorit.

Existují dva typy vyvažování: Vyvažování mezi prací a životem a vyvažování v každé z těchto oblastí. Přemýšlejte ve dvou oblastech. Oddělte svou práci a osobní život. Každá oblast má své cíle a metody vyvažování.
Pracovní oblast - dívejte se na práci jako na činnost, která vyžaduje dovednosti nebo znalosti, které je třeba ovládnout. Váš pracovní život se dělí na dvě kategorie - na priority a všechno ostatní. Priority musíte dovést do extrému a smířit se stím CO se stane s ostatním. Pracovní úspěch to vyžaduje.
Osobní oblast - ve vašem osobním světě je jediná priorita a tou je vědomí. Vědomí vlastní duše a těla, vědomí rodiny a přátel, osobních potřeb. Zanedbejte jedno z nich a pocítíte důsledky. To vyžaduje neustálé podvědomí o stavu. Nikdy nesmíte zajít příliš daleko, nebo odejít na příliš dlouho. Váš osobní život to potřebuje.
A to je vše. Příští týden se zaměřím na návyky. Volba, která stojí před námi, zní, zda si chceme , nebo nechceme vypěstovat návyky, které nám poskytnou to, CO od života chceme. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com , kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|se navrátit k životní rovnováze

By Vojtěch Novotný / February 20, 2019

“Pravdou je, že rovnováha je blábol. Je to nedosažitelný sen…. Hon za rovnováhou mezi prací a životem, JAK jsme zvyklí o ní uvažovat, není úspěšný koncept; jo to destruktivní koncept, který páchá škody. Keith H. HAMMNONDS

Nic není nikdy v absolutní rovnováze. NIC. Ve skutečnosti jde o proces hledání rovnováhy. Vyrovnaný život je mýtus - který většina lidí přijímá, aniž by se nad ním doopravdy zamyslela. Vyrovnaný život le lež. Problém rovnovážného stavu spočívá v tom, že se věnujete všemu, ale přitom ničemu pořádně. To je někdy dobře a jindy nikoli. Vědět KDY se držet kolem středu a KDY se pustit do extrému, je v podstatě počátek pravé moudrosti - mimořádných výsledků a moudře využívaného času. Důvodem, PROČ bychom se neměli snažit o rovnováhu je to, že k zázrakům NIKDY nedochází uprostřed, ale v extrémních polohách. To představuje obrovskou výzvu, kterou přirozeně chápeme, ale nevíme JAK se vypořádat se životem, KDYŽ se v ní nacházíme.

Čas na nikoho nečeká
Čas je jediná deviza, kterou nelze vrátit! Když hazardujete se svým časem, uzavíráte možná sázku, kterou nedokážete pokrýt. Budete -li si hrát s časem, dostanete se do propasti ze které není úniku. Nezvládnuté hledání středu může být jednou z nejdestruktivnějších věcí, které vás KDY potkají. Je li tedy dosažení rovnováhy lží, CO byste měli dělat? Vyrovnávat. Nahradte slovo rovnováha slovem vyrovnávání.
Vyrovnání je proces, ke kterému dospějete časem. Myšlenka vyrovnávání spočívá v tom, že nikdy nezajdete tak daleko, abyste nenašli cestu zpět ani nezůstanete tak dlouho, abyste po návratu nic nenašli. JAK k němu dospějete a CO je zapotřebí proto udělat, si řekneme v pátečním příspěvku. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com , kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|může mentor prospět vašemu rozhodovacím procesu

By Vojtěch Novotný / February 15, 2019

“Když jsem byl na dně, pomohlo mi představit si sebe jako mrtvého. Bez možnosti cokoli už změnit. Pak jsem otevřel oči. Najednou jsem měl moc změnit všechno.“ Jan TŘÍSKA 

Mentoři mohou velice hodnotně přispět, stojíte-li na životní křižovatce, nebo na konci jedné etapy KDY nastává čas učinit rozhodnutí. Důležitá rozhodnutí jsou zřídkakdy snadná a do celého procesu se zamotá mnoho protichůdných problémů a otázek výří vaši mysl. Mentor vás vyslechne a vy přitom ze sebe dostanete všechny myšlenky. Dobrý mentor vám pomůže roztřídit vaše mašlenky na důležité a podstatné, nedůležité a irelevantní. Přitom bude postupovat pečlivě, protože ví, že tříděním problémů vede k naměřování člověka k jeho preferované volbě. Dobrý mentor vám proto neřekne CO máte dělat, ale bude se vás snažit ovlivnit co nejméně.  Někdy je to dřina …

Mentoři také mají mnoho různých podob. Někteří lidé mají velké štěstí a najdou celoživotního mentora - někoho - komu opravdu záleží na jejich životě a chce jim mnoho let “kráčet po boku”. Můžete také najít mentory pro různá životní témata: finance, kariéru, vztahy …. Nebo si jen najít příležitostné mentory, třeba při těhotenství, nebo nástupu na první manažerskou pozici. V tomto přípdě nelze mluvit o žádných pravidlech - prostě si jen všímejte lidí, kteří vám mohou poskytnout mentorské služby. KDE je všechny najdete?
Existuje mnoho lidí s velkými životními zkušenostmi a s ochotou nasloucha a konzultovat. V takovém případě je pro vás velice výhodné být dobrým příjemcem. Nepotřebujete stoprocentní mistry. Ano jsou samozřejmě skvělí a máte-li kolem sebe nějaké, držtese jich. Mnohdy vám však postačí lidé schopni mentorovat - ne dávat rady. Až určíte někoho KDO by vám mohl posloužit jako mentor, vyhraďte si ne něj čas a zaměřte se v rozhovoru na oblasti, vnich potřebujete pomoct. Využijte jeho poznatky a zkušenosti k rozrtřídění vlastních myšlenek. Tak překvapivě snadné to je.
Pro tento týden je to vše. Příští týden se zaměřím na Lifebalance. Prozradím vám JAK k němu dospějete a CO je zapotřebí udělat proto, abyste životní rovnováhy dosáhli. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|poznám “dobrou” radu od konzultace a CO je pro mne lepší

By Vojtěch Novotný / February 13, 2019

“K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká.” Marcus Tullius Cicero

Konzultace nebo rada? JAK to poznám a CO je pro mne lepší ?…
Když vám někdo řekne “No, kdybych byl na tvém místě, udělal bych bla, bla, bla …. “ - dostávate radu. Někdo vám tím říká, CO by udělal ve vaší situaci. To je SUPER za předpokladu že jste naprosto stejní - nejlépe jeho genetické dvojče. Rady jsou užitečné - jen musíte postupovat velice opatrně a nepřijímat je bezmyšlenkovitě. Dostáváte-li radu, pokuste se nejdříve zjistit hodnoty, priority a úhel pohledu rádce. Dobré rady přicházejí od lidí jež jsou nepopiratelně odborně způsobilí. Například já v tomoto období potřebuji odborníka na daňové přiznání - a nejen já… Avšak neexistuje žádný odborník na váš život. Lidé mi občas říkají: “Dostal jsem špatnou radu”. Já říkám: “Nedostal jsi špatnou radu, ale nevhodnou!” Mnoho lidí, je vždy “připraveno” poskytnout Vám radu ohledně vašeho života, ale nikdo “nechodí” ve vašich botách.  Proto buďte opatrní !!!

Oproti tomu konzultace, to je jiný kafe! To je něco zcela odlišného. Konzultace je užitečná vždy! Význam slova “Konzultace” (counsel) totiž znamená, že se vám někdo snaží pomoct přijít na to CO si myslíte. Proto je skvělé najít někoho, KDO s vámi přínosně konzultuje vaše záležitosti a pravidelně vám pomáhá čistit vaši mysl a ujasnit vaše myšlenky. Mentoring stojí na osobních konzultacích a skutečně vynikající mentoři to vědí. Zde neplatí žádné “instantní” řešení o deseti radách. Správná konzulatce vždy začíná mnoha otázkami zaměřenými na přesné pochopení vaší osobnosti, toho CO říkáte a CO právě prožíváte. Dobří konzulatnti se vás budou zdánlivě ptát klidně i pětkrát na jednu otázku, aby se ujistili že vás dobře chápou. Jsou totiž zaměřeni na vás. Mentoři jsou pro vás velice důležití ne proto, aby vám při konzultacích předávali své rady, ale kvůli přístupu k jejich ohromným zkušenostem a objektivitě, díky nimž vidí vaši realitu z jiného úhlu pohledu. Dobří mentoři většinu času naslouchají a po té vám nabídnou možné přerámování vaší situace. To vám umožní přijít na nové nápady a odpovědi, které budou skutečně fungovat - ne proto že je dobrý mentor, ale protože jste si na to přišli vy sami !!! Ale to vše je samozřejmě jenom moje rada…
JAK může mentor prospět vašemu rozhodovacím procesu a KOLIK podob mají mentoři si řekneme v pátečním příspěvku. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER

JAK|zní základní pravidlo týmu

By Vojtěch Novotný / February 8, 2019

“Musíte myslet jen ja jidinou věc. Usilujte o jednu věc pro kterou jste se rozhodli” - Generál George S. Patton
Základní pravidlo zní - NEKOMPLIKUJTE TO.
Tým se soustředí na podporu vize - projektu. Na nic jiného. Jeho členové nejsou vaši teraputi, finanční poradci ani duchovní guruové. Jsou to spolutvůrci realizace vaší vize. Zbýva jediná věc, kterou když uděláte, vše ostatní bude snažší nebo zbytečné. Diskuse - diskuse je nejdůležitější věc. Proto je dobré mít v týmu facilitátora. Osobu, která organizuje KDY se sejdete a CO děláte. Stará se o harmonogram a komunikaci, zajišťje chod týmu. Obvykle jste to vy. Je to tak nejlepší.

Úlohou facilitátora při diskusi není být šéfem, rozhodčím nebo lídrem - nikoho takového v rámci diskuse nepotřebujete. Facilitátor diskusi usměrňuje, dohlíží na její průběch a zajistí, že se vyjádří všichni a klíčové myšlenky a podněta se neztratí v šumu. Pomůže týmu určit, kterou sestou se vydat, když se najednou vynoří více problémů nebo otázek. CO se pravidel týká doporučuji pouze čtyři
Zajistěte aby sezení bylo:
1. Ohleduplné
2. Důvěrné
3. Kooperativní
4. Produktivn
í - konstruktivní, ne skeptické ani hodnotící

A to je pro dnešek vše. V příští týdem se zaměřím Mentoring, který v posledních lete nabral na popularitě. Uvedu pár věcí které jsem o něm zjistil a které pomohli našim klientům” nejvíce. Mentoři totiž mají v týmu pro realizaci vaší vize zcela jedinečnou úlohu. Pokud máte dobrého mentora vaše úsilí při realizaci vaší vize se výrazně zvýší. Proto všem doporučuji pokusit se ho získat.
Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com, kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER 
Page 3 of 15
>

Jste rizikovou skupinou pro syndrom vyhoření?