Case study Friends4ever – obraty i během covidu

friends4ever meeting

 Během první vlny Covidu se ukázalo, které firmy opravdu stály na pevných základech. Bohužel jich bylo příliš málo. Chyběly správně nastavené a automatizované procesy a mnozí lídři se místo sdílení vize a vedení firmy zabývali mikromanagementem. Stejně jako gastronomie a služby, utrpěl velké ztráty i finanční sektor. Tak jako všude ale existovaly výjimky a jednou z […]

CO je a CO není ve vašem životě možné

Nemusím vždy vědět, kam se ubírám – ale vždy bych měl vědět, zda jdu správným směrem … Jde o to, že na světě, stejně tak jako v našich hlavách, je mnoho hlasů a mnohdy mocných, které nám říkají, CO máme dělat, anebo “jestě lépe” JAK máme žít. Od útlého dětství jsou nám vštěpovány modely určitého chování, […]

JAK zjistit CO od života skutečně chci? Dva nejdůležitější pohledy.

“Žádná správná volba neexistuje – pouze dobrý proces výběru” … Vždy rosteme od přítomnosti do budoucnosti. Proto se také neustále měníme. S každou změnou v našem životě, přichází nová výzva. Žijeme ve světe který se mění rychleji, než kdy před tím a život není NIKDY dokončený – dokud neskonční! JAK tedy vlastně dnes žijeme? Jaký […]

JAK dát svému životu smysl

„Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí.“ Jan WERICH Jedním největších problémů dneška , zvláště pak u generace milénialů je postarat se, aby se z účelu našeho života nestala bezedná tůň touhy, která bude neustále hledat další a další příležitost, která mi přinese štěstí. Taková strategie vede k prohře. Obstarat si peníze nebo […]

JAK rozvíjet postoj – Jsem aktivní

“Oči vidí jen světlo, uši slyší jen zvuk, ale srdce, které naslouchá, vnímá smysl.” David STEINDL – RAST Postoj má základní význam! Správný postoj vám pomůže v jednání s lidmi a umožní vám stát se vůdcem – lídrem. Postupně vám budu představovat tři základní postoje, které jsou pro každého úspěšného lídra důležité . Ten první […]

JAK se nechat okolím dovést k úspěchu

“ Život je tak rafinovaný, že si někdy ani nevšimnete, když procházíte dveřmi, za jejichž otevření jste se kdysi modlili.” – Briana WIESTOVÁ Mimořádné výsledky vyžadují velkou odpověď. Vysoce úspěšní lidé rádi sahají k mezím úspěchu. Nejenom že sní o tom, co je mimo jejich dosah, oni po tom hluboce touží. Vědí, že tento typ […]

JAK naše okolí utváří naše myšlenky

​„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“ Karel ČAPEK Člověk je produktem, svého životního prostředí. Naše každodenní činnosti – ještě lépe návyky, naše uvažování – neboli rozum, je řízeno naším vědomím.  Když tedy rozum jakýmkoliv způsobem pracuje v náš prospěch, “bere si svou potravu” výhradně z našeho vědomí. A podle toho JAK je naše vědomí utvářeno, produkuje rozum […]

JAK nás vidí okolí

„Ještě nikdo nelitoval toho, že ze sebe vydal to nejlepší.“ George HALAS JAKÝ postoj máte ke své současné práci vy? Vnímáte své aktuální místo za důležité?  PROČ se vás na to ptám? To je jednoduché. Postoj člověka k práci prozrazuje mnoho o něm a o jeho schopnosti rozvíjet se tak, aby mohl převzít větší odpovědnost. Existuje […]

JAK naše myšlení určuje naše chování

Chceš-li, změnit svět, změn nejdříve sám sebe“ Loving Heart Lidské chování před nás často staví hádanky. Zamysleli jste se někdy nad tím, PROČ se my – lidé, zdvořile dotazujeme jiných lidí na jejich přání a jiné lidi, téměř ignorujeme? PROČ muž jedné ženě otevře a přidrží dveře, zatímco u jiné ženy to neudělá? Nebo PROČ […]