“Věci, na kterých nejvíce záleží, nesmějí záviset na věcech, na kterých záleží nejméně.“ Johann Wolfgang GOETHE

JAK řekl Henry David Thoreau (americký filosof, jeden z hlavních představitelů transcendentalismu, esejista, moralista a básník) : „Nestačí být pilný, to jsou i mravenci. Otázka zní, čemu tu píli věnovat?” Vyřídit sto úkolů z jakéhokoli důvodu je chabou náhražkou vyřízení byť jen jediného úkolu, pokud je skutečně zásadní. Na všem nezáleží stejně a úspěch není hra, kterou vyhrává ten, KDO toho udělá nejvíce. Přesně tak se ta hra ale často hraje. Úspěšní lidé pracují jinak. Mají nadání vidět to podstatné. Rozmyslí si, na čem záleží, a pak se tomu věnují. Úspěšní lidé udělají dříve to, CO ostatní plánují udělat později, a odkládají, možná na neurčito, to, co ostatní dělají nejdříve. Rozdíl není v úmyslech, ale v prioritách. Úspěšní lidé mají o prioritách vždy jasno.

Čas je jediná deviza kterou nelze vrátit. A čas nám všem byl pevně vyměřen. Proto místo seznamu úkolů potřebujete seznam úspěchů - seznam, který se úmyslně zaměřuje na mimořádné výsledky.
Seznamy úkolů bývají dlouhé; seznamy úspěchů jsou krátké. Podle prvního děláte na všem možném; ten druhý vás nasměruje jedním jasným směrem. Jeden je neorganizovaným přehledem, druhý je organizovanou směrnicí. Není-li seznam vybudován se zaměřením na úspěch, nepřivede vás k němu. Jestliže váš seznam úkolů obsahuje všechno, zavede vás pravděpodobně na různá místa, ale obvykle ne tam, kam se chcete dostat.
JAK tedy úspěšní lidé udělají ze seznamu úkolů seznam úspěchů? Když je tolik věcí, které byste mohli udělat, JAK se rozhodnete, na čem v danou chvíli v daný den nejvíce záleží? To bude tématem příštího článku.
Mezitím se prosím podívejte na stránky flo-in.com, KDE se dozvíte více o důsledcích nesouladu mezi tím KÝM JSTE v CO věříte a CO děláte. Timekeeper. Mr. TIMEKEEPER