JAK| začít budovat správné návyky

“Soustředit se něco znamená rozhodnout se CO nebudeme dělat.“ John CARMACKScénárista Leo Rosten (1908 – 1997) řekl, “Nevěřím, že účelem života je být šťastný. Myslím že účelem života je být užitečný, zodpovědný, soucitný. Především jde o to, aby život měl nějaký smysl, aby na něm záleželo, abychom měli jasné přesvědčení, a aby po nás něco […]

JAK|vypěstovat úspěšný návyk

“Osobní disciplína je jedním z nejvíce převládajících mýtů naší kultury” Leo BABAUTAOtázka za “bambilion” dolarů: Potřebujeme více disciplíny, než kolik ji už máme abychom byli úspěšní? NE – nepotřebujeme! Jenom ji potřebujeme lépe řídit a usměrňovat. Když víme CO je potřeba udělat, prostě potřebujeme návyk; udělat to. A základem úspěchu je pravidelně na něčem pracovat, […]