LifeDesign - Flo-in.com

LifeDesign

Program vychází ze základních principů pozitivní psychologie (Teorie duševní pohody – PERMA) a zároveň čerpá z posledních poznatků kognitivní vědy o základních mechanismech sebeuvědomění a empatii. Tyto dvě dovednosti jsou základem tzv. emoční inteligence. Ovládnutí těchto dovedností prohlubuje pocit naplnění i životní úspěch, naopak jejich nezvládání, škodí jak v životě tak, v kariéře.


Základní myšlenková mapa programu LifeDesign:

LifeDesignWebsite.png


Zdroje těch nejpřínosnějších informací, které mi nejvíce pomohli při tvorbě programu:
http://www.ippanetwork.org
http://www.danielgoleman.info
http://www.threeprinciplesmovies.com
http://www.tikun.co.uk

>
%d bloggers like this: