​„Zjednodušte některým lidem slovník a nebudou mít co říct…“ Karel ČAPEK

Člověk je produktem, svého životního prostředí. Naše každodenní činnosti - ještě lépe návykynaše uvažování - neboli rozumje řízeno naším vědomím. 

Když tedy rozum jakýmkoliv způsobem pracuje v náš prospěch, “bere si svou potravu” výhradně z našeho vědomí. A podle toho JAK je naše vědomí utvářeno, produkuje rozum v rámci uvažování myšlenky. Myšlenky jsou takovím oslím můstkem mezi “naší virtuální realitou” a skutečným - “reálným světem”. Mezi světem duchovním a hmotným. A myšlenky zase mohou být buď pozitívní - konstruktivní, nebo negativní - destruktivní. Zkrátka, naše myšlenky, jsou utvářeny naším vědomím!
Naše vědomí - zjednodušeně řečeno - je utvářeno naším okolím - tzv. Životním prostředím, v kterém se pohybujeme. To se zkládá z mnoha podnětů, které vnímáme buď napřímo - zima, teplo, radost strach, nebo “běží někde “v úsporném režimu našeho podvědomí. A právě 80% podnětů které vnímáme, jsou lidé. Lidé které milujeme, obdivujeme, nebo naopak lidé, které odmítáme. Mezi další podněty, které výrazně ovlivňují naše vědomí resp. uvažování také patří:
  •  zvířata a rostliny, které jsou našemu srdci blízké nebo naopak v nás vzbuzují odpor 
  • hudba, kterou posloucháme - která nás vnitřně drásá 
  • knihy, které čteme - které nás svými výpovědmi nutí přemýšlet, a tak v nás vyvolávají nové myšlenkové proudy
  • a konečně i události veřejného života - s nimiž buď souhlasíme, nebo je odsuzujeme.
Tohle všechno a ještě mnohem víc, utváří naše vědomí. Experti se shodli na tom , že osobnostmi kterými jsme dnes - náš charakter, naše snahy, dokonce náš životní postoj, - jsou výsledkem našeho dosavadního životního prostředí. 

Lze tedy usoudit, že naše budoucí životní prostředí určí JAKÝM člověkem budu za pět, deset nebo dvacet let. Jaké budu mít návyky a uvažování, které je řízeno mým vlastním vědomím. Resp. JAKÉ bude mé vědomí, utvářet myšlenky.
 
V následujícím příspěvku se budu věnovat tomu, JAK se nechat svým okolím dovést k úspěchu.Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte.