Nemusím vždy vědět, kam se ubírám - ale vždy bych měl vědět, zda jdu správným směrem …

Jde o to, že na světě, stejně tak jako v našich hlavách, je mnoho hlasů a mnohdy mocných, které nám říkají, CO máme dělat, anebo “jestě lépe” JAK máme žít. Od útlého dětství jsou nám vštěpovány modely určitého chování, mnohdy bez ohledu na naše potřeby. A právě naše potřeba “PROČ ráno vstáváme z postele …”, je určující při zformulování našich cílů.🎯
Primárním cílem každého znás, je vést spokojený život. Takový život, ve kterém jsou v souladu tři věci : to kým jsme  v CO věříme a CO děláme. Tyto tři věci věci utvářejí naši vizi 💭- naše poslání. A pokud vám v životě budou tyto souvislosti chybět  - pak následkem tohoto konání je zklamání a nespokojenost, která se promítá hlavně do našich vztahů 💔. A naoplátku, naše vztahy z 80% ovlivňují míru naší vnitřní spokojenosti. Když ale vidíte spojení mezi tím, kým jste v CO věříte a CO děláte, poznáte, kdy se ubíráte správným směrem, kdy dochází k napětí a kdy potřebujete výrazně změnit kurz. JAK tedy najít vlastní cíle a zároveň zjistit CO je a CO není v našem životě možné? 
Sepište si dvě úvahy. Úvahu o pohledu na práci 💼 a druhou úvahu o pohledu na život ❤️. Potom najděte průnik, ve kterém se oba pohledy vzájemně doplňují. Identifikujte oblasti ve kterých si naopak odporují a určete, JAK se oba pohledy vzájemně ovliňují. Vyšetřete si na to prosím dostatek času ⏰ - ve většině případů tato úvaha povede k úpravě jednoho nebo obou vašich pohledů. Odměnou vám bude zjištění, Co je a CO není ve vašem životě možné. 
V následujícím příspěvku se budu věnovat tématu: JAK dát svému životu smysl. Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?