„Ještě nikdo nelitoval toho, že ze sebe vydal to nejlepší.“ George HALAS

JAKÝ postoj máte ke své současné práci vy? Vnímáte své aktuální místo za důležité? 


PROČ se vás na to ptám? To je jednoduché. Postoj člověka k práci prozrazuje mnoho o něm a o jeho schopnosti rozvíjet se tak, aby mohl převzít větší odpovědnost. Existuje velmi těsná souvislost mezi úctou člověka k práci a jeho pracovním výkonem. Když si například, při nástupu na novou pracovní pozici budete myslet, že jste slabí, že vám chybějí nepostradatelné schopnosti, že nejste prvotřídní - jste odsouzeni k průměrnosti. Raději si myslete: Jsem důležitý. Mám vše CO je třeba. Umím pracovat prvotřídně. Moje práce je důležitá. Když budete myslet tímto způsobem - váš úspěch je zaručený.
JAK to vše souvisí s tím JAK nás vidí okolí? Velmi, protože jediným skutečným základem, který mají ostatní lidé, aby vás mohli posuzovat jsou vaše činy. A vaše činy jsou řízeny vaším myšlením. Nezapomínejte proto, že jste tím, CO si myslíte. Pokud si zachováte pozitivní postoj ke své práci, nebo na činnosti které jsou před vámi, zachováte si kvalitativně vysoký výkon. A toho si okolí všimne určitě! Myslete tedy velkoryse za všech okolností. Myslete na to, že máte spoustu schopností a dovedností které vám umožňují odvádět prvotřídní práci, tak ji odvádějte. Když budete svouji práci považovat za důležitou, okolí si toho všimne! 

V následujícím příspěvku se zaměřím na to JAK naše okolí utváří naše myšlenky. 
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.