PROČ|je tvořivý proces základem úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, I.den

„Kreativita, je prosté spojování věcí.“ Steve JOBS

CO je to Kreativita a Tvořivý proces. PROČ je potřebujeme pro dosažení úspěchu? JAK do toho všeoho zasahují emoce?

CreativityKreativita je využití dobře známých myšlenek nově. Rozvíjení kreativity není nic nového, například v oboru financí, se ceny burzovních derivátů stanovují kombinací vzorců, původně určených pro popis pohybu prachových částic a techniky hazardních her. Sociolog Ronald BURT svým zkoumáním 73 manžerů zjistil, že nápady – kreativní nápady – vzešli od lidí, kteří dokázali převzít koncept jednoho oddělení a vysvětlit je zaměstnancům jiných oddělení. Tito lidé dokázali věnovat pozornost svým emocím. Dokázali motivovat lidi, aby se hlouběji podívali do svého nitra a nalezli zde něco skutečného ze svého života, CO by pomohlo novou myšlenku přenést z papíru do reálného světa.

Tvořivý proces, zase hodně závisí na schopnosti udržet si odstup. Nenechat se zahltit „tvorbou“. Tenhle problém zná snad každý, kdo někdy pracoval na tvůrčím projektu. Když do tohoto procesu necháte lidi přinést různé názory, vzniká tvůrčí energie, která o něco zvýší napětí v týmu. Toto napětí pak může vést ke zvýšení kreativity. Častěji  ve svém nitru objevíme něco nového ve stavu nouze, když nás velký strach nebo frustrace přimějí aplikovat známé věci v nových podmínkách. Psychologové to nazívají „Kreativní zoufalství“

PROČ se tomu tak děje? Protože všechny rozdíly podněcují schopnost vidět něco nového, očima toho druhého. „Řešíte-li velký problém a napětí zmizí, stává se, že vsichni začnou přemýšlet stejným způsobem a také podobně přemýšlejí. Pak zapomínáme na všechny možnosti, které máme před sebou“ řekla Franceska GINO, která studuje psychologii kreativity na harvardské fakultě.

CO z toho vyplývá? Tvořivost nelze naplánovat. Ale, lze ji dosáhnout vytvořením vhodných podmínek v Tvořivém procesu. Víme, že pokud věnujeme myšlenkám a pocitům pozornost, lépe oddělíme „zrno od plev“. Intenzivní strach a stres, nás během tvorby zase nutí přezkoumat zaběhlé postupy a principy. A nakonec: pamatujte že úleva která doprovází tvůrčí proces, je sice příjemná, ale zabraňuje vnímat další alternativy. Uspěšní lidé vědí, že pocit strachu je dobrým znamením. Jen mu musíme věřit natolik, abychom v sobě uvolnili tvořivost.

Přeji vám úspěšný start do nového pracovního týdne a pohodový den …

 

 

 

JAK|se naučit lépe rozhodovat a tím dosahovat úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, V.den

„Frustrace je otázkou očekávání“ Luis von AHN

Dnešní příspěvek už bude „jenom“ zamykat to o čem jsem psal předchozí dva dny tedy:  PROČ|úspěšní lidé více přemýšlí o budoucnostiCO|odlišuje úspěšné od ostatních  Otázka za milion dolarů tedy zní „JAK se naučit lépe rozhodovat?“

Z části tak, že se vytrénujeme v probabilistickém myšlení. A abychom to zvládli musíme su představit různé verze budoucnosti – podržet v mysli několik protichůdných scénářů a pak vnímat všechny varianty úspěchů a neúspěchů. DecisionTak si lze vypěstovat intuitivní odhad, která varianta se spíše splní a která ne. Intuici získáme tréninkem, přemýšlením o nástahách na své cestě za svým úspěchem – vizí, nebo třeba když pomůžeme dětem tím, že si sepíšou své obavy a trpělivě si „spočítají“ pravděpodobnost že se splní. Mimochodem, já jsem tohle udělal naposledy se svým synem minulý víkend, kdy po shlédnutí filmu, jsme počítali pravděpodobnost útoku robotů na naši planetu. I to je jedna varianta budoucnosti, kdy věci ještě nejsou jasné, ale postupně mohou být opravdu důležité. Připoměl jsem si tak R.U.R. od Karla ČAPKA… 

CÍL je však bez ohledu na naše metody pořád stejný. Naučit se vnímat budoucnost spíše jako mnoho možností, než jako jeden předem určený výsledek, tzn. určit co víte a co ne a ptát se sama sebe „Jaké rozhodnutí má nejlepší šanci“ Nikdo nedokáže na předpovědět jistou budoucnost na 100%. Chybou však je, vyhnout se jakýmkoliv odhadům jenom proto, že prvotní pocit z jistoty je příliš silný a strach z pochybností příliš velký. A strach je opravdu silná, ne-li nejsilnější negativní emoce.

Nejlépe se tedy rozhodují Ti, kdo se nejvíce snaží představit si různé varianty výsledků budoucnosti. Tzv. malují obrazy – mentální modely, vzpomínáte si? PROČ|JE VIZE PRO ÚSPĚCH KLÍČOVÁ. V klidu, třeba u kafe, si sednou a sepíší si varianty a položí si otázku za milion dolarů „Která z variant je nejvíce pravděpodobná a PROČ?“

Přeji vám úspěšný, pohodový pátek a klidný víkend …

 

 

 

CO|odlišuje úspěšné od ostatních

RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, IV.den
„Jsi mocnější, než si o sobě myslíš.“ Seth GODIN
Ve včerejším příspěvku PROČ|úspěšní lidé více přemýšlí o budoucnosti, jsem se věnoval JAK probalistické přemýšlení o budoucnosti vás přiměje uvažovat o věcech, které dnes ještě nejsou jasné, ale postupně budou opravdu důležité. ChanceCO tedy úspěšné odlišuje od těch ostatních? Je to stejné jako v pokeru. „Poražení“ stále chtějí jistotu. Uspěšní klidně připustí, že něco nevědí. Vědět, že něco nevíte, je obrovskou výhodou – něco co můžete použít proti vašim konkurentům, soupeřům, protihráčům. Tou obtížnou součástí úspěchu je přijmout určitou míru rizika a naučit se rozhodovat na základě míry pravděpodobnosti. Musíte být ale dost silní, abyste pak dokázali žít s tím, co se podle nich může stát.
Koncem devadesátých let se jeden profesor kognitivní vědy z Massachusettského institutu Joshua Tenenbaum rozhodl zkoumat, JAK my lidé obvykle předvídáme v každodenním životě. Jak odhadujeme např. to,  jak dlouho bude trvat cesta do práce, jak dlouho bude trvat porada, nebo jestli naše rodina pojede radši k moři než na hory. Na co přišel? My lidé jsme schopni předvídat budoucnost na základě svých zkušeností. Čím častěji vykonáváme činnosti v běžném životě, tím je přesnost našeho předpokladu vyšší. Jsme neuvěřitelně dobrými prognostiky, ačkoliv si to neuvědomujeme.
Jak tedy dojdeme ke správným předpokladům? Tím že si zajistíme přístup k celému spektru informací. Naše předpoklady vycházejí z toho, s čím jsme se v životě setkali, ale naše zkušenosti často stojí na neobjektivním vzorku. PROČ? Protože si lépe pamatujeme věci a situace spojené s pozitivními emocemi – s úspěchem. A zapomínáme na neúspěchy. Nejlepší podnikatelé si velmi dobře uvědomují rizika podnikání, a proto tráví čas s lidmi kteří si na své neúspěchy stěžují. Přemýšlejí nad svými chybami, kterých se za den dopustili. Ptají se sami sebe PROČ věci nedopadli tak dobře, JAK doufali. Správné předpovědi totiž vycházejí ze správných předpokladů a mi lidé máme sklon věnovat pozornost pouze dobrým zprávám.
Takže, až vám opět nevyjde obchod, zavolejte druhé straně a zeptejte se CO jste udělali špatně. Budete – li mít znovu špatný den, zkuste přijít na to CO se skutečně stalo. Své postřehy pak využijte pro odhad několika možných verzí a představte si více možností, Co by se mohlo stát. Čím častěji se přimějete představit si varianty vaší budoucnosti, tím lépe zjistíte které předpoklady jsou více či méně jisté, a tím vyšší bude vaše šance na dobré rozhodnutí.
Přeji vám úspěšný a pohodový den …
zdroj: How to Grow a Mind: Statistics, Structure, and Abstraction. Tenenbaum, J. B., Kemp, C., Griffiths, T. L., and Goodman, N. D. (2011). Science 331 (6022), 1279-1285

 

PROČ|úspěšní lidé více přemýšlí o budoucnosti

RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, III.den

„Nezáleží na tom, co víte, ale na tom, CO konzistentně děláte.“ Tony ROBINS

Přemýšlíte často o své budoucnosti? O tom JAK a na základě čeho se rozhodujete v daném okamžiku. Ať je to otázka volby povolání, založení rodiny, pořízení vlastního bydlení, nebo zda dítě přihlásit na drahou soukromou školu, místo státní, ketrá je zadarmo?The Future JAK se lidé vlastně rozhodují a na základě čeho, když mnohé naše rozhodnutí jsou vlastně pokusem předpovědět budoucnost. Když přihlásíme dítě do soukromé školy, což bylo letos na jaře jedno z hlavních témat i v naší rodině, do jisté míry je to sázka , že peníze které dnes vynaložíme na vzdělání vynesou v budoucnosti štěstí a spoustu příležitostí. PROČ se někteří lidé rozhodují lépe? Odpověď na tuhle otázku se snažili najít psychlogové a ekonomové v jednom z nejzajímavějších výzkumů, který nakonec získal Nobelovu cenu.

Správné rozhodnutí závisí na předvídání budoucnosti. Jenže, předpovídání budoucnosti je nepřesný a děsivý obor, jelikož jsme konfrontováni s faktem, že spoustu věcí nevíme. Naučit se lépe rozhodovat paradoxně předpokládá, že se smíříme s pochybností. Naštěstí existují způsoby, JAK se naučit potýkat s nejistotou. Nejasná budoucnost je předvídatelnější, když z určitou precizností počítáme s tím co víme, ale i stím co nevíme.  JAK svá tušení tedy proměnit ve statistické odhady, když budoucnost je jen jedna? Nebo není? Pokud budeme nahlížet na budoucnost jako na množství možností, které jsou často v rozporu, dokud se jedna nevyplní, pak lze připustit, že budoucnost jen jedna není. Tento přístup nám navíc umožní množství možností kombinovat, chcete – li někdo předpovědět, která budoucnost se nakonec uskuteční.

Tato shopnost se nazývá Propabilistické myšlení. Jde o schopnost mít na mysli několik, třeba i protikladných výsledků a odhadnout jejich relativní pravděpodobnost. Uspěch není dílem náhody. Úspěch je založen mimo jiné také na tom, naučit se přemýšlet nad budoucností o několika verzích. Přemýšlet o věcech které dnes ještě nejsou jasné, ale postupně budou opravdu důležité. A to vše se odvíjí od toho, JAK upřímní umíme být sami k sobě, ačkoli to obnáší připustit nutnost, že s některými věcmi si prostě nejsme jistí.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

JAK|úspěšní lidé naplňují své vize

RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, II.den

„Když máš štěstí, občas dostaneš nějaký dobrý nápad jako první. Obvykle až po spoustě blbých nápadů.“ Alex BLUMBERG

Včera jsem se věnoval tématu CO to je „Potřeba kognitivního uzavření“ a JAK nás ovnlivňuje. Dnes se podrobněji zaměřím na to JAK „propojit“ vize s cíli a každodenní rutinou. Podíváme se na techniku, která doslova změnila svět. Při svém vzniku byla  předmětem vedeckých studií a píše se o ní v učebnicích psychologie dodnes. Přesto hlavní podmínka pro naplnění vize a cílů je, byla a bude neměnná. Stále musíme přemýšlet. Udržet si odstup  a zvážit zda usilujeme o smysluplné cíle.

SMART TechniqueV sedmdesátých letech dva univerzitní psychologové, Edwin LOCKE a Gary LATHAM vytvořili kritéria na základě experimentů zkoumající nejlepší způsob stanovotání cílů. Vycházeli z metody tzv. SMART cílů, kterou ve třicátých letech zavedla společnost GE a která se stala vzorem pro celý svět. Dle této metodiky mají být cíle specifické – Specific, měřitelné – Measurable, dosažitelné – Attain-aible, realistické – Realistic a založené na časovém plánu – Timeline. Jednošuje řečeno „Jde o to být konkrétní“. Latham později uvedl: „V rozložení vašeho cíle na SMART komponenty spočívá rozdíl mezi pouhou nadějí, že se něco splní a zjištěním, JAK toho dosáhnout.“

Důvodem PROČ naši vizi, nebo hlavní cíle rozložit na menší SMART cíle, je ten, že často není jasné, JAK u vysokého cíle začít. Má-li být něčím víc než jen vizí, musíme mít disciplinovanou mysl, abychom vnímali JAK tuto vizi přetavit do realistických krátkodobých cílů a každodenních činností. Tedy, rozložit velké cíle, do zvládnutelných částí. Seznam úkolů, který tak vznikne, by měl obsahovat pouze úkoly „podstatné a důležité“ které vedou k naplnění vize, a ne pro dobrý pocit z toho, že je mohu hned odškrtnou – viz. včerejší příspěvek. Jakmile si tedy sepíšeme řadu krátkodobých cílů, umožníme tím své mysli, aby se upnula na uspokojení z každého úkolu. V psychologiii se těmto úkolům říká „proximální cíle“ ale o těch už jsem psal v některém předchozím příspěvku.

Řešením pro naplnění vize je tedy seznam složený z postatných a důležitých cílů  a úkolů, popsaných SMART metodou. A pak, se už „jen“ ptejte sami sebe: „jaký reálný krok, mohu udělat druhý den, příší týden, měšíc? Za sebe vám mohu doporučit knihu  „Jediná věc“ Garryho KELLERa a Jay PAPASANa , která se dopodrobna zabývá JAK správně najít ty podstatné a důležité úkoly.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

zdroj: Goal Setting and Task Performance: 1969-1980

PROČ|odhodalní a cílevědomí lidé dosahují úspěchu rychleji

RUNNÍ Zamyšlení, XIV.týden, I.den
„Stání na místě, mnohdy vede k chybným krokům.“ moudro z čínského koláčku štěstí

List off SuccessPíšete si seznam úkolů pro daný den? A máte doma, třeba nad pracovním stolem, VISION Board? A funguje vám to. Pokud ne, tak z toho nevěšte hlavu, protože i tak už teď jste odhodlaní a cílevědomí lidé, kteří jsou úspěšní. Jediná podstatná a důležitá věc která Vám mezi naplněním představ z VISION Boardu a seznamem denních úkolů chybí je pojítko. Krátkodobé konkrétní kroky. David ALLEN author GTD techniky (Mít vše hotovo), jim říká NEXT Step. PROČ a JAK je stanovit, vám ukáži později. Nejdříve si ukážeme PROČ nefunguje krátkodobý seznam.

V roce 1994 tým výzkumníků z Marylandské univerzity vypracovali dotazník., který měl měřit  osobní vlastnost známou jako „Potřeba kognitivního uzavření“. Psychologové ji definují jako „touhu po spolehlivém posouzení problému, jakýkoli jistý posudek v protikladu ke zmatenosti a nejasnosti“. V jednoduchosti řečeno jde o to, jestli člověk upřednostňuje ve svém životě chaos, nebo řád. CO zjistili? Úspěšní lidé mají vysokou emoční potřebu kognitivního uzavření, tzn. upřednostňují řád. To má svoje výhody  v mnoha situacích. Tito lidé jsou častěji sebeukáznění a ostatní lidé je vnímají jako vůdčí osobnost. Např. nejlepší šachisté, mají vysokou potřebu kognitivního uzavření. Dobrá zpráva tedy je, že všichni tuto potřebu máme, protože organizování je předpokladem k úspěchu a dojít k rozhodnutí a přejít k další věci, v nás navozuje v nás pocit výkonnosti.

Až potud je vše O.K. Mám plán, mám seznam úkolů a odškrtáváním položek ze seznamu dojdu ke svému cíli. Nebo NE? Ne, to opravdu nestačí! PROČ? Protože s intenzivní potřebou kognitivního uzavření, chcete – li, odšktáváním úkolů ze seznamu, začnou lidé prahnout po pocitu z výkonnosti a začnou upřednostňovat „ryhlá“ řešení. Často dělají ukvapená rozhodnutí a méně přemýšlejí. Tato potřeba uzavření, pak vnáší do rozhodování předpojatost, která se může projevovat netrpělivostí a impulzivním jednáním. Tito lidé pak neradi berou v potaz názory, které jsou jiné než ty jejich. Rozhodní lidé se instiktivně drží svého výběru, pokud je alespoň trochu přijatelný. Je to užitečný popud, protože díky němu se naplno zapojíme do projektů, práce či aktivit, aniž bychom donekonečna debatovali o problémech a nakonec neudělali vůbec nic.

Jestliže je tedy naše potřeba uzavření příliš silná, pak křečovitě trváme na svých cílech a toužíme po pocitu výkonnosti, a to vše na úkor zdravého rozumu. Tím dochází k popírání, zkreslení a upozaďování faktů a informací, které neladí s našimi předsudky a dochází tak k ustrnutí. Přestáváme totiž vnímat detaily, které by nás měli zaujmout. To JAK se do této fáze nedostat, bude předmětem zítřejsího příspěvku.

Přeji vám úspěsný start do nového pracovního týdne a pohodový den …

zdroj: Dimensions of Cognitive Closure

JAK|ovládat svoji pozornost

RUNNÍ Zamyšlení, XIII.týden, V.den

“ Tajemství životního úspěchu a štěstí není v tom, co děláš, ale jak to děláš. Ne v tom, co vidíš, ale jak se na to díváš. Ne v tom, co Ti přináší nebo odnáší život, ale jak dokážeš prožít každý jeho okamžik. O štěstí nebo neštěstí člověka nikdy nerozhoduje co, ale JAK.“ Jan TŘÍSKA

Ve včerejším příspěvku PROČ|JE VIZE PRO ÚSPĚCH KLÍČOVÁ jsem se zmínil o mentálním modelu a připomenul JAK a CO dělat proto, aby člověk dříve nebo později dosáhl na úspěch. FocusPROČ? Protože pokud se dříve nebo později úspěch, ať už dílčí nedostaví, tak dříve nebo později dojde k syndromu vyhoření. JAK tedy zajistit, aby lidé, moji partneři, kolegové v týmu a konec konců i  moji blízcí, věnovali pozornost správným věcěm? Na to se snažili najít odpověď dva ekonomové a jeden sociolog z Massachusettského technologického institutu MIT, když se rozhodli zkoumat mentální modely nejvýkonnějších lidí. Na CO přišli?

  1. Nejvýkonnější zaměstnanci říkejme jim „hvězdní zaměstnanci“ pracovali pouze na pěti projektech chcete – li obchodních případech, najednou – to je velmi slušná zátěž, ale není to nic mimořádného. CO tedy dělali jinak než ti kteří pracovali na deseti až dvanácti projektech? Měli vyšší míru zisku. Vyšší výtěžnost. Měli dostatek času na provedení hlubší analýzy potřeb zákazníka, a tím dokázali maximalizovat výsledek.
  2. Hvězdní zaměstnanci si nevybírali úkoly, při kterých využívali své stavající dovednosti ale vstupovali do nových projektů, kde se mohli seznámit s novými kolegy a učit se novým věcem. Proto také proto také pracovali pouze na pěti projektech. PROČ? Protože se dostali na nové vznikající trhy, dříve než ostatní řídící pracovníci.
  3. Hvězdní zaměstnaci vytvářeli mentální modely téměř nepřetržitě – strašně rádi vyvíjeli teorie – spousty teorii na různá témata, byli doslova posedlí snahou vysvětlovat sobě a svým kolegům svět. Přicházeli neustále s novými nápady na nové výrobky, nebo jejich názvy, na nové plány rozšíření podniku a častěji při schůzích hýřili novými nápady.

Výzkumníci došli k podobným závěrům v desítkách dalších výzkumných studiích. Lidé, kteří vědí, JAK ovládat svoji pozornost a automaticky si vytvářejí mentální modely, většinou vydělávají více peněz a mají lepší studijní výsledky.

Chcete- li být vnímavější k nenápadným detailům své práce, navykněte si představovat si co nejkonkrétněji, co chcete uvidět a JAK to chcete dělat, až přijdete ke svému pracovnímu stolu. Pak si lépe povšimnete nepatrných věcí, kterými se skutečný život odlišuje od vyprávění ve vaší hlavě. Vyprávějte si během života o svém životě! Tím se vám zážitky zapíšou hlouběji do mysli. Pokud potřebujete zdokonalit soustředění a nenechat se rozptylovat, chvíli si podrobněji představujte, co budete dělat. Je jednodušší vědět, co se bude dít, když máte v mysli dobře zpracovaný scénář JAK a PROČ

Přeji vám úspěšný, pohodový pátek a klidný víkend …

zdroj: Mental Models: How to Train Your Brain to Think in New Ways

PROČ|JE VIZE PRO ÚSPĚCH KLÍČOVÁ

RUNNÍ Zamyšlení, XIII.týden, VI.den

„Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou.“ japonské přísloví

MentalModel|VisionV dnešním světě plném internetu, smartphonů, tabletů a notebooků, je stále těžší udržet si pozornost. A děje se to pořád. V kancelářích, na cestách a dokonce i v našich domovech. Pokaždé když telefonujeme, nebo z gauče sledujeme několik elektronických zařízení. Stephen CASTNER, psycholog pracující ve výzkumu NASA, v době kdy vyšetřoval leteckou nehodu letu 447 společnosti Air France prohlásil, „Začali jsme s kreativním, flexibilním, problémy řešícím člověkem a dost tupým počítačem, který byl dobrý na mechanické, opakující se činnosti, jako je monitoring. Pak jsme nechali ten tupý počítač létat a lidé kteří dokážou napsat román, vyvýjet vědecké teorie a létat s tryskáčem, sedí u počítače jako kytka v květináči a sledují blikající světélka. Soustředit se bývalo vždy těžké. Nyní je to ještě těžší.“     

Kolem osmdesátých let minulého století si skupina psychologů z Klein Associates položila otázku: „Je možné vytrénovat lidi, aby věnovali pozornost těm správným věcem?“ Započali tak výzkum, který trvá dodnes, mimo jiné, taky díky nástupu umělé inteligence. Základem veškerého našeho snžení je úspěch. Úspěch závisí na úsilí a naší dovednosti. A dovednost vychází z našeho talentu a úsilí. Takže nasměřovat úsilí, tím správnýn směrem, je klíčová dovednost pro dosažení úspěchu. Mohl bych tedy konstatovat, že: „Pokud zaměřím svoji pozornost na klíčové dovednosti dosahnu dříve nebo později s ohledem na můj talent, úspěchu.“ ANI omylem!

PROČ? Protože pro udržení naší zaměřené pozornosti je klíčové sledovat pouze velmi úzký okruh našich dovedností a toho lze dosáhnout pouze bez neustáleho rozptylování – vyrušování, zkrátka odvádění pozornosti. A tomu se nelze vyhnout. JAK tedy omezit podněty které odvádějí naši pozornost? Vlastní VIZÍ. Vědci tomu říkají „Mentální model“. Jde o to naučit se v té spleti podnětů reagovat pouze na ty, které napomáhají podněcovat naše úsilí. A to lze pouze okamžiku, kdy vím PROČ dělám právě to, CO tady a teď, dělám. Pokud tedy dělám cokoliv, CO je to v souladu s mojí vizí, nebo také očekáváním, ať už je to nedělní oběd, nebo rekonsrukce rodiného domku, pokud mám jasnou představu o výsledku, pak  jsem schopen se správně rozhodovat a oddělit věci podstatné a důležité od věcí nepodstatných a nedůležitých a tím dosáhnu úspěchu. Na základě tohoto zjištění pak veškerý čas věnuji pouze JEDINÉ věci a to je ta první na seznamu Podstatné a důležité.

Zdá se vám to být jednoduché. Není to tak. Ale jde to. Takže, odpověd na základní otázku zda „Je možné vytrénovat lidi, aby věnovali pozornost těm správným věcem“, lze odpovědět kladně. ANO. A o tom JAK, bude zítřejší příspěvek.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

RUNNÍ Zamyšlení, XIII.týden, III.den

PROČ|BLOG „RUNNÍ Zamyšlení“ se MĚNÍ

„Kdo se učí bez pozornosti, je ztracen. Kdo myslí bez učení, je ve velkém nebezpečenství.“ KONFICIUS

WLPR|FCB|RUNNI Zamysleni

Blog „RANNÍ zamyšlení“ vznikl letos v létě, z nápadu monitorovat myšlenky při ranním běhání. Vše fungovalo naprosto v pohodě, než jsem zjistil, že tak JAK vám na individuálních konzultacích, skupinách a od 01/2018 nově i na workshopech, předávám zkušenosti z oblasti osobního a profesního růstu a psychologie úspěchu, se čím dál tím víc profiluje i blog.

JAK? Základní myšlenkou je prevence proti synromu vyhoření. Ta je spojena se změnou životního stylu, v základních životních oblastech každého znás. Vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak v rámci programu LifeDesign hledáme a přenastavujeme zpět naši pozornosti k tomu, jací jsme bytostně. Tedy na základě našeho intelektu, našich hodnot a vizí. Zároveň s tím, současně upevňujeme základní hodnoty  „Podstaty lidství“ – peníze, kariéru, vztahy a osobní rozvoj. A právě těmto tématům, se pak v duchu myšlenky Simona Sinka – začni s PROČ, věnuji zde na blobu podrobněji. Následne pak, na konzulatcích a skupinách vás na daná témata odkazuji sem .

Postupem času, jsem tak k jednotlivým tématům přiřadil pro lepší dohledání štítky a u posledních příspěvků se snažím vkládat i pro-link. Ať už na studie, ze kterých čerpám a jsou přístupné na internetu, nebo na předcházející příspěvky.

Věřím, že informace, které zde naleznete vám pomohou, bez ohledu na to zda jste si již programem LifeDesign prošli, nebo procházíte, ale i vám všem, kteří zde hledáte odpovědi na základní lidské otázky typu PROČ, JAK a CO.

Přeji ji vám úspěšný a pohodový den …

>