“Rovnováha není "buď/anebo"; rovnováha znamená "a". Stephen R. COVEY

Často, když mentoruji výkonné lidi, se jich ptám: „Děláte toto jednoduše proto, abyste podali svůj nejlepší výkon, nebo to děláte proto, abyste to udělali CO nejlépe? Cesta k mistrovskému ovládnutí nějaké věci neznamená jen dělat to nejlepší, CO vy dokážete, ale dělat to i tím nejlepším způsobem, kterým se to dá dělat. Mnozí si uvědomí, že přestože vynakládají maximální úsilí, stejně nedělají to nejlepší možné, protože nejsou ochotni změnit to, CO dělají

PROČ? Když se ráno vykulíme z postele a vrhneme se na denní úkoly, děláme to dvěma způsoby: podnikavým, nebo účelným. Naším přirozeným přístupem je ten podnikavý. Ten znamená, že když chceme něco udělat, nebo vidíme něco, CO se udělat musí, pustíme se do toho s nadšením, energicky a podle vlastních přirozených schopností. Vysoce produktivní lidé se nespokojují s omezeními svého přirozeného přístupu při dosahování úspěchů. Když narazí na své meze, hledají nové modely a systémy, lepší způsoby, JAK dělat věci, které je dostanou dále. Na okamžik se zastaví, aby rozvážili své možnosti, vyberou tu nejlepší a dají se zase do práce. Tomuto přístupu se říká “Účelný”! Zodpovědní lidé, se zaměřují na výsledky a nikdy neobhajují jednání, dovednosti, modely, systémy nebo vztahy, které k požadovanému výsledku nevedou. Dobře totiž vědí, že jednání určuje výsledky a výsledky ovlivňují jednání.

4 tipy JAK dosáhnout mimořádných výsledků

  1. Zavažte se vydat ze sebe to nejlepší. Mimořádné výsledky se uskuteční jen tehdy, když se sebe vydáte to nejlepší, abyste se stali nejlepším v práci, na které vám nejvíce záleží. To je v zásadě i cesta k mistrovství, protože získání mistrovství vyžaduje čas a je potřeba závazku, abychom ho dosáhli.
  2. Přistupujte k věci účelně. Přejděte od “Podnikavého přístupu” k “Účelnému”. Hledejte modely a systémy, které vás zavedou nejdále. Nespokojujte se s tím, co přirozeně děláte - buďte otevření novému myšlení, novým dovednostem a novým vztahům. Je-li cesta k mistrovství závazkem vydat ze sebe to nejlepší, účelné chování je závazkem přijmout ten nejlepší možný přístup.
  3. Přijměte zodpovědnost za výsledek. Chcete-li mimořádné výsledky, nemůžete být obětí. Ke změně dojde jen tehdy, přijmete-li odpovědnost. Takže nikdy si nesedejte na stranu spolujezdce, vždy za volant.
  4. Najděte si kouče !!!. Těžko budete hledat osobu s vynikajícími výsledky, která by nějakého neměla.
V příštím článku se zaměřím ma  denní plán. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER