RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, II.den

„Když máš štěstí, občas dostaneš nějaký dobrý nápad jako první. Obvykle až po spoustě blbých nápadů.“ Alex BLUMBERG

Včera jsem se věnoval tématu CO to je „Potřeba kognitivního uzavření“ a JAK nás ovnlivňuje. Dnes se podrobněji zaměřím na to JAK „propojit“ vize s cíli a každodenní rutinou. Podíváme se na techniku, která doslova změnila svět. Při svém vzniku byla  předmětem vedeckých studií a píše se o ní v učebnicích psychologie dodnes. Přesto hlavní podmínka pro naplnění vize a cílů je, byla a bude neměnná. Stále musíme přemýšlet. Udržet si odstup  a zvážit zda usilujeme o smysluplné cíle.

SMART TechniqueV sedmdesátých letech dva univerzitní psychologové, Edwin LOCKE a Gary LATHAM vytvořili kritéria na základě experimentů zkoumající nejlepší způsob stanovotání cílů. Vycházeli z metody tzv. SMART cílů, kterou ve třicátých letech zavedla společnost GE a která se stala vzorem pro celý svět. Dle této metodiky mají být cíle specifické – Specific, měřitelné – Measurable, dosažitelné – Attain-aible, realistické – Realistic a založené na časovém plánu – Timeline. Jednošuje řečeno „Jde o to být konkrétní“. Latham později uvedl: „V rozložení vašeho cíle na SMART komponenty spočívá rozdíl mezi pouhou nadějí, že se něco splní a zjištěním, JAK toho dosáhnout.“

Důvodem PROČ naši vizi, nebo hlavní cíle rozložit na menší SMART cíle, je ten, že často není jasné, JAK u vysokého cíle začít. Má-li být něčím víc než jen vizí, musíme mít disciplinovanou mysl, abychom vnímali JAK tuto vizi přetavit do realistických krátkodobých cílů a každodenních činností. Tedy, rozložit velké cíle, do zvládnutelných částí. Seznam úkolů, který tak vznikne, by měl obsahovat pouze úkoly „podstatné a důležité“ které vedou k naplnění vize, a ne pro dobrý pocit z toho, že je mohu hned odškrtnou – viz. včerejší příspěvek. Jakmile si tedy sepíšeme řadu krátkodobých cílů, umožníme tím své mysli, aby se upnula na uspokojení z každého úkolu. V psychologiii se těmto úkolům říká „proximální cíle“ ale o těch už jsem psal v některém předchozím příspěvku.

Řešením pro naplnění vize je tedy seznam složený z postatných a důležitých cílů  a úkolů, popsaných SMART metodou. A pak, se už „jen“ ptejte sami sebe: „jaký reálný krok, mohu udělat druhý den, příší týden, měšíc? Za sebe vám mohu doporučit knihu  „Jediná věc“ Garryho KELLERa a Jay PAPASANa , která se dopodrobna zabývá JAK správně najít ty podstatné a důležité úkoly.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

zdroj: Goal Setting and Task Performance: 1969-1980

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *