„Úspěch je jednoduchý. Dělejte to, CO je správné, a dělejte to správným způsobem ve správný čas.“ Arnold H. GLASOW

Úspěch je v nás! Každý člověk si přeje dosáhnou úspěchu! Úspěch je velkým životním cílem. Úspěch znamená svobodu, sebeúctu a sebeuspokojení. Úspěch ale také znamená, že můžete podporovat lidi, kteří jsou na vás závislí.

Každý den začínají lidé na celé zeměkouli pracovat. Všichni si přejí dospět jednou k vrcholu. CO je k tomu zapotřebí? Víra - víra ve svůj úspěch. Postoj který říká: “Dostanu se nahoru.” Díky svojí neochvějné víře se jistá menšina lidí nahoru skutečně dostane.Vaše víra v úspěch způsobí že najdete cestu a prostředky k uskutečnění předsevzetí. A vaše víra v úspěch také způsobí, že vám budou důvěřovat i ostatní. Člověk je “produktem” svých myšlenek. Věřte si a myslete náročně a velkoryse. Kdo věří sám sobě toho potkávají dobré a pozitivní věci. Věřte sami sobě a věřte že můžete mít úspěch - je to základní a absolutně nepostradatelný první krok na cestě za svým snem !!!

JAK sílu rozvíjet?  Za pomoci tří následujících doporučení:

  1. Myslete na úspěch, nikoli na nezdary - myšlenky na úspěch napomohou vašemu rozumu, aby vypracoval plány, které úspěch zaručí. 
  2. Nepodceňujte se - pravidelně si připomínejte že jste lepší, než si myslíte. I velmi úspěšní lidé jsou zase jenom lidé - kteří si vypěstovali víru v sebe samé a v úspěch svých aktivit.
  3. Myslete velkoryse - budtě velcí, když si stanovujete své síl. Když to uděláte a budete vlastním cílům věřit dosáhnete velkého úspěchu. Připomínejte si to tak často, JAK je to jen možné a uskutečníte velké myšlenky a velké plány.

JAK se postarat, aby jste každý den dělali to na čem nejvíce záleží? To bude tématem příštího článku. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.