JAK rozvíjet postoj – Jsem aktivní

“Oči vidí jen světlo, uši slyší jen zvuk, ale srdce, které naslouchá, vnímá smysl.” David STEINDL – RASTPostoj má základní význam! Správný postoj vám pomůže v jednání s lidmi a umožní vám stát se vůdcem – lídrem. Postupně vám budu představovat tři základní postoje, které jsou pro každého úspěšného lídra důležité .Ten první základní zní: […]

JAK se nechat okolím dovést k úspěchu

“ Život je tak rafinovaný, že si někdy ani nevšimnete, když procházíte dveřmi, za jejichž otevření jste se kdysi modlili.” – Briana WIESTOVÁMimořádné výsledky vyžadují velkou odpověď. Vysoce úspěšní lidé rádi sahají k mezím úspěchu. Nejenom že sní o tom, co je mimo jejich dosah, oni po tom hluboce touží. Vědí, že tento typ odpovědi […]

JAK to mohu dělat lépe

„Člověk patří tam, kam ho to táhne.“ Dr. Wernher von BRAUNZáklad úspěchu – pravidelně na něčem pracovat, dokud to něco nezačne pravidelně pracovat pro nás. Když se podřizujete disciplíně, v zásadě se cvičíte jednat určitým způsobem. Dělejte to dostatečně dlouho a stane se z toho rutina – jinými slovy návyk. A stejně tak je to i […]

JAK zlepšit výsledky

„Věřte tomu, že je něco proveditelné a váš rozum najde cesty.“ David J. SCHWARTZUvědomte si, na čem momentálně nejvíce záleží, a věnujte tomu svou úplnou pozornost. Když se toho snažíte dělat najednou příliš mnoho, nejspíše neuděláte nakonec nic. Svět ve kterém dnes žijeme je přehlídkou rušivých požadavků – notifikací, na současnou práci. Zatímco se poctivě snažíte […]

JAK udělat ze seznamu úkolů, seznam úspěchů?

“Věci, které jsou nejdůležitější, nekřičí vždy nejhlasitěji.“ – Bob HAWKE Ze seznamu úkolů se stane seznam úspěchů, když na něj použijete Paretův princip. Ukazuje se, že Paretův princip je stejně reálný jako gravitační zákon, a přesto většina lidí nevidí jeho důležitost. Nejde jen o teorii – je to dokazatelná a předvídatelná jistota přírodního dění a jedna […]

JAK se postarat, aby jste každý den dělali to, na čem nejvíce záleží?

“Věci, na kterých nejvíce záleží, nesmějí záviset na věcech, na kterých záleží nejméně.“ Johann Wolfgang GOETHEJAK řekl Henry David Thoreau (americký filosof, jeden z hlavních představitelů transcendentalismu, esejista, moralista a básník) : „Nestačí být pilný, to jsou i mravenci. Otázka zní, čemu tu píli věnovat?” Vyřídit sto úkolů z jakéhokoli důvodu je chabou náhražkou vyřízení […]

JAK docílit úspěchů vírou v úspěch

„Úspěch je jednoduchý. Dělejte to, CO je správné, a dělejte to správným způsobem ve správný čas.“ Arnold H. GLASOWÚspěch je v nás! Každý člověk si přeje dosáhnou úspěchu! Úspěch je velkým životním cílem. Úspěch znamená svobodu, sebeúctu a sebeuspokojení. Úspěch ale také znamená, že můžete podporovat lidi, kteří jsou na vás závislí. Každý den začínají lidé […]

JAK nastoupit cestu k úspěchu

„Abychom prošli tou nejtěžší cestou, stačí, když vždycky uděláme jen jeden krok; ale musíme dělat jeden za druhým.“ Čínské příslovíJeden krok, může znít nudně, ale je to stále pravda. Bez ohledu na důvod nebo cíl, cesta k čemukoli vždy začíná jedním krokem. Když odstraníte meze svého uvažování, rozšíříte meze svého života. Můžete doufat ve velký život […]

JAK sestavit denní plán pro dosažení mimořádných výsledků – část 1.

“Je-li neuspořádaný stůl znakem neuspořádané mysli, čeho je potom znakem prázdný stůl?“ Albert EINSTEINVelké úspěchy a mimořádné výsledky vyžadují hodně energie. Jde o to naučit se ji získat a udržet si ji. CO tedy můžete dělat? Meditujte a modlete se, abyste získali duchovní energii – pohlížejte na sebe jako na úžasný biologický stroj, a vezměte v […]