“Mimořádný život je o vyvažování” Mr. Timekeeper

Život je o vyvažování. Když pracujeme příliš dlouho, náš osobní život nakonec utrpí. A dost často, když náš pracovní život nepředstavuje problém, náš osobní život může být sám o sobě plný úkolů, které je třeba udělat. A někdy to schytáme z obou stran. Když tedy říkáme, že postrádáme rovnováhu, obvykle máme pocit, že některé věci na kterých nám záleží - jsou zanedbávány. Problém je v tom, že když se zaměříte na opravdu důležité věci, něco bude vždy zanedbáno. I když se budete jakkoli snažit, na konci dne týdne, měsíce, roku či života, vždy zůstane něco nedokončeno. Otázka rovnováhy je tedy otázkou priorit.

Existují dva typy vyvažování: Vyvažování mezi prací a životem a vyvažování v každé z těchto oblastí. Přemýšlejte ve dvou oblastech. Oddělte svou práci a osobní život. Každá oblast má své cíle a metody vyvažování.
Pracovní oblast - dívejte se na práci jako na činnost, která vyžaduje dovednosti nebo znalosti, které je třeba ovládnout. Váš pracovní život se dělí na dvě kategorie - na priority a všechno ostatní. Priority musíte dovést do extrému a smířit se stím CO se stane s ostatním. Pracovní úspěch to vyžaduje.
Osobní oblast - ve vašem osobním světě je jediná priorita a tou je vědomí. Vědomí vlastní duše a těla, vědomí rodiny a přátel, osobních potřeb. Zanedbejte jedno z nich a pocítíte důsledky. To vyžaduje neustálé podvědomí o stavu. Nikdy nesmíte zajít příliš daleko, nebo odejít na příliš dlouho. Váš osobní život to potřebuje.
A to je vše. Příští týden se zaměřím na návyky. Volba, která stojí před námi, zní, zda si chceme , nebo nechceme vypěstovat návyky, které nám poskytnou to, CO od života chceme. Mezitím se podívejte na stránky flo-in.com , kde se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER