fbpx

Category Archives for "blog"

CO | odhalují konce

“Jestli chcete šťastný konec, musíte samozřejmě včas zastavit příběh.” Orson WELLES

O víkendu jsme zapálili první letošní svíčku na adventním věnci a to znamená jediné - rok 2018 se přehoupl do svého posledního měsíce. Spousta z nás začíná bilancovat, někteří už plánují nebo mají naplánovaný rok 2019. A přestože s každým koncem přicházejí i nové začátky, jsou to právě konce, které ve skutečnosti utvářejí naše chování. 

Konce - a nejen ty kalendářní - mohou působit jako pozitivní síla. Mohou nám pomoci nabrat energii k dosažení cíle, vyškrtnout ze života to, CO není podstatné a povznést ducha ne jednoduchým hledáním štěstí, ale komplexnějším účinkem dojetí. Konce stejně jako uzavírání a vyvrcholení odhalují cosi, co je vlastní lidské podstatě: Na konci usilujeme o to, abychom našli význam. Na konci nám vesměs dodává energii snaha překlenout ten kousek, který nám ještě zbývá. Konce nám pomáhají kódovat - zaznamenávat zkušenosti a zážitky, zhodnotit je a rozpomínat se na ně.

JAK využít síly zakončení, uvést ji do každodenní praxe a kde můžete snadno věci ukončit? Začněme už dnes při konci pracovního dne. Místo rychlého úprku domů si během dvou, tří minut sepište, čeho jste od rána dosáhli, protože to, že děláme pokroky, je v práci ten největší zdroj každodenní motivace. Poslední dvě minuty věnujte náčrtu plánu na další den. Pomůže vám to zavřít za dneškem dveře a nabrat tolik potřebnou energii na zítřek.

Ještě snazší způsob JAK docenit sílu zakončení a vylepšit vlastní schopnost vytvářet konce: sáhněte do poličky pro některé své oblíbené knihy a nalistujte konec. Přečtěte si poslední věty. Přečtěte je znovu. Chvíli nad nimi přemýšlejte. Možná si je rovnou vtisknete do paměti…

“A tak sebou zmítáme dál, lodě deroucí se proti proudu, bez přestání unášeni zpátky do minulosti.”
Velký Gatsby, Francis Scott Fitzgerald

CO | rozhoduje o úspěchu

"Existuje pět základních vlastností, které dělají každý tým skvělý: komunikace, důvěra, kolektivní odpovědnost, starostlivost a hrdost. Rád si představuji každou z nich jako oddělený prst na pěsti.“

Mike KRZYZEWSKI, americký basketbalový hráč a trenér, 1947

Ve středečním příspěvku JAK | vybudovat úspěšný tým, který byl publikován na blogu stránek flo-in.com, jsem se věnoval otázce JAK fungují úspěšné týmy. V dnešním příspěvku se více zaměřím na psychologii uvnitř týmu spíže než na klíčové normy úspěšného týmu.

Všichni jsme součástí nějakého týmu. Ten úplně první tým je ten, který jsme si vybrali v den, kdy jsme přišli na tento svět. Rodina. Někdo v tomto týmu stráví 18 let, jiný 25 a další zase celý život. Většina z nás si však časem vybuduje svůj vlastní tým. Vlastní rodinu. A s příchodem dítěte začíná vše nanovo. Snad největší zatěžkávací zkouškou tohoto týmu je období adolescence našich dospívajících dětí. Jednoho dne se ráno probudíte a u snídaně mezi vámi sedí někdo jiný. Někdo, kdo se najednou snaží prosadit vlastní názor, nápad, myšlenku. Při její realizaci si pak vymezuje vlastní hranice, a tím se také většinou dopouští porušení pravidel a povinností - v lepším případě v rámci rodinného prostředí. Toto jeho chování pak náladě uvnitř rodiny - týmu moc neprospívá, o pracovní morálce ani nemluvě. Nechci zde rodinu srovnávat s pracovním týmem, ale jistá paralela zde určitě je.

V pracovním týmu, na rozdíl od rodiny, nemusejí být všichni přátelé. A přesto jsou některé týmy více úspěšné než jiné. PROČ? Protože větší část jejich členů je více sociálně citlivá a to zajistí, že je každý slyšet. To vytváří pocit psychologického bezpečí. Profesorka Harvardu Amy EDMONSON říká: "Nejlepší taktikou JAK dosáhnout psychologického bezpečí je mít vůdce, který jde týmu příkladem.

Je velice důležité vtáhnout  členy týmu do děje, ať už tím, že se leader snaží, aby měl každý pocit, že je mu nasloucháno nebo zahájí schůzku slovy: ... "možná, že na něco zapomenu, takže potřebuji, abyste mě  sledovali a případně mě opravili' nebo vyzve někoho z týmu, kdo už dlouho nemuvil. To je ohromě důležité. Ve výzkumných studiích Edmonsonové se ukázalo, že týmy s nejsilnější atmosférou psychologického bezpečí byly zároveň těmi, ve kterých byli jejich leadeři vzorem pro naslouchání a sociální senzitivitu. Povzbuzovali členy týmu, aby se nebáli mluvit. Hovořili o svých emocích. Nepřerušovali v řeči ostatní a snažili se odhadnout, JAK lidé zareagují a pracovali na modifikaci těchto reakcí. Jestliže v týmu každý může říct CO potřebuje a je při tom dostatečně respektován členy uvnitř týmu, vzniká psychologické bezpečí. 
 
Atmosféra rozhoduje o úspěchu a stabilitě jednotlivce, týmu, společnosti a v konečném důsledku i rodiny.

Přeji vám úspěšný, pohodový pátek a klidný víkend ....

JAK | vybudovat úspěšný tým


„Design není to, jak věci vypadají. Design je to, jak fungují.“ Steve JOBS
 
V pátek jsem se věnoval základní otázce JAK důležitý je tým pro úspěch. Dnes na toto JAK naváži přidáním otázky CO v duchu Simona Sineka. V roce 2013 výzkumníci z Googlu zahájili projekt Aristoteles. Cílem projektu bylo zjistit, JAK fungují týmy. Po dva roky vedli rozhovory, prováděli regresivní analýzy a rozebírali statistiky. Prověřili desítky dat.

Na CO přišli? My lidé obecně máme za to, že pro vybudování úspěchu potřebujeme "Lidská ESA". Ať se podíváte do jakéhokoliv oboru lidské činnosti, všude nám jsou podsouvány hvězdy, kapitáni, lídři, guruové... Pravdou je, že výzkum toto nepotvrdil. Závěr, který zjistili je, že můžeme vzít tým průměrných lidí a když je naučíme správně spolu vycházet, dosáhnou věcí, které by žádná hvězda nikdy sama nedokázala. CO je tedy společné pro úspěšné týmy a JAK je vybudovat? To je otázka za milion dolarů, na kterou se snažil odpovědět Laszlo Bock při prezentaci výsledků projektu Aristoteles.

Laszlo Bock to při prezentaci výsledků projektu Aristoteles v r. 2015 pojmenoval "PĚT KLÍČOVÝCH NOREM". Pět klíčových norem, chcete-li hodnot, společně sdílených v rámci jednoho týmu, udělá z průměrných lidí lidi úspěšné. Které to jsou?

 - Tým potřebuje věřit, že jejich práce je důležitá.
 - Tým musí mít pocit, že jejich práce má pro každého z jejich členů osobní význam.
 - Tým potřebuje mít a znát přesně definované role jednotlivých členů a jejich cíle.
 - Členové týmu potřebují tzv. "Psychologické bezpečí".

A právě "Psychologické bezpečí" je to, co udělá z vašeho týmu "hvězdný tým". CO to je, PROČ je to natolik důležité a JAK psychologické bezpečí vytvořit,  bude tématem našeho pátečního příspěvku.

Přeji vám úspěšný start do nového dne a pohodovou středu ...


Použitý zdroj: DUHIGG, Charles. What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team. New York Times [online]. 2016 [cit. 2016-08-08]

JAK | důležitý je tým pro úspěch


“Najímáme lidi, aby nám řekli CO máme dělat, ne naopak.” Steve JOBS
 
Otázka za milion dolarů - "CO stojí za úspěchem lidí ?” Zase lidi. Úspěšný líder dobře ví, JAK je dobré lidem v týmu mnohem více naslouchat a porozumět jim než nařizovat, CO mají dělat. PROČ je lepší diskutovat než ovládat. PROČ lidi v týmu spíše “tlačit” k vlastním rozhodnutím než rozhodovat za ně. Učit se spíše než vědět a přesvědčovat nežli rozkazovat. JAK tedy poznám úspěšný tým? Tým, do kterého budu investovat svůj čas a svoji budoucnost? V roce 2008 se skupiny psychologů z Carnegie - Mellonovy univerzity v Pittsburghu a Massachussetského technologického institutu MIT zamýšlely, zda je možné zjistit, jaké typy týmů jsou skutečně vynikající. A zda existuje tzv. Kolektivní inteligence - tj. inteligence, která přísluší celé skupině. Našli proto 690 lidí a rozdělili je do padesáti týmů. Co zjistili?

Prémiový obsah

Pro odemknutí prémiového obsahu uveďte Váš email


1. Nejúspěšnější týmy měly normy. Normy, díky nimž všichni do skupiny opravdu dobře zapadli. Týmy si vedly dobře kvůli normám, ne lidem! Správné normy pomohly zvýšit kolektivní inteligenci průměrně nadaných jedinců.
2. Rovnost v distribuci konverzačních příležitostí - jednoduše řečeno každý toho za den namluvil zhruba stejně. Dokud měli všichni příležitost mluvit, týmu se vedlo dobře.
3. Vysokou "sociální senzitivitu"  tzn., dokázali z tónu hlasu, držení těla a výrazu tváře velmi dobře odhadnout, jak se jejich členové cítí. Zajímavé na tom bylo to, že v dobrých týmech se vyskytovalo více žen. PROČ? Prostě proto, že ženy mají ze své podstaty vyšší míru empatie než muži, a to cca o 12%.

Závěr? Hledejte týmy, ve kterých lidé sdílejí své osobní zkušenosti, znalosti a zážitky. Zkrátka kde "mluví jeden přes druhého". Protože všichni mluví tolik, kolik potřebují. Všichni mají pocit, že jsou slyšet a jsou naladěni na řeč jejich těla. Tzn. snaží se odhadnout, jak budou druzí reagovat. Možná, že zde nejsou žádné jedničky, ale když se tahle skupina semkne, je celek více než souhrn jeho částí. A kdo ví, třeba se z vás díky vašim jedinečným schopnostem, znalostem a dovednostem stane lídr. Úspěšný lídr úspěšné skupiny.

Přeji vám, úspěšný, pohodový pátek a klidný víkend .....

PROČ | je rebelská průbojnost důležitá – nejen pro ÚSPĚCH


„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“
                                                                                            - George Bernard SHAW  
 
V sobotu jsme si připomněli 17. listopad 1939 a 1989. Listopadové události roku 1989 jsem prožíval jako student 3. ročníku SPŠ Strojnické v Plzni a člen stávkového výboru. Při sledování sobotních večerních zpráv na ČT24 mě až zamrazilo. Tématem těchto listopadových zpráv bylo to, JAK mladí lidé “hledají” hodnoty. Takové hodnoty jako jsou pravda, láska a svoboda. SVOBODA je jedna ze základních lidských a pro mne i životních hodnot. Ať už se jedná o svobodu finanční, svobodu s možností pracovat odkudkoliv, kdekoliv a s kýmkoliv. Ale také mít možnost svobodně se rozhodnout a přitom zažívat pocit uspokojení. Pro mě je SVOBODA jedna z těch hodnot, kvůli které ráno vstávám z postele. Ve své podstatě je svoboda mojí motivací!

Prémiový obsah

Pro odemknutí prémiového obsahu uveďte Váš emailKdyž neurochirurgové studovali JAK se motivace projevuje v našem mozku, jistý francouzský neurolog Habib zjistil, že lidé ztrácejí motivaci kvůli emoční otupělosti. Jeho pacienti měli poškození striata. Bránilo jim pociťovat uspokojení z možnosti rozhodovat se. Jejich motivace ustrnula, protože zapomněli, jaký je to dobrý pocit, když si mohou vybrat. Tato teorie pak poukazuje na to, JAK můžeme sobě i druhým pomoci posílit vnitřní místo kontroly. Oceňujme iniciativu a chvalme motivované lidi. A začněme tam, kde máme největší míru vlivu. U nás doma - v rodinách!

Měli bychom pochválit např. našeho školáka/čku, který najde vlastní řešení problému. Vím, že se to snadno řekne a hůře dělá, protože jednoho školáka - teenagera “mám" doma. Většinou se radujeme ze sebemotivace jen do chvíle, kdy náš milovaný "teenager" začne kašlat na pravidla. Jenže právě takto se místo vnitřní kontroly posiluje. To je to, CO nám pomáhá učit naši mysl, jaký je to fajn pocit, když má člověk na věci vliv. Pokud tedy neuplatňujeme svůj nárok na schopnost sebeurčení a neoceňujeme se za rebelskou průbojnost, naše schopnost sebemotivace tak může zakrnět. Navíc si potřebujeme dokázat, že naše rozhodnutí mají význam. Když začneme pracovat na novém úkolu nebo se chystáme splnit nepříjemnou povinnost, měli bychom se na chvíli zastavit a položit si otázku PROČ. Jakmile se totiž začneme takto ptát, z malých úkolů se stane součást větších, smysluplných plánů, cílů a hodnot právě takových, jako jsou pravda, láska a svoboda. Postupně si tak uvědomíme, JAK drobné povinnosti zesilují emoční uspokojení, protože nám dokazují, že děláme užitečná rozhodnutí a opravdu máme svůj život pod kontrolou.  

V konečném důsledku pak lidé - nejen ti mladí - přestanou hledat životní hodnoty a namísto toho je budou sami utvářet. Převezmou tak zodpovědnost sami za sebe a za svůj život ...

JAK|se pohnout z místa směrem k úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, V.den

"Neustále se bavím se šéfy různých firem a říkám jim: ,Den před tím, než se z něčeho stane skutečný převrat, to zní jako bláznivý nápad. Kdyby nešlo o bláznivý nápad, nebyl by to převrat, ale jen dílčí vylepšení. Takže, kde ve své firmě testujete bláznivé nápady?" Peter DIAMANDIS

Prémiový obsah

Pro odemknutí prémiového obsahu uveďte Váš email


Poslední dobou stále více slýchám “Jsem vyhořelý…., zaseknutý…., hledám něco nového…, chci něco změnit…., takhle už to dál nejde! Většinou jde o životní oblasti VZTAHY a PRÁCE. V RUNNÍm Zamyšlení, VII.týden, II.den jsem se věnoval tomu JAK “vybalancovat” vlastní život. Hlavní myšlenkou tohoto příspěvku je, že práce je jedinou životní oblastí, kterou lze plánovaně změnit od základu bez dopadu do dalších životních oblastí! JAK?

Probalistic model.jpegVětšina lidí dělá to stejné. Pokud chtějí změnu v práci, dívají se na volná pracovní místa a hledají zaměstnání, které by podle všeho byli schopni získat. Popravdě, jde o jeden z nejhorších způsobů JAK změnit práci a také má nejnižší míru úspěšnosti. Jde o pouhé lapání po čemkoli, CO je na dosah a je velice nepravděpodobné, že takto plánovaná změna povede k dlouhodobé spokojenosti. Pokud opravdu chcete změnit práci – a nemusí jít přímo o změnu zaměstnavatele či změnu ve vaší kariéře, nemůžete vědět CO za změnu chcete, dokud nezjistíte, CO byste mohli chtít. Ptejte se sami sebe, zda opravdu chcete změnit profesi, zaměstnvavetele či dokonce obor. Obrovské množství lidí se totiž zasekne na první dokonalé nebo jediné myšlence, která vyřeší problém, zodpoví otázku a dostane je ze situace ve které se právě nacházejí. Přesvědčení o existenci jediné správné myšlenky vede k obrovskému stresu a nerozhodnosti.

A právě  v tomto okamžiku je dobré zapojit tzv. “Propabilistické myšlení ” viz. PROČ|úspěšní lidé více přemýšlí o budoucnosti.  Tedy pravidlo “Čím více, tím lépe”, protože více nápadů znamená přístup k lepším nápadům a lepší nápady vedou k lepšímu řešení. Tedy, když se probíráme hromadou možností, zvyšují se šance k nalezení takového řešení, které skutečně nabíjí energií, zároveň se zvyšuje i šance na vytvoření něčeho, co funguje a co si zamilujeme! Více nápadů prostě a jednoduše přináší více postřehů.

A ještě jeden postřeh na závěr. Největším nepřítelem kreativity je posuzování. Náš mozek spolehlivě monitoruje chyby, jež by mohly nastat, a tím neúmyslně zvyšuje pravděpodobnost přesně onoho omylu. Jedná tak na základě kognitivního mechanismu, který je nám všem vlastní a který popsal harvardský psycholog Daniel WEGNER v roce 1956 – viz: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/. Chceme-li tedy ze sebe dostat všechny nápady na to JAK|se pohnout z místa směrem k úspěchu, musíme potlačit soudy a umlčet vnitřního kritika a musíme přijmout dvě zásady:

  1. Zvolím si lépe, mám-li na výběr z více dobrých nápadů.
  2. Nikdy nevybírám hned první řešení jakéhokoliv nápadu. 

Přeji vám úspěšný a pohodový pátek a klidný víkend …

 

CO|je CORE úspěchu?

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, IV.den

“Produktivita je pro roboty. Nejsilnější lidskou stránkou bude kladení otázek, kreativní činnosta zážitky.” Kevin KELLY

Talent, dovednost a usilí, flow.

Dovednost a usilí je jediná cesta k úspěchu. Pokud dokážeme do obou oblastí zapojit flow, respektive naše silné stránky, pak dokážeme lépe udržet pozornost – focus, pro rozvoj našeho talentu, který je  základním kamenem naší dovednosti. JAK to převést do praxe? Core&Data.jpg

V příspěvku JAK|dosáhnout každodenních úspěchů, jsem popsal PROČ je důležité vést si záznamy o činnostech ve stavu flow. Dnes se na tyto záznamy podíváme jako na data pro techniku zvanou “Inženýrský tvůrčí proces” o které jsem psal v příspěvku JAK|využít informace pro dosažení úspěchu. Jdeme na to …

Zhruba po dvou týdnech dostatečného množství záznamů si najednou začneme všímat zajímavých věcí. Jakmile začnete věnovat pozornost svým každodenním činnostem, všimnete si, že některé záznamy by mohli být konkrétnější. Lépe řečeno, abychom dokázali určit CO funguje a co ne, ve vztahu ke stavu flow, musíme si přiblížit některé činnosti s co nejvyšší přesností. Čím lépe to dokážeme, tím lépe jsme schopni najít směr své cesty k úspěchu. Pokud tedy dokážeme k dané činnosti přiřadit i emoce např. ” psaní příspěvku na blog – cítil jsem nadšení a potěšení“, protože mohu předávat své zkušenosti a znalosti, bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházím, otevírají se nám dveře k lepšímu podvědomí o nás samotných. A právě tento poznatek, nás pak může směřovat k hledání příležitostí v našem životě. K příležitostem, ve kterých mohu uplatnit svůj talent a tím rozvíjet svoji dovednost.

Až budete tedy hledat svoje příležitosti, zkuste ze svých poznámek vytěžit co nejvíce. Snažte se, zapisovat si všechno, být co nejúpřímnější a nesoudit sami sebe – ohledeně vlastní zkušenosti nemůžete mít dobré ani špatné pocity!

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

1

JAK|dosáhnout každodenních úspěchů

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, I.den 
“Jsme přesně tím, kým předstíráme být.” Kurt VONNEGUT

Každá práce či kariéra zahrnuje části, které jsou otravné a těžké, a ty které nás těší a dodávájí nám pocit že jsme naživu. Pokud vám ale většina činností v zaměstnání, či v podnikání nedává ten pocit že žijete, ve skutečnosti vás zabíjí! Notebook CMOdhadem v práci za celý život strávíme  zhruba 90 – 120 tisíc hodin a nebaví-li vás vaše práce, pak s vaším životem to nebude o nic lepší. Pokud, se ale opíráte o vaše silné stránky, jste často ve stavu plynutí – flow, pak vás danná činost nabíjí aenergií a domů se vracíte s vyšší hladinou energie než ráno před odchodem. Je tedy důležité věnovat pozornost tomu JAK moje práce odpovídá mým hodnodotám a prioritám – JAK souvisí s mojí osobností a s tím v CO věřím. JAK tedy zjistit, které typy pracovní činnosti mne motivují a které ne? Vždyť den, je plný mnoha okamžiků. Některé z nich jsou skvělé a některé zase nestojí za nic a většina je někde mezi tím. A protože jsem jako většina lidí, také jsem podobným věcem něvěnoval příliš velou pozornost až do doby vyhoření. Takže?

Doporučuji si vést záznamy o činnostech ve stavu flow, tak aby jste zachytili co nejvíce užitečných informací. Pro někoho stačí 2x za týden, já si je zapisuji denně – používám k tomu zápisník pro každodenní záznamy. Druhým krokem je reflexe. Prohlížím si své záznamy o činnostech – obvykle jedenkrát za týden – a hledám co u mne funguje a co ne. Na základě toho pak upravuji svůj kalendář tak, aby aktivity které jsou těžké a “otravné”, byly vyváženy těmi, při kterých zažívám flow, a které mi dodávají pocit, že jsem naživu. Díky této kombinaci jsem tak jsem schopen trvale a dlouhodobě dosahovat každodenních úspěchů v práci, v rodině a hlavně v osobním životě!

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

 

1

JAK|spolu souvisí pozornost, flow a úspěch

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, II.den

“Lůzři mají cíle. Vítězové mají systém” Scott ADAMS

Pozornost je součástí mnoha duševních operací. Mezi ně patří porozumění, paměť, učení, vnímání vlastních pocitů a jejich příčin atd, atd… JAK si budeme v životě počínat, zda úspěšně či naopak, záleží z velké části na naší pozornosti. Pozornost se do značné míry cholvá jako sval. Používáme-li ji správně roste. Pozornost nás spojuje se světem, tvaruje a určuje naši zkušenost.
FocusLens.jpegPak je tu jakési jádro pozornosti – kognitivní sval, umožnující nám sledovat nit nějakého příběhu, dokončit úkol, učit se, nebo tvořit.  To vše nás stojí energii. Mozek je totiž velice hladový orgán, který vyžaduje obrovský přísun energie. Ze zhruba dvou tisíc kalorií, které za den přijmeme, spotřebujeme na provoz mozku pět set kalorií. Nelze se tedy divit, že způsob jakým investujeme svou pozornost je zcela rozhodující. Ať již ve vazbě na naše počínání, ale také ve vazbě na dostatek či nedostatek naší energie během dne.

Některé naše aktivity naši enerii šetří, zatímco jiné odčerpávají. Tyto energie je dobré sledovat. Například nuda nás připravuje o hodně energie, zrovna tak jako hádka s někým blízkým. A čím více se naše zásoba energie snižuje, tím se  rozostřuje naše pozornost, a tím méně se nám daří. V extrémních případech se člověk utápí v pocitech bezmoci, bezvýchodnosti a sebelítosti, případně prožívá paniku a katastrofické pocity, vedoucí k úzkostým duševním poruchám.

Naproti tomu stav flow nám napomáhá úspěšně dokončit započatý úkol, učit se, ale také zdárně tvořit. A jak jsem uvedl ve včerejším příspěvku – JAK|flow napohámá k úspěchu, k dosažení plynutí je třeba spojit, to CO děláme, s tím CO máme rádi. Pak nám práce přináší veliké uspokojení a úspěch. Přesto tento stav, zažívá jednou denně asi jen 20% lidí a okolo 15% lidí se do stavu flow během běžného dne ani nedostane. Tito lidé jsou povětšinu dne ve stresu, nebo se nudí.

Proto je velice užitečné sledovat v průběhu dne, kam naše energie proudí a PROČ. Jedině tak, jsme schopni lépe využít náš čas a nasměřovat tak náš osobní kompas, na cestu k úspěchu.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

1 2 3 8
>