Category Archives for "LifeDesign"

JAK|se pohnout z místa směrem k úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, V.den

„Neustále se bavím se šéfy různých firem a říkám jim: ,Den před tím, než se z něčeho stane skutečný převrat, to zní jako bláznivý nápad. Kdyby nešlo o bláznivý nápad, nebyl by to převrat, ale jen dílčí vylepšení. Takže, kde ve své firmě testujete bláznivé nápady?“ Peter DIAMANDIS

Poslední dobou stále více slýchám „Jsem vyhořelý…., zaseknutý…., hledám něco nového…, chci něco změntit…., takhle už to dál nejde! Většinou jde o životní oblasti VZTAHY a PRÁCE. V RUNNÍm Zamyšlení, VII.týden, II.den jsem se věnoval tomu JAK „vybalancovat“ vlastní život. To hlavní myšlenkou tohoto příspěvku je, že práce je jedinou životní oblastí, kterou lze plánovaně změnit od základu, bez dopadu do dalších životních oblastí! JAK?

Probalistic model.jpegVětšina lidí dělá to stejné, chtějí li změnu v práci, dívají se na volná pracovní místa a hledají zaměstnání, které by podle všeho byli schopni získat. Popravdě, jde o jeden z nejhorších způsobů JAK změnit práci, a také má nejnižší míru úspěšnosti. Jde o pouhé lapání po čemkoli CO je na dosah, a je velice nepravděpodobné, že takto plánovaná změna povede k dlouhodobé spokojenosti. Pokud opravdu chcete změnit práci – a nemusí jít přímo o změnu zamestnavatele, či změnu ve vaší kariéře, nemůžete vědět CO za změnu chcete, dokud nezjistíte, CO byste mohli chtít. Ptejte se sami sebe, zda opravdu chcete změnit profesi, zaměstvavetele či dokonce obor. Obrovské množství lidí, se toiž zasekne na první , dokonalé nebo jediné myšlence, která vyřeší problém, zodpoví otázku a dostane je ze situace ve které se právě nacházejí. Přesvědčení o existenci jediné správné myšlenky vede k obrovskému stresu a nerozhodnosti.

A právě  v tomto okamžiku je dobré zapojit tzv. „Propabilistické myšlení “ viz. PROČ|úspěšní lidé více přemýšlí o budoucnosti.  Tedy pravidlo „Čím více, tím lépe“, protože více nápadů znamená přístup k lepším nápadům a lepší nápady vedou k lepšímu řešení. Tedy, když se probíráme hromadou možností, zvyšují se šance k nalezení takového řešení, které skutečně nabíjí energií, zároveň se zvyšuje i šance na vytvoření něčeho, co funguje a co si zamilujeme! Více nápadů prostě a jednoduše přináší více postřehů.

A ještě jeden postřeh na závěr. Největším nepřítelem kreativity je posuzování. Naš mozek spolehlivě monitoruje chyby, jež by mohli nastat a tím neúmyslně zvyšuje pravděpodobnost přesně onoho omylu. Jedná tak na základě kognitivního mechasmu, který je nám všem vlastní, a který popsal harvardský psycholog Daniel WEGNER v roce 1956 – viz: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/. Chceme-li tedy ze sebe dostat všechny nápady na to JAK|se pohnout z místa směrem k úspěchu, musíme potlačit soudy a umlčet vnitřního kritika a musíme přijmout dvě zásady:

  1. Zvolím si lépe, mám-li na výběr z více dobrých nápadů.
  2. Nikdy nevybírám hned první řešení jakéhokoliv nápadu. 

Přeji vám úspěšný a pohodový pátek a klidný víkend …

 

CO|je CORE úspěchu?

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, IV.den

„Produktivita je pro roboty. Nejsilnější lidskou stránkou bude kladení otázek, kreativní činnosta zážitky.“ Kevin KELLY

Talent, dovednost a usilí, flow.

Dovednost a usilí je jediná cesta k úspěchu. Pokud dokážeme do obou oblastí zapojit flow, respektive naše silné stránky, pak dokážeme lépe udržet pozornost – focus, pro rozvoj našeho talentu, který je  základním kamenem naší dovednosti. JAK to převést do praxe? Core&Data.jpg

V příspěvku JAK|dosáhnout každodenních úspěchů, jsem popsal PROČ je důležité vést si záznamy o činnostech ve stavu flow. Dnes se na tyto záznamy podíváme jako na data pro techniku zvanou „Inženýrský tvůrčí proces“ o které jsem psal v příspěvku JAK|využít informace pro dosažení úspěchu. Jdeme na to …

Zhruba po dvou týdnech dostatečného množství záznamů si najednou začneme všímat zajímavých věcí. Jakmile začnete věnovat pozornost svým každodenním činnostem, všimnete si, že některé záznamy by mohli být konkrétnější. Lépe řečeno, abychom dokázali určit CO funguje a co ne, ve vztahu ke stavu flow, musíme si přiblížit některé činnosti s co nejvyšší přesností. Čím lépe to dokážeme, tím lépe jsme schopni najít směr své cesty k úspěchu. Pokud tedy dokážeme k dané činnosti přiřadit i emoce např. “ psaní příspěvku na blog – cítil jsem nadšení a potěšení„, protože mohu předávat své zkušenosti a znalosti, bez ohledu na čas a místo, kde se právě nacházím, otevírají se nám dveře k lepšímu podvědomí o nás samotných. A právě tento poznatek, nás pak může směřovat k hledání příležitostí v našem životě. K příležitostem, ve kterých mohu uplatnit svůj talent a tím rozvíjet svoji dovednost.

Až budete tedy hledat svoje příležitosti, zkuste ze svých poznámek vytěžit co nejvíce. Snažte se, zapisovat si všechno, být co nejúpřímnější a nesoudit sami sebe – ohledeně vlastní zkušenosti nemůžete mít dobré ani špatné pocity!

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

JAK|dosáhnout každodenních úspěchů

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, I.den 
„Jsme přesně tím, kým předstíráme být.“ Kurt VONNEGUT

Každá práce či kariéra zahrnuje části, které jsou otravné a těžké, a ty které nás těší a dodávájí nám pocit že jsme naživu. Pokud vám ale většina činností v zaměstnání, či v podnikání nedává ten pocit že žijete, ve skutečnosti vás zabíjí! Notebook CMOdhadem v práci za celý život strávíme  zhruba 90 – 120 tisíc hodin a nebaví-li vás vaše práce, pak s vaším životem to nebude o nic lepší. Pokud, se ale opíráte o vaše silné stránky, jste často ve stavu plynutí – flow, pak vás danná činost nabíjí aenergií a domů se vracíte s vyšší hladinou energie než ráno před odchodem. Je tedy důležité věnovat pozornost tomu JAK moje práce odpovídá mým hodnodotám a prioritám – JAK souvisí s mojí osobností a s tím v CO věřím. JAK tedy zjistit, které typy pracovní činnosti mne motivují a které ne? Vždyť den, je plný mnoha okamžiků. Některé z nich jsou skvělé a některé zase nestojí za nic a většina je někde mezi tím. A protože jsem jako většina lidí, také jsem podobným věcem něvěnoval příliš velou pozornost až do doby vyhoření. Takže?

Doporučuji si vést záznamy o činnostech ve stavu flow, tak aby jste zachytili co nejvíce užitečných informací. Pro někoho stačí 2x za týden, já si je zapisuji denně – používám k tomu zápisník pro každodenní záznamy. Druhým krokem je reflexe. Prohlížím si své záznamy o činnostech – obvykle jedenkrát za týden – a hledám co u mne funguje a co ne. Na základě toho pak upravuji svůj kalendář tak, aby aktivity které jsou těžké a „otravné“, byly vyváženy těmi, při kterých zažívám flow, a které mi dodávají pocit, že jsem naživu. Díky této kombinaci jsem tak jsem schopen trvale a dlouhodobě dosahovat každodenních úspěchů v práci, v rodině a hlavně v osobním životě!

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

 

JAK|spolu souvisí pozornost, flow a úspěch

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, II.den

„Lůzři mají cíle. Vítězové mají systém“ Scott ADAMS

Pozornost je součástí mnoha duševních operací. Mezi ně patří porozumění, paměť, učení, vnímání vlastních pocitů a jejich příčin atd, atd… JAK si budeme v životě počínat, zda úspěšně či naopak, záleží z velké části na naší pozornosti. Pozornost se do značné míry cholvá jako sval. Používáme-li ji správně roste. Pozornost nás spojuje se světem, tvaruje a určuje naši zkušenost.
FocusLens.jpegPak je tu jakési jádro pozornosti – kognitivní sval, umožnující nám sledovat nit nějakého příběhu, dokončit úkol, učit se, nebo tvořit.  To vše nás stojí energii. Mozek je totiž velice hladový orgán, který vyžaduje obrovský přísun energie. Ze zhruba dvou tisíc kalorií, které za den přijmeme, spotřebujeme na provoz mozku pět set kalorií. Nelze se tedy divit, že způsob jakým investujeme svou pozornost je zcela rozhodující. Ať již ve vazbě na naše počínání, ale také ve vazbě na dostatek či nedostatek naší energie během dne.

Některé naše aktivity naši enerii šetří, zatímco jiné odčerpávají. Tyto energie je dobré sledovat. Například nuda nás připravuje o hodně energie, zrovna tak jako hádka s někým blízkým. A čím více se naše zásoba energie snižuje, tím se  rozostřuje naše pozornost, a tím méně se nám daří. V extrémních případech se člověk utápí v pocitech bezmoci, bezvýchodnosti a sebelítosti, případně prožívá paniku a katastrofické pocity, vedoucí k úzkostým duševním poruchám.

Naproti tomu stav flow nám napomáhá úspěšně dokončit započatý úkol, učit se, ale také zdárně tvořit. A jak jsem uvedl ve včerejším příspěvku – JAK|flow napohámá k úspěchu, k dosažení plynutí je třeba spojit, to CO děláme, s tím CO máme rádi. Pak nám práce přináší veliké uspokojení a úspěch. Přesto tento stav, zažívá jednou denně asi jen 20% lidí a okolo 15% lidí se do stavu flow během běžného dne ani nedostane. Tito lidé jsou povětšinu dne ve stresu, nebo se nudí.

Proto je velice užitečné sledovat v průběhu dne, kam naše energie proudí a PROČ. Jedině tak, jsme schopni lépe využít náš čas a nasměřovat tak náš osobní kompas, na cestu k úspěchu.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

JAK|flow napohámá k úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XVI.týden, I.den

„Pokud jste v depresi,  žijete v minulosti. Pokud jste v úzkosti, žijete v budoucnosti. Pokud jste v míru, žijete v přítomnosti.“ LAO-C’

FLOW. Dnes tolik propagované slovo. Málokdo však dokáže popsat tento stav nebo jej dokonce vysvětlit. Mihaly CSIKSZENTMYHALYI, který tento jev zkoumá již od 70 let dvacáteho století jej popsal takto: „Když jste ve stavu flow, obvykle nepociťujete žádné štěstí – a to z prostého důvodu, ve stavu flow cítíte jen to, CO je důležité pro danou činnost. Pocit štěstí, by vás jen rozptyloval. Básník uprostřed psaní básně nebo vědec zabraný do výpočtu rovnic, nepociťují štěstí, alespoň ne bez toho, že by  ztratili nit svých myšlenek. FlowTeprve když přestaneme být ve stavu flow, po ukončení činnosti, nebo v okamžiku jejího přerušení, můžeme si dopřád pocity štěstí. A když je báseň dokončena, nebo teorém dokázán, dostaví se příval pohody a uspokojení.“  Zjednodušeně řečeno při prožitku flow lidé zapomínají na sebe samé, přestávají vnímat čas a splývají s tím, k čemu je upřeno jejich vědomí. Dále CSIKSZENTMYHALYI uvádí: „Ke stavu flow, nevedou žádné zkratky. Musíte naopak zapojit své nejlepší vlohy a schopnosti, abyste toho stavu dosáhli.“ Martin SELIGMAN jestě dodává: „Pro dosažení zaujetí je tudíž velmi důležité, umět identifikovat své silné stránky a naučit se je ve svém životě více využívat.“

Můžeme tedy usilovat o to, abychom při práci a povinnostech zapojili dovednosti – silné stránky, které rádi používáme? Rozhodně ano. Pokud se při práci dokážeme plně ponořit do toho CO právě děláme, cítíme radost a netrápíme se v jednom kuse obavami a následky, pak dosáhnete skutečně naplnující a uspokojivý stav  – stav flow. Ať jde o duševní či fyzickou práci. Flow je jedním z klíčů, který nám odemyká dveře na cestu k úspěchu. A v konečném důsledku je to „zábava“. Zábava pro dospělé. A úspěšný život zahrnuje mnoho stavů flow. Proto bychom z něho měli učinit pravidelnou součást našeho pracovního života.

Přeji vám úspěšný start do nového pracovního týdne a pohodové pondělí …

Testy silných stránek:

 

JAK|zjišťovat kam jdete

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, V.den

„Životní moudrost spočívá v eliminování zbytečností.“ Lin YUTANG

WayfindingSystemVčera jsem měl konzultaci s jedním manažerem obchodní skupiny v MLM. Je to úspěšný obchodník. Za pět let u společnosti si vybudoval stabilní síť klientů a pravidelný mesíční příjem, který je dvojnásobkem průměrné mzdy v ČR. Pracuje tak, jako pracují úspěšní obchodníci v jeho oboru. ALE! Je znuděný, nepozorný a necítí se dobře. Jaký je jeho problém? Zklamal ho obchod jako obor? Měl by se raději věnovat něčemu jinému? Vžyď jde JENOM o práci?

Hledání cesty (wayfinding) je pradávné umění, JAK zjišťovat kam jdeme, když vlastně neznáme svůj cíl. Potřebujete k tomu kompas (viz. PROČ|je dobré vytvořit kompas na cestě k úspěchu) a směr. Obchod mého klienta nezklamal. On nevěnoval pozornost svému životu. Ve svých 33 letech neví, CO jej baví a CO ne. JAK 100 hoven?

Zaměřte se na činnosti které vás motivují. Popište si je co nejkonkrétněji. Velice Vám to pomůže při hledání vlastní cesty k úspěchu. Poznámky o tom, kdy jste motivování a plní energie, vám pomohou soustředit se na to CO děláte a zjistit CO funguje.

V pondělí se blíže podíváme na dnes tak propagované Flow. Řekneme PROČ je pro nás důležité jej sledovat a PROČ by mělo být pravidelnou součástí každého dne.

Přeji vám úspěšný, pohodový pátek a klidný víkend …

 

PROČ|je sebemotivace pro úspěch to nejdůležitější

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, III.den

„Sebemotivace je snadnější, vnímáme-li svá rozhodnutí jako stvrzení svých vyšších hodnot a cílů.“ Charles DUHHIGG

SelfMotivationPosledních pět týdnů jsem se zde věnoval psychologii úspěchu. Měsíc prosinec chci věnovat tomu JAK, tyto poznatky o produktivitě využít v každodenním životě tak, aby dosažení úspěchu, bylo přirozenou volbou každého z nás a slovíčko MUSÍM bylo nahrazeno slovíčkem CHCI. Aby každý z nás kdo si přečte to, co zde každé ráno od 5:00 do 6:30 sděluji na základě osobně získaných vědomostí a poznatků z praxe, se alespoň na chvilku pozastavil a promítl si to CO právě přečetl, se svojí každodenní praxí. Aby slovíčko PROČ, bylo první na seznamu otázek, než začneme něco dělat. Tím totiž, nastartujeme svoji motivaci. Motivaci, která spouští rozhodnutí díky nimž si dokazujeme, že máme věci pod kontrolou  – a že míříme k cílům.

Představujte si své cíle. To, CO se stane nejříve. Potenciální překážky. JAK jim předcházet a CO by se mělo podle vás na konec udělat. Pak bude pro vás snažší, se rozhodnout  na co se zaměřit, když svůj plán začnete uskutečňovat. A nezapomeňte snít. Snít o budoucnosti v několika variantách. Díky tomu, budete lépe schopni se moudře rozhodnout. Nakonec hledejte informace, z různých zážitků, hledisek a názorů druhých lidí.

Jedině tak se naučíte rozpoznat určité možnosti, které mnohým lidem nepřipadají logické, ale díky kterým se stanete úspěšní v tom CO děláte a JAK to děláte. A to tom JAK, bude většina prosincových příspěvků.

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

JAK|využít informace pro dosažení úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, II.den

„Mít toho hodně na práci, je forma lenosti – lenosti uvažovat  a rozmyslet si konání.“ Tim FERRISS

Každá volba, kterou v životě učiníme, je experiment. A’t jde o volbu střední, nebo vysoké skoly, o volbu kariéry, životního partnera, nebo dokonce o volbu prezidenta. MobileData.jpegKaždý den nabízí nové příležitosti, pro nalezení nových východisek pro rozhodnutí. Žijeme v době, kdy je k dispozici daleko více dat, než kdykoliv před tím. Naše smartphony nám doručí informace až pod nos. Ale přesto jak snadno jsou pro nás data dostupná, jsou pro nás užitečné jen tehdy, pokud víme JAK je chápat. Úspěšní lidé proměňují informace ve svůj prospěch, namísto toho, aby je pasivně přijali. Kdykoliv mohou, využijí data k experimentu. PROČ? Protože vědí, že pokud data lépe rozloží, lépe je i pochopí. Mají systém který je učí přimět, vidět problémy neotřelým způsobem a ví JAK vnímat alternativy. Naučit se řešit věci tímto způsobem znamená objektivněji hodnotit svůj život, pororvnat emoce a předsudky a získat poučení z naší minulosti.

Ten systém se jmenuje „Inženýrský tvůrčí proces“ a je to série kroků, které provádějí inženýři, pokud se snaží řešit problém a vymyslet jeho řešení. Díky  schopnosti pojmout velké množství informací rozkladem na menší části se informace v naší mysli změní na znalosti. Pokud se přinutíme zabývat informacemi, které máme před sebou, proměníme je v sérii otázek které je třeba odpovědět, nebo v rozhodnutí, které je třeba učinit. Tak či onak, základní kognitivní proces je pořád stejný, informace zpracujeme tak, aby bylo pro nás lepší je pochopit.

Přes veškerou dostupnost a znalosti – je  neschopnost využít data je stále častější. Tzv. „informační slepota“ má za následek to, že naše mysl není schopna přijímat informace, pokud je jich příliš mnoho. V kognitivní psychologii se tomu říká „oddělování zrna od plev“ nebo „stavba lešení“ Mentální lešení je podobné  kartotéce ze složkami, které nám napomáhají uchovávat informace a v případě potřeby je najít. Zkušení lidé se tak od nezkušených, liší mimo jiné i tím, kolik složek se skrývá v jejich mysli.

Za posledních dvacet let se množství iformací v našem běžném životě prudce zvýšilo. Dnes si můžeme přesně změřit kolik kalorií denně zkonzumujeme, kolik kroků uděláme za den uděláme, jaké množství tekutiny denně vypíjeme, nebo kolik času jsme strávili v tělocvičně. Tyto informace mohou mít ohromný vliv na naše zdraví. Pokud je však správně využijeme. Pokud ano, pak můžeme být výkonnější, naše strava zdravější a náš plnohodnotný život delší. Pokud…

Přeji vám úspěšný a pohodový den …

 

PROČ|je tvořivý proces základem úspěchu

RUNNÍ Zamyšlení, XV.týden, I.den

„Kreativita, je prosté spojování věcí.“ Steve JOBS

CO je to Kreativita a Tvořivý proces. PROČ je potřebujeme pro dosažení úspěchu? JAK do toho všeoho zasahují emoce?

CreativityKreativita je využití dobře známých myšlenek nově. Rozvíjení kreativity není nic nového, například v oboru financí, se ceny burzovních derivátů stanovují kombinací vzorců, původně určených pro popis pohybu prachových částic a techniky hazardních her. Sociolog Ronald BURT svým zkoumáním 73 manžerů zjistil, že nápady – kreativní nápady – vzešli od lidí, kteří dokázali převzít koncept jednoho oddělení a vysvětlit je zaměstnancům jiných oddělení. Tito lidé dokázali věnovat pozornost svým emocím. Dokázali motivovat lidi, aby se hlouběji podívali do svého nitra a nalezli zde něco skutečného ze svého života, CO by pomohlo novou myšlenku přenést z papíru do reálného světa.

Tvořivý proces, zase hodně závisí na schopnosti udržet si odstup. Nenechat se zahltit „tvorbou“. Tenhle problém zná snad každý, kdo někdy pracoval na tvůrčím projektu. Když do tohoto procesu necháte lidi přinést různé názory, vzniká tvůrčí energie, která o něco zvýší napětí v týmu. Toto napětí pak může vést ke zvýšení kreativity. Častěji  ve svém nitru objevíme něco nového ve stavu nouze, když nás velký strach nebo frustrace přimějí aplikovat známé věci v nových podmínkách. Psychologové to nazívají „Kreativní zoufalství“

PROČ se tomu tak děje? Protože všechny rozdíly podněcují schopnost vidět něco nového, očima toho druhého. „Řešíte-li velký problém a napětí zmizí, stává se, že vsichni začnou přemýšlet stejným způsobem a také podobně přemýšlejí. Pak zapomínáme na všechny možnosti, které máme před sebou“ řekla Franceska GINO, která studuje psychologii kreativity na harvardské fakultě.

CO z toho vyplývá? Tvořivost nelze naplánovat. Ale, lze ji dosáhnout vytvořením vhodných podmínek v Tvořivém procesu. Víme, že pokud věnujeme myšlenkám a pocitům pozornost, lépe oddělíme „zrno od plev“. Intenzivní strach a stres, nás během tvorby zase nutí přezkoumat zaběhlé postupy a principy. A nakonec: pamatujte že úleva která doprovází tvůrčí proces, je sice příjemná, ale zabraňuje vnímat další alternativy. Uspěšní lidé vědí, že pocit strachu je dobrým znamením. Jen mu musíme věřit natolik, abychom v sobě uvolnili tvořivost.

Přeji vám úspěšný start do nového pracovního týdne a pohodový den …

 

 

 

1 2 3 6
>