“Žádná správná volba neexistuje - pouze dobrý proces výběru” ...

Vždy rosteme od přítomnosti do budoucnosti. Proto se také neustále měníme. S každou změnou v našem životě, přichází nová výzva. Žijeme ve světe který se mění rychleji, než kdy před tím a život není NIKDY dokončený - dokud neskonční! JAK tedy vlastně dnes žijeme? Jaký vliv má naše práce 💼 a postavení na naše zdraví 💔? Možná, že všichni vlastně chceme v životě totéž - zdraví a dlouhý život, práci, která nás baví a má význam, lásku a smysluplné vztahy ❤️ a přitom hromadu zábavy - liší se však způsob, jakým uvažujeme o možnostech. JAK tedy vlastně zjistit CO od života skutečně chci? CO|je a CO není ve vašem životě možné?

Napište si krátkou úvahu o svém pohledu na práci a krátkou úvahu o pohledu na život. Nechci po vás závěrečnou esej - nikdo vás přeci nebude známkovat! Ale nedělejte to jen v duchu - opravdu si to sepište - nejlépe na papír! Pokuste se s úvahou vejít na jednu stránku A4. Úvaha by vám tak měla zabrat max 30 min. 
Pohled na práci 💼by měl zohlednit důležité aspekty s pojené s tím, CO je vlastně práce a CO pro vás dobrá práce znamená. Nedělejte seznam toho CO a KOLIK od své práce očekáváte, ale spíš obecné “prohlášení”. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • CO pro vás práce znamená?
 • JAK s tím souvisejí peníze?
 • JAK s tím souvisejí zkušenosti, růst a naplnění?
 • JAK to souvisí s vámi, s ostatními a celou společností?
 • JAK definujeme dobrou nebo užitečnou práci?
 • PROČ pracovat?
V úvaze o pohledu na život se zase pokuste sepsat všechny důležité hodnoty a názory, na nichž stojí vaše chápání života. Váš pohled na život totiž poskytuje definici toho, CO bývá nazýváno “Věci na kterým vám nejvíce záleží”❤️
Tady je několik otázek, často řešených při psaní pohledu na život:

 • CO je dobré a CO špatné?
 • JAKÝ účel nebo smysl má život?
 • JAKÝ je vztah mezi jednotlivcem a ostatními?
 • JAK do toho zapadá rodina, stát a zbytek světa?
 • JAKOU úlohu mají v životě radost, smutek, spravedlnost, nespravedlnost láska, mír a spory
 • PROČ tu jsme?
Až skončíte, zvýšíte svou schopnost žít smysluplný život - takový v němž panuje soulad mezi tím kým jste v CO věříte a CO děláte! Přesto, ale nakonec pravděpodobně zjistíte, že jediné na čem v životě záleží je pocit svobody. Svobody, být sám sebou a nést odpovědnost za to KDO jsem, CO dělám a za čím jdu...

PATŘÍTE DO RIZIKOVÉ SKUPINY LIDÍ SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ?