Chceš-li, změnit svět, změn nejdříve sám sebe“ Loving Heart


Lidské chování před nás často staví hádanky. Zamysleli jste se někdy nad tím, PROČ se my - lidé, zdvořile dotazujeme jiných lidí na jejich přání a jiné lidi, téměř ignorujeme? PROČ muž jedné ženě otevře a přidrží dveře, zatímco u jiné ženy to neudělá? Nebo PROČ jednomu člověku pozorně nasloucháme, ale jinému ne?

Lidé v nás vidí to CO v sobě vidíme my sami. Jedná se s námi tak, JAK si podle vlastního mínění zasluhujeme. To naše myšlení, určuje naše chování. A naše chování, zase určuje, JAK na nás reagují ti druzí. Čím víc úcty máme sami k sobě, tím víc nám ji prokazují ostatní. Sebeúcta se projevuje ve všem, CO děláme. Proto je velice důležité věnovat se pouze těm věcem, které nám pomáhají posilovat sebeúctu, a tak následně ji získat i od svého okolí.
Jste tím CO si o sobě myslíte. Ale zároveň myslete na to, že váš zevnějšek “promlouvá” kvám i k ostatním. Spoluurčuje to, CO si o vás myslí vaše okolí. Proto se nezapomínejte oblékat správně, nemůžete si totiž dovolit to nedělat. Používejte své oblečení jako nástroj k tomu, JAK si pozvednout náladu a JAK si vybudovat sebedůvěru. Dnes se tomuto chování říká:"budování osobního brandu”. Pravda však je taková, že po celá staletí platí: “Čím lepší obal, tím lépe je přijímán obsah.”

Vnější vzhled dobře vypadajícího člověka pozitivně vypovídá o jeho sebeúctě. To samé platí i pro naše každodenní pomocníky, jako jsou mobilní telefon a notebook. Porozhlédněte se dnes, po cestě domu, v metru, v tramvaji, nebo ve vlaku kolem sebe, a možná s překvapením zjistíte, kolik lidí drží v ruce poškozený mobilní telefon. A zkuste se prosím zamyslet zamyslete se nad tím: “CO to asi o nich vypovídá?” A možná, podle množství lidí kterých si všimnete, vás napadne daleko zásadnější otázka: CO to vypovídá o nás? O této době - o této společnosti?

V příštím příspěvku, se budu věnovat postoji člověka. A začneme hned postojem k práci, protože v práci trávíme 2/3 času našeho života. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.